Evrensel: Kıyılarda en fazla tahrip AKP döneminde

Bodrum sahillerinde incelemelerde bulunan Başbakan Erdoğan’ın “Bu kadar vicdansızlık olmaz” demesine Jeoloji Mühendisleri Odası “Kıyı talanına en fazla kendi iktidarları döneminde, kendi elleriyle ortam hazırlandı” şeklinde yanıt verdi.

rte-kiyi-talan

Kıyı alanlarının tarih boyunca ulaşım, balıkçılık, ticaret, turizm gibi sağladığı avantajlarla insanoğlunun yerleşim tercihlerinin başında geldiği belirtilen açıklamada “Kamunun malı olan kıyı alanlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekirken, bugün kıyılarımız plansız ve kontrolsüz uygulamalar sonucunda topluma kapalı özel alanlar haline getirilimiş; çarpık yerleşimler, sahil yolları, limanlar, yeni rant projeleri nedeniyle kıyılarımızda ciddi çevresel sorunlar yaratılmıştır. Kıyı alanlarını çevresel risklere karşı korumak amacıyla her ülke tarafından gerek mevzuat gerekse kurumsal yapı ile etkin işleyişe sahip ‘kıyı yönetim sistemleri’ geliştirilirken üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde kıyı yönetimi bir türlü ‘sistematik bir işleyişe kavuşturulamamış’ tam tersine değişik sektörlerin rant taleplerine göre  mevzuat sık sık değiştirilmiştir” denildi.

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasna Dair Yönetmelik’te son 10 yılda 3 kez değişiklik yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, her değişiklikle kıyı alanlarının biraz daha yapılaşmaya açılarak kıyıların korunmasına sürekli darbe indirildiği belirtildi. Galataport, Haydarpaşa gibi projelerle bazı kıyıların ranta açıldığı vurgulanan açıklamada “En önemli sorunların son 10 yılda yaşandığını ve kıyı alanlarımızın alabildiğine talana açıldığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle, kıyılarımızdaki çarpık kullanımın bir tatilde farkedilmesi (!) ne kadar vahimse,   basına yansıyan ‘sahiller denetlenecek, kıyılar temizlenecek’ söyleminin bu kirliliği yaratanlarca ifade edilmesi de o derece gülünç ve inandırıcılıktan uzaktır” ifadeleri yer aldı.

18 Ağustos 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; evrensel.net