Evrensel: Kelime Oyunu’ndan Gezi Parkı’na selam

Bloomberg TV’de yayınlanan sevilen yarışma programı Kelime Oyunu’nun bugün itibariyle takipçi sayısını artırmış olması muhtemel. İhsan Varol’un hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki bölümü, Gezi Parkı’nda günlerdir süren ve tüm Türkiye’ye yayılan; artık bir demokrasi mücadelesi halini alan eylemlere adandı. Yarışmacılar ve televizyonları başında soruları yanıtlamaya çalışan izleyenler bu kez Gezi Parkı ve Gezi Parkı eylemleri temalı soruları yanıtladı.

kelimeoyunu

Ekşi Sözlük’te Cihan Six rumuzlu kullanıcının derlediği soru ve cevaplar şöyleydi:

gezi
görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk

park
bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük bahçe

sivil
uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kişi

eylem
bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası

birlik
ana duygu ve düşünceler çevresinde toplanma durumu, bölünmezliği içeren yalın bütün

uyanma
mecazen gerçekleri anlar, kavrar duruma gelme

gençler
m. k. atatürk’ün “terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız” dediği kişiler

sağduyu
doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim

kamumalı
hiçbir şekilde zarar verilmemesi gereken halkın bütününe ait taşınır veya taşınmaz varlıkların tümü

pasifizm
şiddetsizlik ilkelerini izleyip, şiddetsiz eylemi en etkili yol olarak gören ideoloji

vandalizm
bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca veya ürüne zarar verme eylemi

oysandığı
demokratik çözüm kutusu

referandum
halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında görüşünü belirlemek için başvurulan oylama

provokatör
haklıyı haksıza, göstericiyi teröriste çeviren kişi, kışkırtmacı

halk
aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu

ağaç
tek ve hür olmanın simgesi olan uzun yıllar yaşayabilen bir bitki

orman
kardeşçe yaşamanın simgesi sayılan ağaçlarla örtülü alan

çarşı
beşiktaş’ın şövalye ruhlu semt çocukları

taksim
bölme, bölüştürme anlamına gelen, birleştirici bir semtin de adı olan söz

meydan
“geniş alan” anlamına gelen arapça kökenli bir söz

yürüyüş
bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati çekmek amacıyla topluca adım atarak ilerleme

direniş
karşı koyma, vazgeçmeme işi

protesto
bir davranışı, düşünceyi, uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme

özgürlük
dış etkilerden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi

dayanışma
bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması

genel grev
bütün emekçi kesimince uygulanan iş bırakımı

örgütlenme
herhangi bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelme, organize olma

ayaklanmak
hem başkaldırmak hem de dikilmek, yürümeye başlamak anlamlarına gelen bir söz

halk
bir televizyon kanalına yakışan en güzel isim

etik
medya gibi çeşitli meslek kolları arasında uyulması veya kaçınılması gereken davranışlar bütünü

basın
türkiye cumhuriyeti anayasasının 28. maddesinde ” hürdür, sansür edilemez” ifadesiyle yer alan olgu

medya
nezihe meriç’in “bin başlı ejderha” olarak tanımladığı iletişim ortamı

susmak
onaylamak ve ikrarla eşdeğer görülen eylem

sansür
basın, yayın ve haberleşme ile sinema ve kitap yapıtlarının hükümetçe denetlenmesi ve kısıtlanması

haberci
bir olay, bir olgu üzerine edinidiği bilgiyi hazırlayıp yayın organlarında yayınlaması beklenen kişi

twitter
“baş belası” olarak tanımlanan bir sosyal ağ ve mikroblog sitesi

gazeteci
m.k. atatürk’ün “gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” dediği kişi

yaltakçı
çanak yalayan, dalkavukluk eden kişi

korkaklık
güç, tehlike ve zorbalığa karşı durabilecekken çekinme, sakınma ve ses çıkarmama hali

sanalalem
ana akım tarafından terk edilip sosyal medyaya mahkum kalan vatandaşın tutunduğu dal

yalanhaber
iletişim veya yayın organlarıyla verilen gerçek olmayan, uydurma veya çarpıtılmış bilgi

çanaktutma
davranışları veya sözleriyle kötü bir sonuca yol açma, ateşe körükle gitme

toma
toplumsal olaylara müdahale aracı

aman
ünlem haliyle “yapma, sakın” anlamında kullanılan bir söz

polis
adı “kent, site, devlet, devlet düzeni” anlamlarında yunanca kökenli bir sözden türeyen bir kamu görevlisi

hukuk
kelime anlamı “haklar” olan toplumsal yasalar bütünü, tüze

avukat
yargı yolu kılavuzu

şiddet
kaba güç

gözaltı
birinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması

barikat
bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanılarak yapılan engel

çekilmek
bazen gerilimi azaltmak için yapılması gereken eylem, geri gitmek, ricat etmek

merhamet
hangi mesleği yaparsa yapsın, her insanda bulunması gereken acıma duygusu

orantısız
sağduyusunu kaybetmiş “güç kullanımını” niteleyen söz

bibergazı
göz, burun, ağız ve akciğerlerdeki mukus zarlarına saldıran, maddenin en gevşek halindeki silah, oleoresin capsicum

tazyiklisu
toma ifrazatı

gazmaskesi
demokrasi solungaçı

tbmm
varoluşunun temel dayanağı “egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesi olan anayasal devlet organı

halk
cumhur sözünün eş anlamlısı

baskı
hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm

kibir
kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme anlamlarındaki söz

despot
iktidarı altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse

vicdan
kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç, içsel mahkeme

dalâlet
“sapkınlık, doğru yoldan ayrılma” anlamındaki arapça kökenli söz

çapulcu
düşüncesini fiilen gerçekleştirmeye çalışan kimse, etkinci, eylemci

reyhanlı
hamamat kaplıcalarıyla ünlü hatay ilinin ilçesi

diktatör
bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse

hizmetkâr
ücretle iş gören genellikle erkek işçi, uşak

başkanlık
bir yürütme erkinin yasama organından bağımsız bir şekilde yönetimde bulunduğu hükûmet sistemi

istifaetme
kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma

özürdileme
kişinin büyüklüğünü arttıran, yaptığı bir yanlıştan ötürü bağışlanmasını isteme eylemi

4 Haziran 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; evrensel.net