Bianet: “İstihdam paketi kadınlara müjde değil”

İstanbul forumlarından kadınlar kadın istihdam paketinin kadınları esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlere sevk ettiğini vurguladı; eşit işe eşit ücret,ebeveyn izni, ücretsiz sağlık güvencesi gibi taleplerini yineledi.

kadin1

İstanbul Forumlarından kadınlar bu ay içinde Meclise getirilmesi beklenen kadın istihdam paketine karşı bugün Kadıköy’deki Eminönü iskelesinde eylemdeydi.

“Eşit işe eşit ücret”, “esnek çalışma eve hapsediyor”, “yaşasın kadın dayanışması”, “Savaşa değiş kreşe bütçe” sloganlarının atıldığı eylemde “Doğum izni artıyor, haklar azalıyor”, “Biji yekitiya jinan”, “Erkekler de çocuk baksın” pankartları taşındı.

Kadınlar paketin “Kadınları esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlere sevk ettiğini; cinsiyetçi işbölümü pekiştirdiği; kadınları aileye, eve, kocaya mahkum ettiğini” söyledi.

Annelik izni yerine ebeveyn izni

kadin2

Kadınları taleplerini şu şekilde sıraladı:
* Çalışmak istiyoruz ama esnek değil,
* Ücretler düşürülmeden çalışma saatleri tüm çalışanlar için kısaltılsın,
* Tam zamanlı sigorta, sağlık ve emeklilik güvencesi istiyoruz,
* Evli veya bekar, ücretli bir işte çalışmayan kadınlar için kocaya ya da babaya bağlı olmayan ücretsiz sağlık güvencesi ve emeklilik hakkı istiyoruz,
* Ev eksenli çalışan, gündelikçi, tarım işçisi kadınlar için çalışma süreleri ve yerlerine bakılmaksızın sosyal güvenlik hakkı, yıpranma payı hakkı ve çocuk sayısına bakılmaksızın erken emeklilik istiyoruz,
* Annelik izni yerine ebeveyn izni getirilsin, erkekler de çocuk baksın,
* Tüm çalışanların kreş hakkı olsun,
* Evde çalışan kadınlar için de 24 saat açık, ücretsiz mahalle kreşleri açılsın.

Kadınların pakete cevabı

kadin3

Kadınlar paketle ilgili AKP hükümetinin açıklamalarına ise şu şekilde cevap verdi:

* “Evden çalışma imkanı getirilecek” : Bu bir imkan değil kadınların eve hapsedilmesi, güvencesizleştirilmesi, yarı zamanlı ve düşük ücretle çalıştırılması demek. Yarı zamanlı, ev eksenli, güvencesiz işlerde çalışmaya mahkum olması, ev içinde çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımına ve ev işine harcadığımız zamanın artması demek.

Esnek çalışma hem ücretlerimizi düşürecek hem de bizi düzenli gelirden mahrum bırakacak. Sigorta primlerimiz aksadığı için emekli olmamız imkansız hale gelecek. Babanın, kocanın sağlık sigortasına emekli maaşına mecbur kalacağız.

* “Özel istihdam büroları devreye sokulacak”: Kölelik koşullarını dayatan özel istihdam bürolarının bu bahaneyle açılmasına karşıyız. Bu bürolar aracılığıyla doğum iznine giden kadının yerine (en fazla 6 ay süreyle) yine kadın işçi çalıştırılacak. İş güvencemiz kalmayacak, hepimiz kiralık işçi durumuna düşeceğiz.

* “Doğum yapan kadın kısmi zamanlı çalışacak”: Bu, çocuk doğuran tüm kadın kamu çalışanlarının yarı zamanlı statüye geçirilmesi anlamına geliyor. Bu durum işyerlerinde var olan cinsiyet eşitsizliğini güçlendirecek. Özel sektörde ise, doğum yapan kadının kaç saat çalıştırıldığını denetleyen mekanizmanın olmaması nedeniyle, işverenin keyfi tutumuna kalacak.

* “Doğum iznini uzatıyoruz”: 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılacağı söylenirken patronların itirazları ile 18 haftaya indirildi. Özel sektörde çalışan kadınların çoğu doğum izninin tamamını kullanamıyor. Birçok kadın hamilellik nedenyile işe alınmıyor, mobbinge maruz kalıyor ya da işten atılıyor.

* “Kadınlar doğumdan sonra işe dönebilecek”: Hamile ve çocuk doğuran kadınların işten atılması zaten yasal değil. Buna rağmen hamile kadınlar başka gerekçelerle işten çıkarılıyor. Devlet buna göz yumuyor

Beyza Kural
1 Kasım 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org