Sendika.org: Toplumsal muhalefetten Taksim Dayanışması davasına dair açıklamalar geldi

Taksim Dayanışması’ndan 26 kişinin yargılandığı ve iktidarın suç örgütü yaratma çabasıyla sürütülen dava 12 Haziran günü Çağlayan Adliyesi’nde görülmeye başlanacak. Dava için ilk iddianame Gezi sürecinde özel olarak görevlendirilen Nazmi Okumuş tarafından hazırlandı. Ancak bu iddianame kabul edilmedi. İkinci iddianamede ise Ali Çerkezoğlu hakkında çıkarılan tüm arama kararları iptal edilmesine rağmen arama tutanaklarından delil üretilmeye çalışıldı. Hukuksuzluklar silsilesiyle yürütülmek istenen davada dair toplumsal muhalefet bileşenlerinden de açıklamalar geldi.

taksim-dayanismasi-2

Ankara Tabip Odası’nın yaptığı açıklamada İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da yargılandığı belirtilirken dava için hiçbir hukuki dayanağın olmadığı ve polis tarafından hazırlanan fezlekelere dayanılarak iddianamenin oluşturulduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Taksim Dayanışmasından suç örgütü çıkarmaya çalışarak kendi hukuksuzluklarının üzerini örtmeye çalışanlara açıklıkla ve bir kez daha sesleniyoruz:

Hiçbir yargılamanın ya da mahkeme kararının bu tarihsel gerçekliği değiştirme şansı yoktur.

Gezi ve Haziran direnişi bu ülkenin demokrasi ve özgürlük talebindeki kararlılığın tarihsel kanıtı, aydınlık geleceği için umuttur.

Taksim Dayanışması Suç Örgütü Değil; Doğasına Ve Kentine Sahip Çıkarak Onurlu Bir Yaşam Kurmaya Çalışanların Özgürlük Mücadelesinin Dayanışma Örgütüdür!

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin yaptığı açıklamada da Taksim Dayanışması’nın yargılanamayacağı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

Taksim Dayanışması; kentlerimizin tarihini, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi oluşturan, koruma altına alınmış kentsel ve kamusal alanlarının ortadan kaldırılmasını öngören projelere karşı kurulmuştur.

Taksim Dayanışması; kentimize dünya mirası niteliği kazandıran tüm değerleri; kentsel topografya, peyzaj, siluet, tarihi, kültürel mimari miras alanlarını; bu değerleri korumak ve geleceğe aktarmakla görevli olan yerel ve merkezi otoriteler tarafından ulusal ve uluslararası bilim ve meslek çevrelerinden gelen bütün uyarılara rağmen tepeden inme kararlarla yok etmek girişimlerine karşı hukukun üstünlüğünü, bilimi ve toplum ve kamu yararını savunmak için kurulmuştur.

Taksim Dayanışması; Taksim Meydanı ile Gezi Parkı’na ilişkin yapılan düzenleme çalışmalarında katılımcılığı, çağdaş planlama anlayışını, bilimi ve koruma ilkelerini red eden, kamusal alanları yalnızca rant alanı gören anlayışa karşı mücadelede güç birliği oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.

Taksim Dayanışması; olası hukuk dışı müdahalelere karşı Gezi Parkı’nda nöbet tutarken 27 Mayıs 2013 tarihinde uygulanan şiddet karşısında yaşam değerlerini savunmak amacıyla kamusal alanlarda demokratik haklarını savunmak amacıyla vicdani tepkilerini gösteren yurttaşların haklı taleplerine sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.

Demokratik haklarını kullananlara karşı şiddet uygulayanlar, bu emri verenler, nefret söylemi yayanlar yargılanmaz iken Taksim Dayanışması hakkında düzenlenen ve hiçbir somut delile dayanmayan iddianameyi asla kabul etmiyor ve “Taksim Dayanışması Yargılanamaz!” diyoruz.

10 Haziran 2014 

Haberin kaynağı için tıklayın; sendika.org