Bianet: “Odaların yeni talanları önleme gücü hukuken olanaksızlaştı”

TMMOB hükümetin torba yasayla geçirdiği yasa değişikliklerinin anayasaya aykırı ve amacının TMMOB’yi etkisizleştirmek olduğunu bildirdi.

tmmob

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar TMMOB ile ilgili yapılan yasa değişikliğinin anayasanın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili hükümlerine aykırı olduğunu açıkladı.

Hükümetin TMMOB’yi etkisizleştirmek istediğinin anlatıldığı açıklamada önceki gece yapılan değişikliklerin anlamı şöyle özetlendi.

* Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirme,

* Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak,

* Odaların gelirlerine el koymak,

* Kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmak, metalaştırmak,

* Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak,

* Özerk yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak,

* Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmak, telif haklarına el koymak ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB’yi etkisizleştirmek istemektedir.

TMMOB’nin mücadelesinin süreciğinin vurgulandığı açıklamada, yapılan değişiklikle “odaların yeni talanları önleme gücü hukuken olanaksız hale gelmektedir” denildi. (YY)

11 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org