Taksim Dayanışması: 22 Aralık’ta Kadıköy’deyiz

taksim-dayanismasi-2

Yağmaya, Soyguna, Talana Karşı Dayanışmaya Devam…

Taksim Gezi Parkı’ndan yayılarak ülkemizin meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında; daha onurlu, daha adil, daha kardeşçe ve daha güzel bir yaşam için yükselen haykırışlarımıza kulaklarını tıkayıp dünyayı ayağa kaldıran bir şiddetle yanıt veren;

En temel demokratik hakkımız olan barışçı gösterilerimize yapılan hukuksuz ve insanlık dışı müdahaleler sırasında yitirdiğimiz, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Mehmet Ayvalılaş, Ahmet Atakan’ın, çetelere karşı dururken cenazesinin kaldırılmasına dahi izin verilmeyen Hasan Ferit Gedik’in, Mehmet ve Reşit Veysel İşbilir’in katillerini korumak için hukuk ve adaleti baskı altına alan iktidar sahiplerinin;sıra rüşvet, yağma ve talana bağlı kokuşmuş düzenlerinin ve rant ve soygun çetelerinin korunmasına gelince gerçek yüzlerinin açık ve net bir biçimde ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz.

Bu günler, dayanışmamızın ve onurlu direnişimizin haklılığının tüm dünyaya bir kez daha kanıtlandığı ve halkımıza uygulanan şiddetin asıl gerekçesinin, iktidarın çatırdayan soygun düzeninin devamı için demokrasiden, hukuktan, adaletten, insanlıktan, barıştan ve doğadan yana her türlü sesin kısılmaya çalışılması olduğunun da ortaya çıktığı günlerdir aynı zamanda.

Bugün başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerimizde; mahallelerini, kentlerini, meydanlarını, kıyılarını, ağaçlarını, ormanlarını, geleceklerini, değerlerini, kültürlerini kimliklerini, insanca yaşam onurunu, meslek ve bilim ilkelerini, kısacası yaşam ve yaşam alanlarını savunurken akıl almaz, vicdana sığmaz polis şiddeti ile canlarını yitiren tüm arkadaşlarımızın, yaralanan, kalıcı sakatlık yaşayan tüm yurttaşlarımızın vebalini taşıyanlar; bu rezil soygun, rüşvet ve yağma düzeninin devamından medet umanlardır.

Bu vebali taşıyanların tümü ve onlara arka çıkanlar hesap verene kadar dayanışmamızdan ve haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu kararlığımızı bir kez daha göstermek, dayanışmamızın asıl hedefi olan yağmaya ve talana son demek, kente karşı işlenen tüm suçları ifşa etmek ve taleplerimizi tekrar dillendirmek için 22 Aralık’ta Kadıköy’deyiz!

Bu daha başlangıç…
Mücadeleye devam…

Taksim Dayanışması

19 Aralık 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; taksimdayanisma.org