Maçka Parkı Forumu takipçilerinin biber gazı test raporları

Gezi direnişi sırasında yediğimiz gazların yarattığı rahatsızlıklar üzerine İnsan Hakları Vakfında muayene ve tedavi olmuştuk. Bir süre önce tamamlanmış olan raporlarımızı bugün gidip aldık. Raporların sonuç bölümlerinden bazı cümleler aktarıyorum:

Benim rapordan:

“1) Kişinin yoğun göz yaşartıcı kimyasal gazlara maruz kalması sonucu bildirdiği yakınmaların literatürde bildirilen bu kimyasalların insan sağlığı üzerinde meydana getirdiği erken dönem sağlık sorunları ile uyumlu olduğu ve halen devam eden AKCİĞER SESLERİNDE KABALAŞMA, WHEEZİNG, SES KISIKLIĞI VE FARENKSTE HİPEREMİ’nin kişinin maruziyetini destekler bulgular oldukları,

“2) Gezi Parkı olayları nedeniyle TİHV İstanbul Temsilciliği’ne başvuran olguların muayene bulguları ve olaya ilişkin öyküleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek kendilerine yönelik, gerekse topluca maruz kaldıkları yoğun kimyasal gaz kullanımının benzer özellikler gösterdiği, göz yaşartıcı kimyasalların kull…anım şekli ve yoğunluğu, maruz kaldıkları ortam koşulları birlikte değerlendirildiğinde, kişinin bu süreçte, İNSAN ELİYLE OLUŞTURULMUŞ TRAVMAYA maruz kaldığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması, ICD 10 kapsamında Y07.3 kodu ile belirtilen İŞKENCE VE ZALİMANE, İNSANLIK DIŞI YA DA AŞAĞILAYICI muamele kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatini bildirir değerlendirme raporudur.”

Bu da Ayşin’in raporundan bir bölüm:

“1) Kişinin yoğun göz yaşartıcı kimyasal gazlara maruz kalması sonucu bildirdiği yakınmaların literatürde bildirilen bu kimyasalların insan sağlığı üzerinde meydana getirdiği erken dönem sağlık sorunları ile örtüştüğü,

“2) Ruhsal değerlendirme sonucu ‘Akut Stres Bozukluğu’ ön tanısı ile ilintili olduğu düşünülen ruhsal yakınma ve BULGULAR tespit edildiği,

“3) Gezi Parkı olayları nedeniyle TİHV İstanbul Temsilciliği’ne başvuran olguların muayene bulguları ve olaya ilişkin öyküleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek kendilerine yönelik, gerekse topluca maruz kaldıkları yoğun kimyasal gaz kullanımının benzer özellikler gösterdiği, göz yaşartıcı kimyasalların kullanım şekli ve yoğunluğu, maruz kaldıkları ortam koşulları birlikte değerlendirildiğinde, kişinin bu süreçte, İNSAN ELİYLE OLUŞTURULMUŞ TRAVMAYA maruz kaldığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması, ICD 10 kapsamında Y07.3 kodu ile belirtilen İŞKENCE VE ZALİMANE, İNSANLIK DIŞI YA DA AŞAĞILAYICI muamele kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatini bildirir değerlendirme raporudur.”

BU RAPORLARIN TAKİÇİSİ OLACAĞIZ ELBETTE. DAVAYI AÇIP YÜRÜTEBİLMEMİZ İÇİN AVUKATLARIN GÖNÜLLÜ KATKILARINA İHTİYACIMIZ OLACAKTIR.
Her halükarda direneceğimiz kesin.

2 Ekim 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; Maçka Parkı Forumu Facebook Sayfası