Bianet: AKP, 5 ay önce TMMOB’la sorunumuz yok demişti

Tartışmalara neden olan ve TMMOB’un yetkilerini elinden alan yasa, 2013 başında da gündeme gelmiş, BDP’li Ayna’nın soru önergesini cevaplayan Bakan Bayraktar, TMMOB yasasıyla ilgili çalışmaları olmadığını söylemişti.

tmmob

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) plan ve projelerde vize ve onay yetkisini kaldırarak bu yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devreden yasanın 9 Temmuz gecesi aniden Meclis’te kabul edilmesi tartışmalara neden oldu.

Bu tartışmalar Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın TMMOB yasası ile ilgili 10 Aralık 2012’de verdiği soru önergesini akıllara getirdi.

TMMOB yasasında değişiklik öngören yasa taslağı ile ilgili Şehir ve Çevrecilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Ayna, TMMOB’un yetkilerini Bakanlığa devretmekteki amacı sormuş, kendisine 11 Ocak 2013’te cevap veren Bakan Bayraktar, TMMOB kanununda değişiklik öngören herhangi bir çalışma yapılmadığını, söz konusu kanunla ilgili olarak, Başbakanlık Bakanlıklar veya başka bir kurum tarafından Bakanlıklarına iletilen herhangi bir taslak metin bulunmadığını ifade etmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 1 Şubat 2013’te yaptığı açıklamada TMMOB’a bağlı meslek odalarının çalışma esaslarını değiştirmeyi öngören yasayı geri çektikleriniaçıklamıştı.

Ayna: “TMMOB’u rant önünde engel mi görüyorsunuz?”

Emine Ayna, Bakan Bayraktar’a şu soruları yöneltmişti:

* Ortada dolaşan TMMOB Yasasında değişiklik öngören taslağın sahibi kimdir?

* Odaları parçalamaya dönük bu taslak “böl-parçala yönet” gerekçesine mi dayanmakta, yoksa böyle bir örgütlenmeye ilişkin TMMOB’un bir talebi mi vardır?

* TMMOB ve Odaları Bakanlığın bağlı birimi haline getirmenin amacı nedir?

* TMMOB ve Odalar “Bakanlığın izni olmadan” yönetmelik yayınlamayacaklar mı?

* TMMOB’un Anayasa’nın 135. maddesinden aldığı yetkileri Bakanlık niçin elinden almaya kalkışmaktadır?

* Kamu ve meslektaş yararını hükümetin bizatihi kendisinin düşünmesi gerekirken, kamu yararını öne çıkarmış bir örgütten neden rahatsızlık duyulmaktadır?

* Cumhurbaşkanlığı makamı ile (DDK eliyle meslek odalarını denetlemiştir) Hükümet birlikte mi çalışmaktadır?

* TMMOB kentsel dönüşümden elde edilecek rant önünde bir engel olarak mı görülmektedir?

* Obama kendi ülkesindeki mühendislik-mimarlık şirketlerine, 2013 yılında Türkiye’ye 100 milyar dolar hizmet ticareti yapılacağını taahhüt etmiştir. Ülkemiz mühendislik ve mimarlık hizmetleri uluslararası şirketlere mi teslim ediliyor. Kentsel dönüşüm rantı uluslararası paylaşımın konusu mudur?

Bayraktar: TMMOB’la sorunumuz yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise cevabında TMMOB yasasıyla ilgili herhangi bir çalışmaları olmadığını belirterek Bakanlığın yasal olarak kurulan ve çalışan hiçbir kurum ve kuruluştan rahatsızlık duymasının mümkün olmadığını ifade etmişti.

“Bakanlığımızın varoluş amaçlarından biri de uygulamaların mevzuata, fen ve sanat kurallarına uygun olarak gerçekleşmesinin sağlanması, imar ile ilgili uygulamalarda gereksiz bürokrasi ve keyfiyetin önüne geçilmesinin sağlanması, meslek mensuplarının ve TMMOB ile bağlı odaların bu doğrultuda bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesidir.

“Bakanlığımızca: 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çalışmalarında TMMOB’un görüşü alınmakta, yine Bakanlığımızca konuyla ilgili düzenlenen organizasyonlara (seminer, çalıştay vb.) TMMOB davet edilmektedir.

“Ayrıca. 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için, TMMOB’a büro tescilini yaptırmış kuruluşlar Bakanlığımız tarafından lisanslandırılmaktadır.

“Ülkemizdeki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin yabancı şirketlere teslim edilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi 6306 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen tüm mühendislik-mimarlık uygulamaları Türk firmalarınca yapılmaktadır.” (EKN)

Ekin Karaca
11 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org