“Çılgın” projelere karşı yaşanabilir bir Sarıyer paneli

sariyerİstanbul’un hemen her yerinde yıllardır oturduğumuz evlerimiz, sokağımız, meydanlarımız, derelerimiz, ormanlarımız birer yaşam alanı olmaktan çıkartılarak rant yaratma aracı haline getiriliyor. Özellikle kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük bir kesiminin, başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, kültür vb. temel haklarından yoksun bırakıldığı bir süreçte, eşitsizlik giderek daha da derinleşiyor. Bugün, “3. Köprü ve Bağlantı Yolları, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Yeni Şehir, Galataport, Haydarpaşaport, Taksim” gibi projeler ile İstanbul’un dokunulmaması gereken orman alanları, su havzaları, tarihi mirası imara açılarak geri dönülmez bir yola giriliyor.

Bizler, tüm bu sorunların tespitiyle birlikte “İnsanca, Yaşanabilir Bir Kentin” mümkün ve hakkımız olduğunu biliyoruz. “Çılgın” rant projelerinin merkezinde yer alan, emlak sektörünün iştahını her geçen gün daha da kabartan Sarıyer’de; eşitlikçi, toplumcu, doğadan ve bilimden yana, demokratik bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda, TMMOB İstanbul İKK olarak düzenleyeceğimiz panele tüm Sarıyerlileri bekliyoruz.

KATILIMCILAR

- Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar (İnşaat Mühendisi, Kuzey Ormanları Savunması)
- Dr. Cihan Uzunçarşılı Baysal (BM Habitat Uzman Grubu üyesi)
- Yüksel Tutak (Sarıyer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü)
- Gürkan Akgün (TMMOB Şehir Plancıları Odası, YK üyesi)
- Çiğdem Çidamlı (Sarıyer Yaşam Platformu)
- Cemal Ejder (Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Koopeatifleri)

31 Ekim 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; Sarıyer Yaşam Platformu