Radikal: TRT’de Gezi soruşturması Başbakan’a soruldu, “Kaç kişi daha gidecek?”

Radikal’in gündeme getirdiği TRT çalışanlarına Gezi soruşturması haberi TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yanıtlaması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği soru önergesinde “Sırada kim var, daha kaç kişiyi kovacaksınız?” diye sordu.

TRT

CHP ’li Sezgin Tanrıkulu TRT’de 15 çalışan hakkında Gezi eylemlerine destek verdiği için soruşturma açılmasıyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan ’a verdiği soru önergesinde kurumun çalışanlarının sosyal medya hesaplarının kimin emriyle ve nasıl incelendiğini sordu. “Bu inceleme özel hayata müdahale değil midir?” diyen Tanrıkulu Başbakan’dan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve kanunlarındaki hangi maddelerin, kişilerin düşüncelerini ifade etmelerini, barışçıl gösterilere katılmalarını ve destek vermelerini yasakladığını cevaplamasını istedi. Tanrıkulu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteci Mehmet Bilber’in Radikal gazetesinde 14 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan haberinde, TRT yönetiminin, Gezi protestoları sürecinde Facebook ve Twitter sosyal medya araçlarını incelemeye aldığı ve eylemlere sosyal medya üzerinden destek veren 15 çalışandan ‘Sözleşmenin feshini gerektiren fiilleri işlediklerini’ iddia ederek savunmalarını istediği, ayrıca TRT’de çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yasaya göre başvuran tüm sözleşmelilere kadro verilirken eylemlere destek verdikleri tespit edilen çalışanların ise hala kadroya alınmadıkları belirtilmektedir. Bu bağlamda;

- TRT Kurumu’nda çalışanların Facebook ve Twitter hesaplarının incelenmesi talimatını bizzat TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç mı vermiştir?

- Kişilerin özel verilerinin incelemeye alınması özel hayata bir müdahale değil midir?

- Çalışanların sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları mesajlar, hangi yöntemlerle tespit edilmiştir?

- Tespit yöntemleri hukuka uygun olarak mı gerçekleştirilmiştir?

- Tespitler, iktidarınızca kurum müfettişlerine emirler verilerek Ahbap–Çavuş ilişkileriyle mi yapılmıştır?

- Bu güne kadar kaç çalışanın sosyal medyadaki hesapları incelenmiştir?

- Sırada savunmalarının isteneceği kaç çalışan daha vardır?

- İktidarınız kaç çalışanın daha işine son vermeyi planlamaktadır?

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarındaki hangi madde kişilerin düşüncelerini ifade etmelerini, barışçıl gösterilere katılmaları ve destek vermelerini yasaklamaktadır?

- Bu tür uygulamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir’ diyen 34. Maddesinin, iktidarınıza bağlı TRT kurumunun yönetimi tarafından açıkça ihlali değil midir?

- Hükümetiniz, Gezi Olaylarından sonra özeleştiri yapmış mıdır?”

25 Ekim 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; radikal.com.tr