Hayern Aysor: Թուրքիա-Գերմանիա. «Կէզի» հանրապարտէզով սկսած բողոքի շարժումը ազդած է նաեւ Թուրքիոյ արտաքին յարաբերութիւններուն վրայ

taksimԹաքսիմի «Կէզի» հանրապարտէզով սկիզբ առած տագնապը իր անդրադարձը ունեցած է նաեւ Թուրքիոյ արտաքին քաղաքականութեան վրայ, քանի որ մէկէ աւելի օտար երկիրներ ո՛չ միայն շատ մօտէն կը հետեւին այդ ցոյցերուն, այլ նաեւ մեկնարանութիւններ ըրած եւ մտահոգութիւններ յայտնած են թրքական իշխանութիւններու հրահանգով կատարուած ոստիկանական բիրտ

միջոմտութիւններու առընչութեամբ:

Վերոնշեալ երկիրներէն մէկն ալ Գերմանիան էր: Գերմանիոյ վարչապետուհի Անկէլա Մէրքէլ առջի օր գանգատած էր ոստիկանութեան գործադրած բիրտ ուժին մասին: Նոյն օրերուն Գերմանիա նաեւ առարկած էր Եւրոպական Միութեան՝ Թուրքիոյ անդամակցութեան գծով բանակցութիւններու շրջագիծին մէջ 22րդ գլուխի բացումին դէմ, այն տպաւորութիւնը ստեղծելով, որ Գերմանիա այս առարկութիւնը կ՚ընէ Թաքսիմի տագնապին իբր պատասխան:

Գերմանիոյ այս կեցուածքին անմիջապէս հակազդած է Թուրքիոյ Եւրոպական հարցերու նախարար Էկէմէն Պաղըշ: Ան իր պատասխանին մէջ այնպիսի խիստ լեզու գործածած է, որ գերման կառավարութեան ներկայացուցիչները ցնցուած են ու յայտնած, որ դիւանագիտութեան մէջ նման արտայայտութիւններ անընդունելի են:

Թէ ի՞նչ ըսած է Պաղըշ:

Յիշեցնելով ցուցարարներուն նկատմամբ թուրք ոստիկանութեան կիրարկած բրտութիւններուն եւ անոնց դատապարտումին մասին Մերքէլի խօսքերը, Պաղըշ զայն ամբաստանած է Թուրքիան իր նախընտրական քարոզչութեան նիւթ դարձնելով, աւելցնելով թէ ան պէտք է այլ նիւթ գտնէ: Ապա հազիւ թէ թաքուն՝ սպառնական ոճով ըսած է. “Մերքէլ պէտք չէ մոռնայ Սարքոզիին օրինակը, որ ասկէ առաջ, նոյնպէս՝ Թուրքիան գործածած էր իբր ներքին քաղաքականութեան նախանիւթ: Թուրքիան այն եբկիրներէն չէ որուն դէմ կարելի է այսպիսի վերաբերում ցոյց տալ”: Ան այս ձեւով ըսել ուզած է, թէ այն որ դիրք կը ճշդէ Թուրքիոյ դէմ, վերջ ի վերջոյ կը տուժէ:

Թուրքիոյ Արտաքին գործոց նախարարութիւնն ալ անմիջապէս հակազդած է ու իր կարգին իր մօտ հրաւիրած է Գերմանիոյ Անգարայի դեսպանը: Անոր հաղորդուած է Թուրքիոյ անհանգստութիւնը Գերմանիոյ մէջ Թուրքիոյ զարգացումներուն գտած մեկնաբանութէնէն: Թէեւ ըստ գերմանական կողմին ալ, այս հանդիպումին առանցքը կազմած է բոլորովին այլ նիւթ՝ բանակցութիւններու 22րդ գլուխիննկատմամբ Գերմանիոյ վերապահութիւնը, որուն մասին թրքական կողմին փոխանցած են իրենց թէքնիք մտահոգութիւնները եւ հաւաստած, որ այդ հարցը բնաւ առընչուած է Թաքսիմի ցոյցերուն առընչուող հարցերուն:

«Նոր Յառաջ» 

25 June 2013
hayernaysor.am