BaşkaHaber: Anayasa Mahkemesi’ne Taksim Meydanı yasağı başvurusu

anayasa mahkemesi binası ankaraAnkara Barosu avukatlarından Sedat Vural,Taksim’in 1 Mayıs kutlamasına yasaklanması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Vural, Taksim’deki yasağın AİHM ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Anayasa’nın 34. maddesi gereğince, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine göre, herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir.

Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır.

Anayasa’nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasında, herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir denilerek bütün idari ve yargısal makamlarca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesive haliyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır.

24 Nisan 2014
Haberin kaynağı için tıklayınız: baskahaber.org