Radikal: Başsavcılıktan açıklama, “O çocuğa dava açmak zorundaydık”

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal, Gezi Parkı eylemleri sırasında yola sprey boya ile yazdığı sloganlar nedeniyle hakkında kamu malına zarar vermek suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 13 yaşındaki B.T.İ. ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

canakkale

Çokal, Türk Ceza Kanunu sistemine göre suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubu içerisinde olan suça sürüklenen çocuklar hakkında, işledikleri suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak olsalar dahi haklarında kamu davasının açılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal, suça sürüklenen 13 yaşındaki B.T.İ. hakkında yürütülen soruşturma ve açılan kamu davası hakkındaki haber ve yorumların, yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan bazı görsel, yazılı basın organları ile sosyal medyada yer alması nedeniyle, Çanakkale Adalet Sarayı Resmi İnternet Sitesi’nden kamuoyuna duyuru başlığıyla bir açıklama yaptı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Başsavcı Çokal açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suç, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 152/1-a maddesinde tanımlanan kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğundan bahisle soruşturma başlatılmış, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde gizli yürütülmüş, çocuğun ifadesi re’sen tayin edilen müdafi ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alınmış, Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonrası aynı gün velisince savcılığımıza teslim edilmiştir. Suça sürüklenen çocuk hakkında, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen raporda, suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamayacağı yönünde bir huhus var ise yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) 31/2. maddesi, Çocuk Koruma Kanunu ve buna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri birlikte incelendiğinde, suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubu içerisinde olan suça sürüklenen çocuklar hakkında, işledikleri suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak olsalar dahi, kamu davasının açılmasının zorunludur.

Cumhuriyet Savcılığı’nın çocuk hakkında kamu davası açmama gibi bir taktir yetkisi olmadığı, Çocuk Mahkemesi Hakimi’nin soruşturma aşamasında aldırdığı raporla, yargılama aşamasında aldıracağı sosyal inceleme raporu ve çocukla ilgili oluşan kanaatini değerlendirerek, eylemi sabit görmek koşuluyla, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabileceğine kanaat getirirse, hakkında cezalandırma cihetine gidilebir. Eylemi sabit görmekle birlikte aksi kanaate varması halinde ise, çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince uygun göreceği bir güvenlik tedbirine hükmedebileceği kabul edilmiştir. Mevzuat hükümleri ve Yargıtay bu uygulamalar karşısında, yeterli şüphe var ise, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 12-15 yaş grubunda olan ve suç şüphesi altında bulunan çocuklar yönünden kamu davası açılması yönüne gidilmektedir. Olayımızda kamu davasının açılmasının teknik ve hukuki bir zorunluluk olduğu bilinmelidir. Yasama organınca çıkartılan kanun ve maddeler, savcı tarafından uygulanmakta, o maddelere şekil ve ruh Yargıtay içtihatları ile verilmektedir.”

19 Aralık 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; radikal.com.tr