T24: BDP’den Avrupa Parlamentosu’nun ‘Gezi’ kararına destek, AKP’ye uyarı

“AKP Hükümeti’nin iddia ettiği gibi Gezi Parkı direnişinin ‘marjinal’ bir örgüt eylemi olmadığını ve tam tersine özgür bireylerin bir araya gelerek haklı bir itirazın barışçıl bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlamıştır”

AP

BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Avrupa Parlamentosu’nun Gezi Parkı direnişi hakkında kabul ettiği metne destek verdi. Baluken, “Acilen toplumdan gelen basınç temelinde yasakçı zihniyet sonlandırılmalı, hükümet demokrasi ve özgürlük reformu açıklamalıdır” dedi.

Baluken, demokratikleşme ve barış sürecinde kritik bir süreçten geçildiğini de belirterek, “AKP Hükümeti kendisiyle birlikte tüm ülkeyi derinleşen bir çözümsüzlüğe ve politik istikrarsızlığa sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.

BDP’li Baluken, Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği Gezi Parkı direnişi metni hakkında açıklama yaptı.

Baluken, “Türkiye, gerek sivil siyaset açısından gerekse de demokratikleşme ve barış süreci bağlamında siyasi tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinden geçmektedir. Başta Suriye olmak üzere hem Ortadoğu politikalarındaki isabetsiz ve stratejik hatalar barındıran yaklaşımları nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dış politika gündemi olan Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki süreklileşen kriz nedeniyle, AKP Hükümeti kendisiyle birlikte tüm ülkeyi derinleşen bir çözümsüzlüğe ve politik istikrarsızlığa sürüklemektedir” dedi.

“Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yaşanan duraklamanın ve zaman zaman açığa çıkan gerilimin, Gezi Parkı direnişi gibi iç siyasi krizlerle birlikte görünür olmasını son derece anlamlı buluyoruz” diyen Baluken şunları söyledi:

“Çünkü devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkinin hangi düzeyde olduğunu gösteren bu demokratik muhalefet girişimlerine şiddetli müdahaleler ve ötekileştirici söylemler tabii ki içten ve dıştan değerlendirmelere neden olacaktır.

İnsan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik şiddet söz konusu olduğunda uluslararası toplumun buna sessiz kalmaması en tabii durumdur. Uluslararası basın kuruluşları ve sosyal medya üzerinden dünyaya yayılan görüntüler AKP Hükümeti’nin iddia ettiği gibi Gezi Parkı direnişinin ‘marjinal’ bir örgüt eylemi olmadığını ve tam tersine özgür bireylerin bir araya gelerek haklı bir itirazın barışçıl bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlamıştır. Tüm dünya, AKP Hükümeti’nin vatandaşlarına karşı nasıl sistemli ve orantısız bir şiddet politikası uyguladığına tanık olmuştur.”

‘AP kararını destekliyoruz’

BDP’li Baluken, Avrupa Parlamentosu’nun Gezi Parkı direnişi hakkında aldığı kararı desteklediklerini belirterek, “Onaylanan bu metne bakıldığında sadece Gezi Parkındaki hükümet hataları değil, Türkiye’nin demokratikleşmesindeki tıkayıcı dinamikler de masaya yatırılmıştır. Metinde; Gezi Parkı eylemleri sırasında polis şiddetinin orantısızlığına vurgu yapılmış, insan hakları gibi politik konularda ilerleme sağlanamadığı, AKP hükümetinin söyleminin toplumda ayrışmaya yol açtığı, çok sayıda gazetecinin cezaevlerinde olduğu, oto-sansür uygulamalarının hayata geçirildiği ve basın özgürlüğünün kısıtlandığı, Gezi Parkı eylemlerini yayımlayan TV kanallarının RTÜK tarafından cezalandırıldığı, yerinden yönetimi içerecek şekilde şehircilik ve planlama başta olmak üzere karar alma süreçlerinde sivil toplum ve halkın katılımının sağlanması gerektiği ve çoğulcu bir anlayışın AKP hükümeti tarafından benimsenmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir” dedi.

“Tüm bu metinden görüldüğü üzere, uzun süredir Türkiye’nin demokratikleşme eğilimini kaybettiği ve otoriterleşmeye doğru hızla sürüklendiği izlenimini paylaşmaktayız” ifadelerini kullanan Baluken “Gerek barış süreci gerek Gezi Parkı eylemleri gerekse de Türkiye’de hızlı bir demokratikleşme ve özgürlüklerin genişletilmesi ihtiyacı belirmişken, AKP iktidarı Gezi Parkı direnişinde halkın sesi olan Hayat TV’ye kapatma kararı vermiştir. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Acilen toplumdan gelen basınç temelinde yasakçı zihniyet sonlandırılmalı, hükümet demokrasi ve özgürlük reformu açıklamalıdır” dedi.

AKP’ye çağrıda bulunan Baluken, “Barış ve Demokrasi Partisi olarak Avrupa Parlamentosu kararlarına yönelik Başbakan, Dışişleri Bakanı ve diğer AKP’li yetkililerin tepkilerinin yerinde olmadığını, bir restleşme yerine Avrupa Parlamentosunun uyarılarını dikkate alarak gerekli demokratikleşme adımlarını atmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor, bu konuda AKP hükümetini gerekli çalışmaları bir an önce gerçekleştirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

14 Haziran 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; t24.com.tr