Evrensel: 15-16 Haziran ruhuyla direnişe devam

15-16 Haziran 1970 işçi eylemlerinin yıl dönümünde İzmir’de de DİSK öncülüğünde emek ve demokrasi güçlerinin katılımıyla kitlesel bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte 43 yıl önce DİSK’i kapatmaya çalışan zihniyetin bugün sendikal hak ve özgürlükleri tamamen ortadan kaldırmak istediği belirtildi.

15-16 HAZİRAN DİSK

15-16 Haziran işçi eylemlerinin 43. yıl dönümünde İzmir’de DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe HDK, EMEP, ÖDP ve birçok demokratik kitle örgütü de katıldı. DİSK’e bağlı Genel-İş ve Birleşik Metal-İş üyesi yüzlerce işçi Genel-İş önünde toplanarak Basmane’ye gelirken burada bekleyen kitle ile birlikte Gündoğdu’ya yürüyüşe geçildi. Genel-İş İzmir Şubeleri, 15-16 Haziran ışığında sendika ve toplusözleşme hakkı için, AKP’nin Taşeron Cumhuriyeti’ne karşı yürüdüklerini belirten pankartlar taşırken yürüyüş boyunca, “Genel Grev, Genel Direniş”, “Hükümet İstifa Tayip Amerika’ya” sloganları atıldı.

Petrol-İş’e üye oldukları için işten atılan Standart Profil işçileri de yürüyüşe “Baskılar Bizi Yıldıramaz” yazılı pankartları ile katıldılar. “Hayat Bizim Karartmayacağız”  ve “Hayatı Susturamayacaksınız” yazılı pankartların taşındığı yürüyüş boyunca işçi ve kamu sendikalarının kortejlerinde, “Hayat’ı Savunuyoruz”,  “Milyonların kurduğu televizyonu milyonerler kapatamaz” yazılı dövizler taşındı. Barış annelerinin en önde yer aldığı HDK kortejinde ise yürüyüş boyunca sık sık “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganı atıldı.

AKP KENDİNİ DAYATIYOR

Gündoğdu Meydanı’nda biten yürüyüşte konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko 43 yıl sonra bugün de sermaye ve sermaye temsilcisi iktidarın, işçi sınıfına ve halka karşı açtığı savaşla yüzleşmekte olduğunu belirtti.

Beko, “Halkımız yıllardır yaşadıkları baskıcı ve otoriter sistem karşısında dizlerinin üzerinde onursuz bir yaşam sürmeyi değil, ağaçlar gibi dimdik kalmayı, zorbanın zulmüne karşı onuruyla mücadele etmeyi tercih etti. Tıpkı 1970’lerdeki işçi direnişinde olduğu gibi. Kendi doğrultusunda bir yaşam biçimini topluma egemen kılmayan çalışan AKP hükümeti çalışma yaşamında da işçi ve emekçi haklarına saldırmakta ve bizleri tamamen güvencesiz olarak çalıştırmak istemektedir. 15-16 Haziran direnişinin ruhuyla bu engelleri aşabiliriz” dedi. Beko, siyasi iktidarın işçileri köle yapma isteği karşısındaki tek engelin işçi sınıfının birliği ve mücadelesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca Beko, Hayat TV’nin kapatılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.(İzmir/EVRENSEL)

BUGÜNDE HALKA SAVAŞ AÇILDI

DİSK tarafından 15-16 Haziran direnişinin 43’üncü yılında yürüyüş gerçekleştirildi.

Genel-İş Ankara Bölge binası önünden Olgunlar Sokak Madenci Anıtı’na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “Ancak patronlar ve iktidar, işçilerin haksızlığa direnen, sömürüye meydan koyan DİSK’te bir araya gelmesini istemiyorlardı. DİSK’i kapatmak üzere hazırlanan yasa Meclise geldiğinde İstanbul’da yüzlerce fabrikada on binlerce işçi iş bıraktı, kentin sokaklarına aktı. Ancak işçi sınıfının coşkun akan selini hiçbir güç durdurmadı ve o yasa tarihin çöplüğüne atıldı ” dedi. (ANKARA)

NBR İŞÇİLERİYLE 15-16 HAZİRAN ETKİNLİĞİ

SENDİKALAŞTIKLARI için işten NBR fabrikası işçileri, on günü aşkın süredir fabrika önünde direnişi sürdürüyorlar. Bir yandan yeni üyeler yaparak fabrikada yetki almaya çalışan Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde NBR fabrikası önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme Bosch, Tecasa, SCM, Prysmian fabrikalarındaki Birleşik Metal-İş üyelerinin yanı sıra, NBR fabrikasından atılan işçilerin aileleri de katıldı. “Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük mücadelemiz”, “Sendika girecek başka yolu yok” sloganları atan işçilere, molaya çıkan NBR işçileri de alkışlarıyla destek verdi.

İşçilere seslenen Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci, “Önce sendikaları kapattılar, şimdi de televizyonları kapatıyorlar” diyerek, Hayat Televizyonu’nun kapatılma girişimini eleştirdi. Ekinci, günlerdir gece gündüz demeden AKP faşizmine karşı direnen herkesi selamlayarak; tıpkı 1970’lerde büyük işçi direnişinde olduğu gibi Türkiye halkının mücadele verdiğini söyledi. AKP’nin işçi ve emekçilere taşeronluğu, esnek ve güvencesiz çalışmayı, kıdem tazminatını kaldırmayı dayattığını sözlerini ekleyen Ekinci, işçilerin 15-16 Haziran direnişinden öğrenerek bu saldırılara cevap vereceğini vurguladı.

15 Haziran 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; evrensel.net