Bianet: Muammer Güler “Tazyikli Suda Biber Gazı Var”

İçişleri Bakanı Muammer Güler bir soru önergesine verdiği yanıtta toplumsal olaylara müdahale ederken püskürtülen suyun içine OC gaz solüsyonu eklendiğini bildirdi.

biber gazı

İçişleri Bakanı Muammer Güler TOMA’ların göstericilere sıktığı suyun içinde biber gazı olduğunu açıkladı.

Güler’in CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yazılı yanıtta şöyle denildi.

“Toplumsal olaylara müdahale araçlarında itfaiye suyu kullanılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda püskürtülen su içerisine gıda boyası ve/veya OC gaz solüsyonu eklenebilmekte, ayrıca araçta kullanılan yangın söndürme sistemi için de yangın söndürme köpüğü kullanılmaktadır.”

Güler yanıtında göz yaşartıcı gaz silah ve mühimmatının kullanılmasını da savundu, başka ülkelerde de kullanılmasını örnek gösterdi.

“Göz yaşartıcı gaz silahları ve mühimmatı, bütün modern ülke güvenlik teşkilatlarında olduğu gibi Teşkilatımızda da 2559 sayılı Kanun kapsamında, göz yaşartıcı gazların kullanımını düzenleyen genelge ve yönergelerde yer alan esaslara uygun olarak yetkili amirin emri ve gözetimi altında, bu konuda eğitim almış personel tarafından kullanılmaktadır.”

Güler aynı yanıtta göz yaşartıcı gazın kullanılmasında “emir ve talimat” vurgusu yaptı.

“Emir ve talimatlara aykırı olarak göz yaşartıcı gaz mühimmatı kullanan ve zor kullanma sınırını aşan personelin tespit edilmesi halinde haklarında gerekli işlemler uygulanmaktadır” dedi.

1 Mayıs

Yanıtta son 1 Mayıs gösterileri de yer aldı. Valiliğin izin vermediğini, güvenlik güçlerinin müdahalesinin orantılı olduğunu savunan Güler “müdahale esnasında gerektiği kadar su ve gaz mühimmatın kullanıldığını” söyledi.

Güvenlik güçlerinin göstericilere özen gösterdiğini anlattı.

“Güvenlik güçlerimiz, grupların herhangi bir fiziki şiddete maruz kalmaksızın olay bölgesinden uzaklaştırılması amacıyla gereken azami özeni göstermiştir.

Mevzuat meselesi

Güler yanıtında gösteri ve yürüyüş haklarını anarken güvenlik güçlerinin görevlerinden söz etti.

“Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin kullanılması ve korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi amacıyla görev ifa eden güvenlik güçlerince ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahalede bulunulmamaktadır.” (YY)

27 Ağustos 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız;bianet.org