Parklar Bizim: Gözaltında cinsel şiddet acilen gündeme alınmalıdır

polis-gozalti

Parklar Bizim, Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilmekte olan park forumları ile ilgili haberleri derlemek ve forumların birbirleriyle iletişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir insiyatiftir. Bu, bugüne dek amatör habercilik ötesinde bir eylemde bulunmamış olan “Parklar Bizim”in, ODTÜ Direnişi sırasında gözaltına alınan Ezgi Özen’in gözaltında cinsel tacize uğradığı haberine istinaden ilk çağrısıdır.

Devletin baskı organları tarafından cinsel şiddetin muhaliflerin siyasi kimliğine, beden ve kimlik bütünlüğüne karşı bir silah olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu şiddet biçimi başta kadınlar ve LGBT bireyler olmak üzere tüm muhaliflerde en ağır psikolojik yaraları oluşturarak dirençlerini kırmayı hedefliyor. Buraya kadar Gezi Direnişi öncesinde bilmediğimiz bir olgu ile karşı karşıya değiliz.

Ancak tıpkı direnişle birlikte devlet şiddetinin ülke sathına hızla yayılması gibi, çoğunlukla gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde kapalı kapılar ardında uygulanan cinsel şiddet de şehir meydanlarına ve kamusal alanlara taşınmıştır. En son ODTÜ Direnişi’nde gözaltına alınan Ezgi’nin 200 çevik kuvvet polisi tarafından topluca taciz edilmesi durumun vehametini ortaya koymaktadır.

Forumların demokratik tartışma ve karar alma yöntemlerinin, halk insiyatifinin, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin temellerini attığını düşünüyor; hayatımızın her alanında bizleri etkileyen siyasi olay ve yapıları mercek altına aldığını umutla izliyoruz. Forumlarda, kadın ve LGBT bireylerin özgürleşmesi, cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda atölyeler, çalışmalar, toplantılara ek olarak; gözaltında cinsel şiddet konusunun acilen gündeme alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Yaşam kayıpları, çeşitli fiziksel yaralanmalar ve gözaltılar gibi, gözaltında cinsel şiddetin de tüm direnişçiler tarafından kaydının tutulması, ortak mücadelenin bir parçası yapılması ve acilen forum gündemlerine alınması gerektiğini, hepimiz özgür olmadan hiçbirimizin özgür olamayacağını hatırlatmak istiyoruz.

Bu alçakça saldırılara rağmen direnmeyi sürdüren, bu zor tecrübeyi korkusuzca kamuoyu ile paylaşan ve cinsel şiddetle en güçlü biçimde başa çıkan tüm direnişçi kadınları ve LGBT bireyleri selamlıyoruz! Tüm direnişçi kadınları ve LGBT’leri devlet eliyle cinsel şiddete karşı dayanışmaya çağırıyoruz! Tüm direnişçileri gözaltında cinsel şiddetin son bulması için mücadele etmeye davet ediyoruz.

Barikatlarda ve alanlarda TOMA’lara, biber gazına, tacize, küfüre ve her türlü baskıya direnenleri selamlıyoruz!

Parklar Bizim, Moderasyon Ekibi

12 Eylül 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; Parklar Bizim