Hêvî LGBTİ İnisiyatifi: Manifesto

hevi-lgbti

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi Gezi Direnişi sırasında LGBT Blok saflarında bir araya gelen bir grup Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseksüel tarafından oluşturulmuştur. Hêvî, LGBTİ politikalarının geniş bir siyasi çerçevede ele alınması gerektiğine inanır. Sınıf, etnisite, cinsiyetçilik, sömürgecilik konuları ile insan ve doğanın hak ve özgürlüklerini LGBTİ politikalarının ayrılmaz bileşenleri olarak görür. Antimilitaristtir. Otoritenin baskı ve zulmüne ve dolayısıyla Kürdistan’da uyguladığı şiddete, açtığı savaşa karşıdır. Barış politikalarına LGBTİ katkısının kapsayıcı ve kalıcı bir barışın sağlanması için bir sorumluluk olduğuna inanır.

Heteroseksizm ve patriarkal düzenin karşısında herkesin eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu bir dünyayı amaçlar.

Çoğunlukla Kürdistani LGBTİ’lerin oluşturduğu Hêvî, Türkiye’de yaşayan Kürdistani LGBTİ’lerin özgül sorunlarını ana eksen alarak çalışır. Hêvî’nin Kürdüstan’da son bulmasını istediği ve bunun için çalışmalar yürüteceği en önemli alan LGBTİ’lere karşı işlenen nefret suçları ve nefret cinayetleridir. Çünkü, bilinen bir gerçektir ki, Kürdistan’da da homofobi, transfobi ve bifobi had safhadadır, buna bağlı olarak LGBTİ bireylere karşı yüksek oranlarda irrasyonel nefret, korku, hoşnutsuzluk, ayrımcılık,nefret suçları ve nefret cinayetleri işlenmektedir.

Hêvî, namus adı altında işlenen LGBTİ ve kadın cinayetlerinin son bulması için, kaybettiğimiz arkadaşlarımıza yenilerinin eklenmemesi için mücadele eder.

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi, Türkiye ve Kürdistan’daki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi, Kürdistan ve Türkiye’deki LGBTİ örgütleri ve grupları başta olmak üzere eşitlik ve özgürlükçü tüm yapı ve kişilerle diyalog geliştirerek işbirliği ve ortak mücadele zeminleri oluşturmayı hedefler.

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi sorumluluk ve hesapverilebilirlik ilkeleriyle antihiyerarşik bir örgütlenmedir. Karar alma mekanizmalarına tüm bileşenlerin etkin katılımını sağlayacak bir yapı oluşturmayı ve yaşatmayı taahhüt eder.

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi Kürdistani olmayan LGBTİ’lerin de örgütüdür. Çünkü yaşadığımız coğrafyadaki bireysel ve kolektif haklar alanındaki pek çok sorunun çözümünde Kürt meselesinin kilit önemde olduğu açıktır. Haklar ve sorunlar arasında bir öncelik sırası yapmamakla beraber LGBTİ siyasetinin özgürlükçü karakterini korumasının ve geliştirmesinin Kürt meselesi ve sınıfsal çelişkilerin önemli bir çalışma alanı olarak korunmasından geçtiğini, sömürgecilik gerçeğiyle yüzleşmeden eşitlikçi ve özgürlükçü bir siyasi hattın oluşturulamayacağını ifade eder.

MANÎFESTOYA HÊVÎ-LGBTİ

İnsiyatifa Hêvî Lgbti di dema berxwedana geziyê de hinek hevalên di nav koma LGBT Blok te hatine cem hev ji van kesan hêvî Lgbti hatîye avakirin.

Hêvî, polîtikayên Lgbti di çarçoveyek sîyasetek berfireh mêzedike. Polîtikayên çînî, etnîsîteyî, zayendî, metînkarî, di van mijaran bi mafên mirovahî ü xwezayî wek polÎtikayên Lgbtî dibîne ü jê cûda tir nabîne.

Hêvî Lgbti, awahîyek anti-militarist e. Otoriteya zilimkar ü zordestîya li Kürdîstanê şer derxistîye li holê ye. Ji bo polîtikayên aşîtî xwe wek perpîsyar dibîn e.

Li hemberê pergala heteroseksizim ü patriarkali, mafê hem welatîyek wek hev ji bo hemû kesî dixwaze û jîyanek wiha armanc dike.

Hêvî Lgbtî tevahîya ji kesên Kürdistanîyan ava bîye li Tîrkîyê LGBTİ’yên Kürdîstanî ü pirsgirêkê wanê taybetmendî esas digire ü xebatê xwe gorî wî dike. Hêvî Lgbtî xebata xweya yekemîn Lgbti’yên ku Li Kürdîstanê tên küştîn û ketîl kirin e. Lewre li Kürdîstanê ji rastî yeke homofobî, transfobî ü biofobi dikuje û zêde ye.

Hêvî Lgbtî di bin navê namusê de kuştinên Lgbti û jînan ji bo bi davî be, hevalên ku me hindakirîye, ji bo kuştînên nu zêde nebîn wê têkoşîn bik e.

Însîyatîfa Hêvî Lgbti li Tirkîyê û li Kurdîstanê di nav civakê de komên dezavantaj û parastênên van nînin karkerê seks wek kar dikin. Mafê wanê di tendûrîstîya cînsîde van mijara jî bo kû bikeve rojevê, ji bo van pîrsgêrêka çareser bike pîşnîyara wê pêş bixe û xebat bike.
Ji bo wekhevîya zayendîya civakê, gîhiştina adaletê, polîkayên civakî pêş kevin di ser rayedaran zext wê bên kirin, ji bo van mijaran pirojeyan pêş bixe.

Însîyatîfa hêvî, Lgbtî’yê wek rêxistin, sazî, û komên li Kûrdîstan û li Tirkîyeyê, kes û avahîyên wekhev û azadîxwaz re herdem wê di nav têkîlê û karê hevpar debe û têkoşînê wê bidomîne.

Hêvî Lgbtî avahîyek hesapdayîn, perspiryar e. Bi rêgezên xwe antî hîyarerşîk e. Di dema biryardayînê de, biryara hemû hevalan esas e. Di biryardayînê de tevlîbûna hemû hevalan girînge û ew tê esas girtin. Jî bo vîna soz dide.

Hêvî Lgbtî tenê ne rêxistinek Kûrdîstanî ye. Rêxistinek Lgbtîyên Tirkiyê ye ji. Erdnıgarîya ku em lê dijîn. Mafên keseyatî û kollektîfî de pirsgirêkê Kûrd wek nifteyek e. Di nav bera maf û hek an de, tû cûdatî nake, Polîtikayên û sîyaseta Lgbtî karakterê wêyên azadîxwaz û parastin bi pêşketina pirsgirêka Kûrd, nakokîyên çînî çareserbûn wê pêş bixe, bi rastîya metînkarî ya li Kûrdîstanê bi rû birû ne. Heta ev tişt neyên dîtin xetek wekhev û azadîxwaz ava nabe.

22 Eylül 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; Kaos GL Facebook Sayfası