Yeditepe’de Direniş Var! Asistanlar ayakta, akademiye ve iş güvencelerine sahip çıkıyor!

31  Temmuz 2013 Yeditepe Asistan Dayanışması Eylemi!

yeditepe

Yeditepe Üniversitesi asistanları, ögrencileri ve hocaları bugün üniversitede asistanlara hapilan haksız uygulamalara karşı bir araya geldik! Eyleme Eğitimİs EğitimSen 6 nolu ve 5 nolu subeler ile ITÜ Asistan Dayanışmasından, KOÇ ve Özyeğin üniversitesinden arkadaşlar da destek vermek için katılmak istediler. Fakat Yeditepe Yönetimi kimliği olmayan kimseyi üniversite içerisine almadı. Dayanışmak için katılımcılar kapının dışında sloganlar atarak destek verdiler. Yeditepe Asistan Dayanışması ve Ögrencileri pankartlar ve sloganlar atarak Rektörlük önüne geldiler. Basın açıklamasının okunmasının ardından yine sloganlar ve alkışlarla kapının önünde, eyleme destek vermek için bekleyenlerin yanına yürüdüler. Kapıda destek veren kuruluslar Yedıtepe Asistan Dayanışmasına mesajlarını ilettiler. Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri ve Yeditepe Forumu bileşenleri de “HOCAMA DOKUNMA” pankartıyla eyleme destek verdiler. Asistanlar ise “VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ŞİRKET ÇALIŞANLARI DA KÖLE DEĞİLDİR” pankartını taşıyarak yürüdüler. Bu sırada Yeditepe Üniversitesinin Özel Güvenlik biriminin eyleme katılanları videoya kaydedip yüzleri fişleme girişimi gözlerden kaçmadı. Eylemde yükselen sesler; “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Asistanlar yürüyor, dayanışma sürüyor.”, “Mevsimlik asistan olmayacağız”, “Kıyıma karşı dayanışma var”, “Rektör nerede dayanışma burada” ve “Yeditepeden İTÜ’ye asistanlar direnişte” şeklindeydi. Yeditepe Üniversitesi Asistanları DAYANIŞMAYA ÇAĞIRISI metni şöyleydi;

YÖK’ün vakıf üniversitelerine tanıdığı özerklikle, vakıf üniversitelerinde araştırma görevlileri, “merdiven altı” diye tabir ettiğimiz haksız ve hukuksuz bir uygulama ile “bursiyer” adı altında sigortasız çalıştırılmaktadır. Güvencesiz “iş gücü” üzerinden kar etmek vakıf üniversitelerinde gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Oysa bu uygulama, biz akademinin en alt basamağında çalışanların emeğini görünmez, haklarını hiçe sayan bir düzene zemin hazırlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi, bu haksız ve hukuksuz düzenin, biz araştırma görevlilerini maruz bıraktığı çalışma şartlarının ve statü belirsizliğinin en yoğun şekilde yaşandığı yerlerden biridir. Üniversite, bizlere yeri geldiği zaman öğrenci, yeri geldiği zaman çalışan muamelesi yapıp, bu muğlak yapıda her türlü angaryaya maruz bırakarak bizlerin EMEK ve HAKLARINI göz ardı etmektedir!Bu haksız uygulamalara karşı direnmek ve dayanışmak için bir araya gelerek oluşturduğumuz Asistan Dayanışması yakın bir zaman önce Üniversite yönetimi ve Rektörlüğü tarafından tehlike olarak görülmüş ve susturulmak istenmiştir. Bunun için Dayanışmanın parçası olan 3 Araştırma Görevlisi arkadaşımız, görev aldıkları bölümlerin başkanlarının ya da bağlı bulundukları fakültelerin dekanlıklarının şikayeti ya da bilgisi olmadan, Rektörlük tarafından işten çıkarılmıştır. Kendilerine 31 Temmuz itibari ile “yaşam destek bursu” adı altında verilen maaşlarının kesileceğine dair tebligat sunulmuş ancak herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir. Biliyoruz ki bu, sermayeyi elinde barındırarak, gücü de elinde barındırdığını zanneden her otoriter egonun kendini tatmin etme, geride kalanı susturma ve baskılama şeklidir. AMA BİZ GERİDE KALANLAR SUSMUYOR, BASKI ve OTORİTE KARŞISINDA YILMIYORUZ!Bizler Yeditepe Üniversitesi’nin Araştırma Görevlileri olarak;

  • Özlük haklarımızın gasp edilmesine karşı çıkıyor, emeğimizin görünür, ünvanımızın resmi ve tanınır olmasını,
  • Üniversitede güvencesiz/sigortasız çalıştırılmaya son verilmesini
  • VE GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN İŞTEN ÇIKARILAN ARKADAŞLARIMIZIN DERHAL İŞLERİNE İADE EDİLMELERİNİ talep ediyoruz.

Akademik özgürlüğü, özgür düşünceyi ve bilimi ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü baskı ve dayatmayı reddediyoruz. Bizler akademik özgürlüğümüzü ve özlük haklarımızı geri kazanmak ve akademik köleliğe son vermek için tüm üniversite bileşenlerini, sendikaları ve meslek örgütlerini dayanışmaya çağırıyoruz. 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü, 12:00′de YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK binası önünde hep birlikte hesap sormaya ve haykırmaya çağırıyoruz: KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!

YEDİTEPE ASİSTAN DAYANIŞMASI
31 Temmuz 2013
Kaynak; yeditepeasistandayanismasi.wordpress.com