Istanbul Kent Mitingi: 22 Aralik’ta Kadikoy’de Bulusuyoruz

BIZ ISTANBUL HALKIYIZ, SEHRIMIZE SAHIP CIKIYORUZ!
BIRLESMEK, ORGUTLENMEK VE “ISTANBUL BIZIMDIR” DEMEK ICIN

Para ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşanlar, siyasi iktidarlarıyla, yerel yönetimleriyle İstanbul’u mahalleleri, meydanları, ormanları, tarihi ve kültürüyle alınıp satılan bir mal gibi pazara sürdüler. Hukuksuz yasaları, olağanüstü yetkili bakanlıkları, kolluk kuvvetleri, dozerleri ve işbirlikçi yerel yönetimleriyle İstanbul şehrini kuşatıp can pazarına çevirdiler. Mahallelerimizi emlak şirketlerine ve TOKİ’cilere; ormanlarımızı çılgın projelere ve lüks konut sitelerine; meydanlarımızı ve ortak tarihsel değerlerimizi AVM’lere peşkeş çektiler. Depremini bekleyen İstanbul şehrini deprem güvenliğini hiçe sayarak büyük inşaat şirketlerinin şantiye sahasına dönüştürdüler. Ulaşımdan sağlığa bütün temel haklarımızı paralı hale getirdiler. İçinden deniz geçen İstanbul şehrinde özel araç sahipliğini teşvik edip, İstanbul’u trafik cehennemine dönüştürdüler. Taşeronların güvencesiz çalışma koşullarında her gün yeni bir canımızı iş cinayetlerine kurban ettiler. Tepeden inme kararlarla şirket gibi yönetilen yerel yönetimlerle yaşam alanlarımızı, emeğimizi, doğamızı yağmaladılar.

Şehrimize, mahallemize, parkımıza, suyumuza, ormanımıza, tarlamıza, bostanımıza yönelik bu açık ve organize saldırı tüm hızıyla sürüyor. Zenginler için soylulaştırılarak sermayeye pazarlanan, muktedirlerin tepeden inme kararlarıyla yönetilerek bütün doğal ve kentsel eşikleri zorlanan İstanbul şehri can çekişiyor. İstanbul şehriyle birlikte, İstanbul halkı da parça parça ve hep birlikte, geri dönüşsüz bir insani yıkıma sürükleniyor. İnsanca, güvenli, güvenceli ve sağlıklı bir şehirde yaşama hakkımız; kent ve kentli haklarımız; kendi hayatlarımızla ilgili söz ve karar hakkımız; insanlık onurumuz hiçe sayılıyor.

afis_3İstanbul’da yaşayanlar olarak “Artık Yeter! İstanbul Bizimdir” diyoruz! Yaşamımızın her alanına, kazanılmış haklarımıza ve insanca yaşama olanaklarımıza yönelik bu saldırılar karşısında İstanbul halkına saygı gösterilmesini isteyerek ayağa kalkıyoruz. Geri dönüşü olmayan bu kentsel, doğal ve insani yıkıma karşı yıllardır parça parça yürüttüğümüz mücadeleleri birleştirmek; artık bu biçimde yönetilmek istemediğimizi haykırmak için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz. Ormanlarımızın rant uğruna talan edilmesine; İstanbul ormanlarının ve su havzalarımızın 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi şehre ve halka hiçbir yararı olmayan emlak odaklı, çılgın, vahşi projelere; madencilik ve su şirketlerine kurban edilmesine hayır demek; sadece insanın değil ormanların, ağaçların, hayvanların, börtü böceğin yaşam hakkı için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

Betona dönüştürülmek istenen bostanlarımıza; yok edilen tarım arazilerimize; bidonlarla, şişelerle, ön ödemeli sayaçlarla alınıp satılan bir mal haline getirilen suyumuza sahip çıkmak için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

“Afet Yasası” denilen afetle müteahhitlere ucuz arsa sağlamak ve inşaat sektörünü ayakta tutmak için yıkılmak istenen evlerimize, mahallelerimize sahip çıkmak; “riskli alan” gerekçesiyle kurulu düzenlerimizin yerle bir edilmesine; şehrin dış sınırlarına sürgün edilmeye, borçlandırılmaya; evimizi ve yaşam alanlarımızı kaybetme korkusuyla uykusuz kalmaya hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

2-B Yasası ile bir yandan ormanların talan edilmesinin önünün açılmasına,diğer yandan kentlerdeki emekçilerin 40 yıldır barındıkları evlerinin ve ağaç dikip domates biber ektikleri bahçelerinin; kırdaki emekçilerin atadan dededen kalma tarlalarının ve çayırlarının fahiş “2B Rayiç Bedelleri” üzerinden sermayeye pazarlanmasına; bu bedeli ödeyemeyenlerin evlerinden, mahallelerinden, tarlalarından sökülüp atılmasına, sürgün edilmesine hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.
Tarihi, arkeolojik sit alanlarımıza, kültürel değerlerimize, hafıza mekânlarımıza keyfi uygulamalarla geri dönüşsüz zararlar verilmesine, eşsiz tarihi mirasımızın sorumsuzca yok edilmesine hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

Okullarımızın, hastanelerimizin, sinemalarımızın, tersanelerimizin, garlarımızın otel ve AVM yapılmak için satılmasına; kamusal alanlarımızın, parklarımızın, meydanlarımızın özelleştirilmesine; sahillerimizin doldurularak yağmalanmasına, koylarımızın marinalaştırılmasına hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

Tüm bilimsel uyarılara rağmen, otomobil ve petrol tekellerinin çıkarları uğruna, toplu ulaşım, raylı ve deniz ulaşımı yerine, inatla, trafiği arttırdığı kesin olan yeni karayollarına yatırım yapanlara dur demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

Biz İstanbul halkı, artık ayağa kalkıyoruz! Yıkıma sürüklenen şehrin yoksul mahallelerinden harekete geçiyoruz. İstanbul’un kuzey ormanlarını savunarak mücadeleyi büyütüyoruz. Parklara, meydanlara, bostanlara, çayırlara kurduğumuz forumlarda “İstanbul bizimdir diyoruz”. Haydarpaşa’dan, Cevizli’den, Haliç’ten, Ataköy’den yükselen seslerimizi birleştiriyoruz.

Biz İstanbul halkı, artık ayağa kalkıyoruz! Kendi çıkar ve hırsları yüzünden İstanbul şehrini bütün değerleriyle sindirmek ve köleleştirmek isteyenlere karşı Gezi İsyanımızla başlattığımız uyanışımıza, yürüyüşümüze devam ediyoruz. Gezi Parkı’nı direnerek kazandık; şimdi İstanbul’a sahip çıkmak için onurla, isyanla, düşle, yürekle yürüyoruz. Ethem’le, Ali’yle, Ahmet’le, Ferit’te, Mehmet’le, Abdocan’la, Medeni’yle paylaştığımız insanla, doğayla barışık; yaşam alanlarımız ve geleceğimiz hakkında söz ve karar sahibi olduğumuz demokratik bir kentte ve ülkede eşit biçimde yaşama talebimizi yükseltiyoruz.

“Bir şehir nedir ki, içinde yaşayanlardan başka?” İstanbul şehrini, kibirle ve parayla kuşatan; zor ve zorbalıkla terbiye etmeye kalkan sermaye iktidarına karşı, biz İstanbul halkı, onurla ve umutla ayağa kalkıyoruz, şehrimizi haremilere terk etmiyoruz! Taksim’den Kartal’a, Gülsuyu’ndan Kuşdili Çayırı’na, Alemdağ’dan Ümraniye’ye, Fener-Balat’tan Okmeydanı’na, Sarıyer’den Kanarya’ya, Gümüşdere’den Beykoz köylerine, Gaziosmanpaşa’dan Güzeltepe’ye, dört bir yandan, bu şehrin yaşayanları, asıl sahipleri olarak birleşmek, örgütlenmek ve dayanışmak için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

YAŞAMIMIZIN VE ŞEHRİMİZİN YAĞMALANMASINA KARŞI AYAKTAYIZ, BİRLİKTEYİZ!
İSTANBUL HEPİMİZİN; “BİZİM İSTANBULUMUZU” BİRLEŞEN ELLERİMİZLE YARATACAĞIZ!

“Bir şehir nedir ki, içinde yaşayanlardan başka?”*

Bir şehir nedir ki, içinde yaşayanlardan başka? Bir şehir nedir ki içinde yaşayanların üretip birbirleriyle paylaştığı ortak değerlerden ve dünyalardan başka? Ama İstanbul şehrini, kibirle ve parayla kuşatan; zor ve zorbalıkla terbiye etmeye kalkan sermaye iktidarı, şehrimizi mahalleleri, meydanları, ormanları, tarihi ve kültürüyle alınıp satılan bir mal gibi pazara sürüyor. Şehrimizi yağmalayanlar, ormanlarımıza kıyanlar, meydanlarımıza el koyanlar, tarihi-arkeolojik sit alanlarımızı, hafıza mekanlarımızı, sinemalarımızı, tiyatrolarımızı AVM’lere peşkeş çekiyor. İstanbul şehri can çekişiyor. İstanbul şehriyle birlikte, İstanbul halkı geri dönüşsüz bir insani yıkıma sürükleniyor, üniversiteler büyük bir zihinsel çitleme harekatının; sanat ve sanatçılar büyük bir parasal çitleme harekatının boyunduruğuna sokulmaya çalışılıyor. Halkın sanatla ve bilimle bağ kurma hakkı gibi, sanatçıların sanatlarını bağımsız ve özgür bir ortamda icra etme hakkı ve alanları yok oluşa sürükleniyor. 

“… Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,  
Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, 
Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,  
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen’e”…

Biz İstanbul halkı, artık ayağa kalkıyoruz! Yıkıma sürüklenen şehrin yoksul mahallelerinden harekete geçiyoruz. İstanbul’un kuzey ormanlarını savunarak mücadeleyi büyütüyoruz. Parklara, meydanlara, bostanlara, çayırlara kurduğumuz forumlarda “İstanbul bizimdir” diyoruz. Haydarpaşa’dan, Cevizli’den, Haliç’ten, Ataköy’den yükselen seslerimizi birleştiriyoruz.

Tüm aydın ve sanatçılarımızı “Artık Yeter! Biz İstanbul halkı artık ayağa kalkıyoruz. Bizim İstanbul’umuzu birleşen ellerimizle yaratacağız!” çağrısını yükselten İstanbul halkına imzalarıyla destek vermeye çağırıyoruz.

22 Aralık İstanbul Kent Mitingi Sekretaryası

(*) William Shakespeare, Corialanus

ÇAĞIRICILAR

FORUMLAR ARASI KENTSEL DÖNÜŞÜMLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU

KENT HAREKETLERİ

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI

2-B HAK SAHİPLERİ PLATFORMU

68’LİLER BİRLİĞİ VAKFI

ABBASAĞA FORUMU

ACIBADEM DAYANIŞMASI

ADALAR FORUMLARI

ANADOLU ERENLERİ DERNEĞİ

ANTİ-KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR

ATAŞEHİR EMEKEVLER MAHALLESİ KORUMA, DAYANIŞMA, VE KÜLTÜR DERNEĞİ

AVCILAR GEZİ DAYANIŞMASI

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

BAĞIMSIZ HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜ AKTİVİSTLERİ

BAKIRKÖY DAYANIŞMASI, BAKIRKÖY HALK MECLİSİ, DİREN BAKIRKÖY FORUMU

BELGRAD ORMANI BİSİKLET GRUBU

BELGRAD ORMANINI KORUMA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

BEYLERBEYİLİLER DERNEĞİ

BİSİKLET YOLUNA SAHİP ÇIK BAĞIMSIZ BİSİKLET HAREKETİ

BOĞAZİÇİ ARNAVUTKÖYLÜLER DERNEĞİ

BOĞAZİÇİ DERNEKLERİ PLATFORMU

BÜYÜKDERE FORUMU

CAFERAĞA DAYANIŞMASI

CEVİZLİ TEKEL DAYANIŞMASI

CİHANGİR FORUMU

ÇEKMEKÖY HALK MECLİSİ

ÇİFTE HAVUZLAR KORUMA, YAŞATMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

DAĞEVLERİ BİRLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

DEVRİMCİ DEMOKRAT ORMANCILAR

DİREN BEYKOZ FORUMU

DİREN KUZGUNCUK

DOĞA DERNEĞİ

EMEK BİZİM İSTANBUL BİZİM İNİSİYATİFİ

ENGELLİ HAKLARI ATÖLYESİ

ETİLER FORUM

FENER-BALAT KÜLTÜR MİRASLARINI KORUMA DERNEĞİ

GAZİOSMANPAŞA BARINMA HAKKI MECLİSİ

GAZİOSMANPAŞA HALK İNİSİYATİFİ

GEZİniyoruz NETWORK

GEZİ PARKI SANAT KOLEKTİFİ

GEZİ PLATFORM NYC

GÖRSEL SANATLAR DERNEĞİ PLATFORMU

GÖZTEPE GEZİ DAYANIŞMASI

GÜLBAĞ FORUMU

GÜLSUYU-GÜLENSU GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

HALİÇ DAYANIŞMASI

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI

HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ

HEVİ LGBTİ İNİSİYATİFİ

HEYBELİADA FORUMU

HOMUR MİZAH VE KARİKATÜR GRUBU

IRKÇILIĞA VE MİLLİYETÇİLİĞE DUR DE

İ.Ü. ARKEOLOJİ KORUMA ve ONARIM SANAT TARİHİ ÖĞRENCİLERİ

İ.Ü. BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİ

İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ

İÇ-DIŞ KUMSAL DERNEĞİ

İMECE KADIN DAYANIŞMASI

İMECE TOPLUMUN ŞEHİRCİLİK HAREKETİ

İSTANBUL HEPİMİZİN İNİSİYATİFİ

İSTANBUL KADIN DAYANIŞMASI

İSTANBUL KENT VE BARINMA HAKKI MECLİSİ

İSTANBUL LGBT DERNEĞİ

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

İSTANBUL SOS GİRİŞİMİ

İSTANBUL TONYALILAR DERNEĞİ

İTÜ FORUMU

KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI’NDAN KADINLAR

KAMUSAL DİRENİŞ PLATFORMU

KARADENİZ İSYANDADIR PLATFORMU

KARTAL DAYANIŞMASI

KARTAL UĞUR MUMCU HALKLAR MECLİSİ

KENT VE DEMOKRASİ PLATFORMU

KİLYOS ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ

KOCAMUSTAFAPAŞA DAYANIŞMASI

KOCATAŞ MAHALLESİ GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

KOÇ ÜNİVERSİTELİLER DAYANIŞMASI

KONUT HAKKI KOORDİNASYONU

KORSAN PARTİ HAREKETİ

KOŞUYOLU YAŞAM PARKI FORUMU

KUŞDİLİ PLATFORMU

LAMBDAİSTANBUL LGBTİ DERNEĞİ

LONDON GEZİ FORUM

MAÇKA FORUMU

MARMARA İLETİŞİM FORUMU

MAYISTA YAŞAM KOOPERATİFİ

MSGSÜ SANAT TARİHİ ÖĞRENCİLERİ

MUNZUR ÇEVRE DERNEĞİ

MÜŞTEREKLER

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

OKMEYDANI DAYANIŞMASI

OKMEYDANI TAPU VE PLAN TAKİP KOMİSYONU

OKUMA GRUBU

OSMANAĞA DAYANIŞMASI

ÖZGÜRLÜK PARKI FORUMU

PANGEA EKOLOJİ

PATİKA EKOLOJİ KOLEKTİFİ

PENDİK BOSNA PARKI DAYANIŞMASI

POLİTEKNİK

S.O.S ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU

SARIYER MADEN MAHALELLESİ DERNEĞİ

SAYSÜR SAĞLIKLI YAŞAM VE SÜRÜŞ TOPLULUĞU

SHD KADIN VE GENÇLİK EVİ

SEYYAR FORUM

SİTE ve ESENEVLER MAH.YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

SİTE-DER SULTANGAZİ

SOKAK BİZİM DERNEĞİ

SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ

SPoD LGBT

SPORCULAR PARKI

SU HAKKI KAMPANYASI

SULUKULE PLATFORMU

ŞİŞLİ MERKEZ MAHALLESİ FORUMU

TAKSİM GEZİ PARKI KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

TARİH VAKFI

TARLATABAN KOLEKTİFİ

TATAVLA DAYANIŞMASI

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB İSTABUL İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL ANAKENT ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TOPLUMCU MÜHENDİSLER VE MİMARLAR MECLİSİ

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ MARMARA ŞUBESİ

ÜSKÜDAR DOĞANCILAR FORUMU

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İLETİŞİM VE DAYANIŞMA AĞI

YAKACIK DAYANIŞMASI

YAŞAM HAKTIR PLATFORMU

YEDİTEPE FORUMU

YEDİKULE BOSTANLARINI KORUMA GİRİŞİMİ

YELDEĞİRMENİ DAYANIŞMASI

YENİKÖY FORUMU

YERYÜZÜ EVLERİ

YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ

YEŞİL DÜŞÜNCE DERNEĞİ

YEŞİL ÖFKE

YEŞİLDERE KÜLTÜR DERNEĞİ

YILDIZ TABYA BARINMA HAKKINI KORUMA DERNEĞİ

YOĞURTÇU PARK FORUMU

ZEKERİYAKÖY FORUMU

AKA-DER

ALINTERİ GAZETESİ

ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

BTS GENEL MERKEZİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DEVRİMCİ LİSE KOORDİNASYONLARI

DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

DİSK

DÖDEF

EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ

EMEKLİLER DAYANIŞMA SENDİKASI

EMEP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ

GENÇ-SEN

HALKEVLERİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

İSTANBUL ECZACI ODASI

İSTANBUL TABİP ODASI

İŞÇİ MECLİSİ

İŞÇİLERİN SESİ

KALDIRAÇ

KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

KÜRESEL EYLEM GRUBU

LİSELİ KIVILCIM

MÜCADELE BİRLİĞİ PLATFORMU

ÖDP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

ÖĞRENCİ KOLEKTİFLERİ

PARTİZAN

ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇLİK DERNEKLERİ

SODAP

SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ

TKP 1920

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİ GİRİŞİMİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

BASIN DESTEKÇİLERİ

BARIŞ TV

BİRGÜN GAZETESİ

ÇAPUL TV

DİRENİSTEYİZ.ORG

ETKİN HABER AJANSI

RED DERGİSİ

SENDİKA.ORG

SINIFSIZ DERGİSİ

TV 10

YARIN GAZETESİ

YARIN TV

YEŞİL GAZETE

YEŞİLİST

YÖN RADYO

yasam_haktir

19 Aralik 2013
Kaynak; istanbulkentmitingi.org