DHA: Eskişehir Valisi’nden ‘mail’ açıklaması

ESKİŞEHİR Valisi Güngör Azim Tuna, Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’a gönderilen mail ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

gungor-azimVali Tuna açıklamasında, “Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz’ın kişisel e-postasına gönderilen mail, yanlış ve çarpıtılmış haberlere sitem, bir manada tepki amacıyla ‘kişiye özel’ olarak gönderilmiştir ve medyada ele alınış biçimine ilişkin kişisel rahatsızlığımı ifade etmenin ötesinde bir anlam taşımamaktadır” dedi.

Gönderdiği mailin ‘tehdit unsuru taşımadığını’ ileri süren Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna imzasıyla basın kuruluşlarına gönderilen yazılı açıklama şöyle:

“02.10.2013 tarihinde bazı yazılı ve görsel basın organlarında ve internet sitelerinde, Radikal Gazetesi’nden İsmail Saymaz’ın kişisel e-posta hesabına gönderilen mail ile ilgili haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunda yanlış anlamaları önlemek ve doğru bilgilendirme amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1. Ali İsmail Korkmaz isimli öğrencimizin hepimizi üzen bir şekilde hayatını kaybetmesi sonrasında yerel, ulusal ve sosyal medyada, olay ve olayın oluş biçimi ile ilgili çoğunluğu yetersiz bilgiye dayalı ‘olumsuz’ ve ‘yorum içerikli’ haberler yayınlanmıştır ve zaman zaman yayınlanmaya devam etmektedir. Katıldığım bir televizyon programında konu ile ilgili söylediğim sözler arasından, konuşulan olaya münhasır olmayan bir cümlem, siyasi ve ideolojik olduğunu düşündüğüm amaçlarla çarpıtılarak kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmıştır.

2. Valiliğimizce Eskişehir’de meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini temin maksadıyla basın açıklamaları yapılmış, ayrıca Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz beyle röportaj yapılmış ve konu ile ilgili bilgi verilmiştir.

3. Ancak Sayın Saymaz, bu müessif olayı kendi penceresinden ve kendi bakış açısı ile ele almaya ve kamuoyumuza çarpıtarak sunmaya devam etmiştir. Söylemediğim ya da kastetmediğim manalar yüklediği sözleri sürekli gündemde tutmaya, özellikle şahsımı hedef haline getirmeye özel bir gayret sarf etmiştir.

4. Ali İsmail Korkmaz isimli merhum öğrencimizin hayatını kaybetmiş olması şahsımı derinden üzmüş ve bu hissiyatım, tarafımdan her fırsatta samimiyetle ifade edilmiştir. Olayın aydınlatılmasına yönelik kararlı tutumumuza rağmen, olayla ilgili asılsız haberlerin devam etmesi kamuoyunun moralini bozucu ve zaman zaman da tahammül sınırlarını zorlayan boyutlara ulaşmıştır.

5. Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz’ın kişisel e-postasına gönderilen mail yukarıda ifade edilen yerli yersiz ve süreklilik arz eden yanlış ve çarpıtılmış haberlere sitem, bir manada tepki amacıyla ‘kişiye özel’ olarak gönderilmiştir ve medyada ele alınış biçimine ilişkin kişisel rahatsızlığımı ifade etmenin ötesinde bir anlam taşımamaktadır.

Bazı basın yayın organları vasıtasıyla yansıtılmaya çalışıldığı gibi tehdit unsuru içermeyen ifadelerimin Sayın Saymaz tarafından farklı anlamlar yüklenmeye çalışılarak ve süratle kamuoyuyla paylaşılması oldukça manidardır. Eskişehir Valisi olarak böyle bir olayla kamuoyunun gündemine getirilmiş olmam şahsımı son derece üzmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güngör Azim TUNA Eskişehir Valisi.”

3 Ekim 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; http://www.dha.com.tr