Evrensel:  ‘Emek Sineması’ davası başa döndü

Emek SinemasıDanıştay, Cercle d’Orient Binası ve Emek Sineması’nı barındıran yapı adasına ilişkin iptal davasının reddi kararını bozdu. Dava, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Cercle d’Orient Binası ve Emek Sineması’nı barındıran yapı adasına ilişkin İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları ve ekli avan projelerinin iptaline ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açtığı dava, zaman aşımı gerekçesiyle reddedilmişti.

EMEK YIKILDI, HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Mimarist.org’da yer alan bilgilere göre, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin red kararını “hukuka aykırı” olduğunu belirterek kararı bozması isteğiyle Danıştay’a başvurmuştu.

Danıştay 14. Daire İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın bozulması ve dosyanın mahkemesine gönderilmesine oybirliği ile karar verdi. Danıştayın kararında “davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararda hukuki isabet görülmemiştir” denildi.

Kararda, “İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararının davacıya bildirildiği, bu tarihten önce bu kararın davacıya tebliğ edildiğine veya davacının bu karardan herhangi bir şekilde haberdar olduğuna yönelik herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmakta olup, Kurul gündeminin davacıya bildirilmiş olmasından hareket edilerek nihai olarak alınan kararın içeriğinden de haberdar olunmuş sayılamayacağı açık olduğundan, kararın alındığı günden itibaren dava açma süresi içerisinde açılmadığından bahisle, davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararda hukuki isabet görülmemiştir.” ifadelerine yer verildi.

Danıştay’ın son kararında ayrıca “gerek icrailik vasfı devam eden avan proje yönünden gerekse karardaki diğer hususlar yönünden davanın esası incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği” vurgulanıyor.
Emek Bizim İstanbul Bizim İnisiyatifi üç yıldır mücadelelerini sürdürüyor. Tüm itirazlara rağmen 21 Mart’ta Emek Sineması yıkılmış, 7 Nisan’da yapılan geniş katılımlı eylem ise polis saldırısı ile karşılaşmıştı. Danıştayın kararı Emek Sineması için hukuki süreç devam edecek.

23 Ağustos 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; http://www.evrensel.net