Bianet: LGBTİ, Gezi’de “temas” ve sonrası

lbti

Onur Haftası ”Temas” panelinde M. Efe Fırat moderatörlüğünde Begüm Özden Fırat, Cemre Baytok, Dağhan Irak ve Sinan Birdal LGBTİ hareketi ve Gezi direnişini bugün ve gelecek üzerinden tartıştılar.

22. Onur Haftası kapsamında gerçekleşen “Temas” panelinde LGBTİ hareketinin temas halinde olmadığı ve olabileceği düşünülmeyen gruplarla Gezi direnişi sırasında ortak yürüttüğü mücadele tartışıldı.

Moderatörlüğünü M. Efe Fırat’ın yaptığı panelde Begüm Özden Fırat, Cemre Baytok, Dağhan Irak ve Sinan Birdal konuştular.

Fırat: Devletsiz bir toplumsallık inşası

Begüm Özden Fırat konuşmasında panelin başlığı ”Temas”ın “Gezi Kardeşliği”, “Gezi İttifakı” gibi romantize edilmiş kavramlara göre yaşanılan deneyimin en uygun ifadesi olduğunu söyledi.

”Gezi’nin ortaya çıkardığı politik potansiyelin Gezi sonrası devamlılığı için ortak bir aklın yürütülmesi gerekiyor. Gezi dayanışarak varolan ve birbirlerini özgürleştirebildiğini keşfeden bir toplum yarattı.”

Fırat’a göre, Gezi Parkı’nın 10 günlük işgali boyunca devletsiz bir toplumsallığın nasıl inşa edilebileceğini deneyimleyecek alan yaratıldı, böylece mekan işgali üzerinden toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde komün deneyimi yaşandı.

“Gezi üzerine konuşup geçmişle kendimizi yormaktan çok, Gezi olmasaydı nasıl örgütlenmeye çalışacaksak, neyi değiştirmeye çalışıyor olacaksak; öğrendiklerimizle birlikte ne yapacaksak onu yapmaya devam etmeliyiz.”

Baytok: Öfkeler mücadeleyi ortaklaştırdı”

Cemre Baytok sözlerine Gezi Hareketi’ne feministlerin katılımının kenti savunmaktan çok Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimine karşı olduğunu belirterek başladı; ”Bu süreçte kadınların sokak bilgileri dönüşüme uğradı”.

”Kentin kar üretim yeri haline gelmesi ve heteroseksizmin yüceltilmesine karşı duyulan öfkelerin birleşmesi mücadelenin ortaklaşmasını sağladı.

”Mekanın işgaliyle oluşmuş temas zemin farklı örgütlü hareketler tarafından kuruldu. Bu da bireyin nasıl örgütlenebileceği ve özgürleşebileceği sorusuna yanıt verir nitelikteydi. ”

Irak: Çözüm ortak akılda

Dağhan Irak Gezi sırasında birey üzerinde kurulan psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle ölüm ve aklın kaybedilmesi durumuna karşı da mücadele verildiğini söyled.

”Bu durum ortak bir strateji geliştirmeyi zorlaştırdı. Gruplar kendi kabuğuna çekildi, farklı savunma mekanizmaları geliştirdi, izole olma tehlikesiyle karşılaştı.

Irak’a göre çözüm ortak akılla yeni fikirler üreterek ve farklı eylem biçimleri bularak gerçekleşebilir: ”Kendi içinde kalmak, ‘kuyruğumuzu kovalamak’ yerine mücadele alanlarını genişletilmeliyiz. Şişe Cam grevine destek vermeliyiz.”

Birdal: İlk temas değil

Sinan Birdal,Gezi’nin aslında bir ilk olmadığını, bu tür temasların tarihde yaşanmış olduğunu vurguladı.

”Mücadele ve temasın devamlılığı adına çalışmalar yürütürken; bireysel tarih ve hafızayı da unutmamak gerekiyor. Devlet şiddetinin bir diğer yanı da muhalefeti marjinalize etmektir. Toplum algısının bunu kabul etmemesi hali Gezi’nin oluşmasında rol oynadı.”

Birdal direniş anlarında aile kurumunun da yeniden tanımlanmasının mümkünatına değindi, LGBTİ bireyinin devletle mücadele sırasında farklı aile bağları kurduğunu “kardeşlik” metaforu üzerinden anlattı.

Pınar Ağabeyoğlu
25 Haziran 2014
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org