Taraf: Amaç baroya müdahale

“BAKAN’IN amacı baronun yapısını iyileştirmek değil, seçim sistemini değiştirmek. Temsili hale getirirse, baro seçimine müdahale edebilecek.”

ADALET Bakanı Sadullah Ergin’in TBB Başkanı Feyzioğlu’na verdiği yanıtı değerlendiren İstanbul Barosu eski Başkan’ı Prof. Dr. Yücel Sayman, hükümetin TBB’nin yapısını değiştirmeden, yapacağı hamlenin siyasi olacağını söyleyerek TBB’nin çalışamaz duruma getirileceğini ifade etti: “Adalet Bakanlığı’nın amacının TBB’nin seçim sistemini değiştirmek olduğunu anlıyoruz. Hükümet sistemi değiştirirse seçimlere müdahale edebilecek. Seçim sistemini değiştirdikleri zaman çoğunluktan, çoğulculuğa geçilmiş olmaz. Sorun seçim sisteminin kendisinde değil. Sorun, TBB’nin sisteminde.

TBB, barolar üzerinde bir üst kurum olarak kalmaya devam edecekse, başkanın öyle ya da böyle seçilmesi çoğulculuğu getirmez. TBB’nin sistemini değiştireceklerse, ki olması gereken de bu. TBB, tüm baroların üstünde karar alıcı olmamalı. Baroların yaratıcı faaliyetlerini, önerilerini, tavsiyelerini almalı ve bunu yaygınlaştırmayı sağlamalıdır. TBB, Baroların birlikte hareket edebilmelerini sağlamalı ve çok sesli bir katılımı hayata geçirmelidir. Hükümet, bu işlevler üzerinden değişiklik yaparsa çoğulculuk gelir. Yoksa sadece siyasi bir manevra olur.”

Hüseyin İstemil
03 Eylül 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız;taraf.com.tr