(נועם חומסקי מביע דעתו בהקשר להתקוממות בכיכר תקסים (טורקיה

מה שמתרחש היום ברחובות איסטנבול וערים טורקיות אחרות הוא בראש וראשונה, הדגמה מעוררת השראה של מה שציבור יכול לעשות כנגד דיכוי, אלימות הכוללים תוכניות לשנוי פני החברה כך שתפגע השרידות האנושית לטובת האינטרסים של התאגידים העיסקיים.

מה שמתרחש בטורקיה הוא משמעותי באופן מיוחד מכיוון שלטורקיה תפקיד חשוב באיזור, כמדינה החשובה באיזור.

למה שיקרה בטורקיה תהיה השפעה רחבה, השפעה שכבר החלה במזרח ובמערב.

זוהי התקוממות בינלאומית נגד תקיפת הניאו ליברליזם את האוכלוסיה הגלובלית שמתרחשת מזה דור, בצורות שונות ובמקומות שונים אבל זה מתרחש בכל מקום.

בראשית המלניום, אמריקה הלטינית, לאחר שנים רבות של מאבק למעשה התנתקה מהמערב, בעיקר מהשפעתה של ארצות הברית, והחלה לנוע בכיוונים עצמאיים.

חלק מהמדינות סרבו לשלם את החוב הלא תואם שנכפה עליהן

אחרים חיפשו דרכים לחלץ עצמם מאזיקי הניאו ליברליזם שמנעו צמיחה והתפתחות וגרמו לקשיים רבים עבור האוכלוסיה בצפון אפריקה.

האביב הערבי, הנמצא כרגע בעמדת המתנה, החל לעקוב באותו כיוון. כמו כן, זוהי תגובה לתכניות הכלכליות שהוצעו על ידי גופים פיננסיים בינלאומיים ועל ידי כוחות מערביים. רשויות מקומיות רודניות התמיעו תכניות אלה וכרגע אנחנו לא יודעים לאן כל זה יוביל. טורקיה מצטרפת להתפתחויות סביב אירופה, באופן חזק ביוון, גם בספרד, בוויסקונסין )כאן בארה”ב( ובהמשך

בפארק זוקוטי עם תנועת האוקיופישן.

אני חושב שכל אלה הם חלק מתגובה כללית גלובלית לכפייה החברתית והמדיניות הכלכלית של הדור האחרון, שהיטיבה עם סקטור קטן של בעלי הון והשפיעה באופן חמור על האוכלוסיות ברחבי העולם.

בטורקיה בשנים האחרונות ראינו רגרסיה מצערת שנות התשעים היו שנים של סיפור אימה

אולם בראשית המילניום חלה הטבה, רגרסיה, בטורקיה לדוגמא יש יותר עיתונאים בכלא מאשר בכל מדינה אחרת בעולם ומבוצע בה דיכוי בדרכים נוספות.

האוכלוסיה מתקוממת כנגד ארועים אלה.

היו אלה גורמים מידיים שהתכוננו להרוס שטחים פתוחים ציבוריים באיסטנבול, לצרכים של מתקן צבאי, מסגד, מיסחור, ג’נריפיקציה )חדירת אוכלוסייה מהמעמד הגבוה לשכונות מצוקה במרכזי ערים ושינוי אופי השכונה( והרס של האופי המסורתי של העיר ועכשיו ההתקוממות התפשטה לנושאים רחבים יותר.עבור הקהיליה הבין לאומית אלה הדואגים לזכויות אדם, צדק, חופש, הטבה עם כלל האוכלוסיה, זהו ארוע, הזדמנות לתמיכה וסולידריות.

ויש למזלנו פעילות סולידרית בכל מקום וגם השראה למאבק. אלה הם מאבקים בינלאומיים. צריך להיות יותר תמיכה הדדית ושיתוף פעולה.

עבור הכוחות שעוררו מערכות אלה, היא הורסת את אירופה ופוגעת בארה”ב, ולכן זה צריך להוות אזהרה שהם יכולים לחזור או לסיים את הפעילות ולתת תשומת לב לצרכים והחששות של האוכלוסיה הכללית, לא רק של סקטור קטן ותאגידים גדולים ובעלי הון.

אולם הארועים עצמם בטורקיה כרגע הם נצנוץ אור של תקוה ואפשריות אשר דורשות תמיכה גדולה ככל שאפשר. וכל אחד יכול להציע, להביע הערכה עבור האנשים שבחזית ולקוות להצלחתם במאבקם הצודק והמשמעותי. ‘תקסים’ בכל מקום התנגדות בכל מקום!

    This post is also available in: Turkish