Fıratnews: İnsan hakları örgütlerinden açıklama

İnsan hakları örgütleri, ortak bir açıklama yaparak, “Gerçekleşmekte olan toplumsal olaylarda insan haklarının bu temel standartlarına uygun hareket edilmediği, yapılan barışçıl gösterilerin şiddet kullanılmak suretiyle bastırılarak ifade özgürlüğü kullanımının yaygın olarak engellendiği anlaşılmaktadır” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Mazlum-Der, Uluslararası Af Örgütü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Helsinki Yurttaşlar Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) ve İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin (İHGD), yaptığı ortak açıklamada, “İnsan haklarının evrensel standartları açısından şiddet içermeyen her türlü barışçıl gösterinin insanlar tarafından gerçekleştirilebilmesi temel bir insan hakkıdır. Devletin rolü, bu hakkın kullanımının yasal ve fiili koşullarını yaratmakla sınırlıdır. Barışçıl gösterilerin şiddet kullanımı için fırsata dönüştürülmesi kabul edilemezdir” denildi.

Ayrım gözetilmeksizin bütün insanların sağlık hizmetine erişim hakkı olduğu belirtilen açıklamada, kamu otoritelerinin şiddet içeren eylemlerle ilgili sahip oldukları yetki ve görevlerin yasalar ve uluslararası sözleşmeler ile saptandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Gerçekleşmekte olan toplumsal olaylarda insan haklarının bu temel standartlarına uygun hareket edilmediği, yapılan barışçıl gösterilerin şiddet kullanılmak suretiyle bastırılarak ifade özgürlüğü kullanımının yaygın olarak engellendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sağlık hakkına erişim konusunda yetersiz kalındığı ve belirtilen eylemlerde şimdiye kadar aşırı güç kullanımına bağlı olarak en az bir protestocu, gösteriler esnasında bir protestocu daha ve polis memurunun hayatını kaybettiği, binlerle ifade edilen yaralıların olduğu, eylemcilerin uzuv kaybına uğradığı tespit edilmiştir” denildi.

İnsan hakları örgütleri açısından mağdurun kimliğinin önemi olmadığı, insan haklarının evrensel standartlarının gereğinin yerine gelip gelmediğinin önemli olduğu ifade edilen açıklamada, insan hakları örgütlerine yönelik gerçek dışı ve hedef alan yayınların kaygı uyandırdığı da belirtildi.

İnsan hakları örgütleri, taleplerini de dile getirdi:

-Evrensel insan hakları standartları çerçevesindeki barışçıl toplanma hakkının korunması

-Gerek görsel gerekse de sosyal medya araçlarıyla ifade edilen barışçıl ve şiddet içermeyen herhangi düşüncenin cezai kovuşturmaya konu edilmemesi

-Göstericilere yönelik polis şiddetinin acilen durdurulması, orantısız ve aşırı güç kullanımının derhal sonlandırılması

-Sadece barışçıl gösteri ve toplanma haklarını kullanmaları sebebiyle gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması

-Yaşanan şiddet olaylarına yönelik bağımsız ve etkili bir soruşturmanın yapılması ve sorumlularla ilgili yargı sürecinin en kısa zamanda başlatılması.

7 Haziran 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; firatnews.com