Etha: Eczacılardan TMMOB’a destek

TMMOB’un yetkilerinin elinden alan yasaya tepki gösteren 31 Eczacı Odası, “Bu intikamcı anlayış, başta diğer meslek örgütleri olmak üzere toplumun tüm kesimlerini tehdit etme amacı da gütmektedir” dedi.

31 Eczacı Odası, yazılı bir açıklama yaparak TMMOB’un yanında olduğunu duyurdu, TMMOB yasasının iptalini istedi.

TTB ve TMMOB’un Gezi direnişindeki etkin rolleri nedeniyle hedef haline geldiğine dikkat çeken meslek odaları, “Gezi Parkı direnişindeki etkin rollerinden dolayı TTB ve TMMOB ile bağlı odaların yöneticilerinin İstanbul’da gözaltına alınmalarının ve hukuka uygunluğu tartışılır biçimde evlerinin kapıları kırılarak arama yapılmasının arkasından 9 Temmuz gecesi bir torba yasa ile TMMOB’un harita, plan ve projelerdeki vize ve onay yetkisi kaldırıldı” dedi.

Yasanın her şeyden önce antidemokratik uygulamalara karşı başlatılan hukuksal ve yurttaşlar düzeyindeki mücadelenin yine antidemokratik bir biçimde, keyfi olarak cezalandırılması anlamına geldiğine dikkat çeken meslek örgütleri, “Bu intikamcı anlayış, başta diğer meslek örgütleri olmak üzere toplumun tüm kesimlerini tehdit etme amacı da gütmektedir” diye belirtti.

“Meslek örgütlerinin Anayasal kuruluşlar olarak tanımlanmasının nedeni, kamunun ve özel şirketlerin yaptığı işleri yine kamu adına bağımsız biçimde denetlemektir” diyen 31 Eczacı Odası, açıklamalarında şunları kaydetti:

“Bu yasa ile, bu örgütlerin sadece gelir kaynakları alınmamış, aynı zamanda denetim yetkileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılmıştır. Kendi yaptığını kendisi denetleyen bir kamuculuk anlayışı her şeyden önce mantığa, bilime, demokratik teamüllere aykırıdır. Tehlike demektir. Depremlerde daha fazla can kaybı, kamu binalarının üzerimize yıkılması, kentsel alanların daha fazla ranta açılması demektir.”

15 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız;etha.com.tr