Çapul TV stüdyo kurabilmek için kampanya başlattı


indiegogo.com sitesinde de başlatılan kampanya için verilen bilgiler şöyle;

“Çapul TV 6 Haziran’da Gezi Parkı’nda Gezi Cafe’deki direniş stüdyosundan başlattığı yayınını forumlardan ve eylem alanlarından canlı ve kayıttan yayınlarla sürdürüyor.

İnternet üzerinden ve Çapul TV yayınlarını kendi ekranlarına taşıyan diğer televizyonlar aracılığıyla kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşan direnişin televizyonu, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” diyerek yayınını süreklileştireceğini açıkladı.

Ne var ki direniş stüdyosu olarak kullanılan Gezi Cafe, 15 Haziran baskının ardından yıkıldı ve direnişin kanalı da ödünç cihazlarla, mekansız biçimde ve kısıtlı bir donanımla yayınını sürdürmeye çalışıyor. Bir stüdyo kurulması ve direniş alanlarını ekrana taşımayı mümkün kılacak donanımın toparlanması açısından Çapul TV dostlarının katkıları büyük önem taşıyor.

capultv-studyosu

Gezi Direnişi sürecinde, hala milyonlarca insanın tek enformasyon kaynağı olan anaakım medyanın meşruiyetini kaybettiğini gördük. Bu meşruiyet kaybının nedenleri:

  • Türkiye’de de tüm diğer ülkelerde olduğu gibi egemen medya olarak adlandırabilecek iletişim ortamını oluşturan medya kuruluşlarının bir sermaye birikim alanı olarak örgütlenmiş olmasıdır.
  • Bu sermaye birikim alanı olarak örgütlenmiş egemen medyanın ürettiği ve ilettiği enformasyonun piyasa kurallarına tabi, emek karşıtı, toplumsal faydadan ve toplumun farklı kesimlerinin hayatına dair bilgiyi ve sorunları aktarmaktan uzak bir özellik göstermesidir.
  • Türkiye’de bu gerçeklere, siyasi iktidarın elindeki kamusal kaynakları, egemen medyaya karşı bir tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıyor olmasının eklenmesidir.
  • Siyasi iktidar ile medya patronları arasındaki maddi çıkara dayalı karmaşık ilişkilerin, medyayı en temel işlevini yerine getiremez hale getirmiş olmasıdır.

Bu koşullarda yeni iletişim teknolojilerinin oluşturduğu farklı platformlardan özgürce yayın yapan Çapul TV gibi alternatif iletişim kanalları önem kazanmaktadır. Çünkü alternatif iletişim kanalları:

  • İnsanların gündelik yaşamlarını anlamak ve anlamlandırmak için gereksinim duydukları enformasyonu egemen medyanın süzgecinden geçmemiş bir biçimde gerçeğe en yakın biçimde edinmelerini sağlamaktadır.
  • İnsanların, kendi gündelik yaşamlarını da ilgilendiren ama doğrudan deneyimleyemedikleri konularda, olayın doğrudan öznelerinin deneyimlerine tanıklık etmelerini sağlamaktadır.
  • Tüm toplumsal etkinliklerin kendi bilgisini ilk elden üretip, toplumun geniş kesimleri ile paylaşmasına olanak tanımaktadır.
  • Egemen medya ile aynı platformlarda yayınını sürdüren muhalif yayın kuruluşları, muhalif gazeteler ve aslında ulusal ölçekteki haberler açısından uzunca süredir ana akım medyaya bağımlı olan yerel medyaya yeni ve ilk elden haber kaynaklarına ulaşma olanağı yaratmaktadır.
  • Kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşan Çapul TV’nin emekçileri tüm bu koşulları ve olanakları düşünerek, ayrıca biz destekçilerinin ısrarlarını da göz önüne alarak heyecan verici bir karar aldı.

Bu karar, Çapul TV’yi Gezi Direnişi’nin ve özlemini çektiğimiz özgür, eşit, kardeşçe yaşamı kurana dek gerçekleştirmek zorunda kalacağımız Türkiye’nin dört bir yanındaki başka direnişlerin televizyonu olarak kalıcı ve sürekli hale getirme kararıdır!

Çapul TV tarihe geçecek onurlu bir direnişin televizyonudur ve yakında kalıcı ve sürekli bir yayına başlayacaktır.

Bu yayın, oluşacak gönüllü muhabir ağına dayanan, bağımsız bir yayın anlayışı ile hayata geçirilecektir.

Bu yayın Tekel işçilerinin Ankara’daki direnişlerinde başlatılan ‘direniş yayıncılığı’ çizgisini sürdüren bir yayın olacaktır.

Bu yayın Gezi Parkı direnişinde yürütülen canlı yayınlardan öğrenilenler ve deneyimlerle inşa edilecektir.

Bu yayın deyim yerindeyse AKUT’un 1999 Depreminden bu yana oluşan tüm doğal ve toplumsal felaket bölgelerine ulaşarak can kaybını en aza indirmeyi hedefleyen müdahalelerinin, iletişim alanındaki karşılığına denk düşecektir.

Yani Çapul TV nerede bir direniş varsa, o direnişin bilgisinin egemenler tarafından karartılmasını ve saptırılmasını engellemek üzere orada olacaktır.

Çapul TV her zaman ve her yerde direnişin öznesi ve tanığı olacak, deneyimleyecek ve tanıklık edecek, deneyimlerini ve tanıklıklarını paylaşacak ve çoğaltacaktır.

Tamamen gönüllülük esasına göre çalışacak olan Çapul TV bu süreçte bazı temel ve teknik ihtiyaçlarını gidermek için dostlarının ve izleyenlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Teknik ekipmanlar konusunda destek verebilecekler için ilk acil ihtiyaç listesine bu adresten ulaşılabilir:http://www.capul.tv/destek.html

Yola devam..

Desteğiniz ve yardımlarınız için teşekkür ederiz!

Capul TV destekçi ve gönüllüleri!

1 Ağustos 2013