Sendika.org: TMMOB’ye ilişkin düzenleme ne getiriyor?

AKP’nin meclisten gece yarısı operasyonu ile geçirdiği torba yasayla TMMOB’nin vize ve onay yetkileri kaldırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

tmmobankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının yetkilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devreden yasa, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla 9 Temmuz gecesi meclisten geçti. “Torba yasa” ile geçen önergeye göre, “harita, plan, etüt ve projeler, idare ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamayacak, tutulması istenemeyecek.”

Bu değişiklik hamlesine ilişkin olarak Politeknik’ten Pınar Hocaoğulları’nın görüşlerine başvurduk. Hocaoğulları AKP’nin TMMOB’ye yönelik saldırılarının yeni olmadığını ve AKP’nin mimar ve mühendislerin örgütlü mücadelesini kendi talan politikaları karşısında ortadan kaldırılması gereken bir engel olarak gördüğünü vurguladı.

TMMOB’ye yapılan hamle yeni değil

AKP’nin TMMOB’yi fiilen etkisiz kılma çabası yeni değil, 2012 yılında 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun değiştirilerek, TMMOB’nin “yeniden düzenlenmesi” AKP’li yetkililerce farklı zeminlerde dile getirilmişti.

Gece yarısı operasyonu ile geçirilen İmar Kanunu değişikliğiyle TMMOB’nin kamu yararı doğrultusunda kullandığı mesleki denetim yetkisini elinden almış oluyor.

Neoliberal politikaları kurumsallaştırmak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AKP’nin, üçüncü iktidar döneminde kamuyu sermaye karşısındaki bütün savunma araçlarından yoksun bırakan neoliberal politikaları daha da kurumsallaştırmak için kurduğu bakanlıklardan biri. 2011 yılında bu bakanlığa bağlı olarak kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, TMMOB’nin yetkilerini de barındırarak örgütlenmişti. AKP hükümetinin yürüttüğü talan politikalarının bir devamı niteliğinde olan TMMOB yasası ile, sermaye lehine kolaylıkla düzenlenen bir mekanizma yaratılmış olacak.

Mühendisliği vasıfsızlaştırma hamlesi

Hocaoğulları’na göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TMMOB’den aldığı yetkileri antidemokratik bir şekilde tek merkezden yürütecek olması, mühendislik mesleğine bir saldırıyı da işaret ediyor:

“Piyasa kurallarına ve siyasal iktidara bağımlılık esas alındığında mühendis de bilimi ve tekniği halkın değil siyasal iktidarın ve piyasanın çıkarları doğrultusunda kullanacak. Mesleğinin bilimsel, etik gereklerini yerine getiremeyecek. Kamusal sorumluluklarından iyice uzaklaşan mühendis, ücretliyse piyasada bir maliyet unsuru olarak ya da serbest çalışıyorsa işi iktidarla iyi geçinmesine tabileşerek her alanda güvencesizleşecek.”

Toplumsal muhalefete saldırı

“TMMOB, bilimi ve tekniği sermayenin değil halkın yararına sunma konusunda çaba sarf eden toplumsal muhalefetin etkin bileşenlerinden biri olarak AKP’nin saldırıları ile itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.”

Hocaoğulları, söz konusu yasanın AKP’nin kent aleyhine yürüttüğü talan politikalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek, denetimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olması durumunda kente dair politikaların “kapalı devre” yürüyeceğinin de altını çizdi.

13 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; sendika.org