Evrensel: Halkın soruları zorlarına gitti

Gezi Parkı olayları ile ilgili İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in, Başbakan ve İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği üç ayrı soru önergesi, Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından İç Tüzük’e uygun olmadığı iddiasıyla işleme konulmayarak iade edildi.

leventtuzel

Meclis Başkanı Cemil Çiçek imzalı yazıda; “Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesine göre soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir” denildi.

Meclis Başkanı Çiçek tek tek soruları ayıkladığı cevabi yazıda şunları ifade etti:

“TBMM İçtüzüğü’nün anılan maddesinde geçen ‘Başbakan veya bir bakan’ ibaresinden aynı sorunun Başbakana veya bir bakana yöneltilmesi gerektiği aşikardır. TBMM İçtüzüğü’nün 97’nci maddesi, istişare amaçlı konular içeren soruların Başkanlıkça kabul edilmeyeceğini hükme bağlamıştır.

Birbirinin aynısı olan ve hem Başbakana hem İçişleri Bakanına yöneltilmiş bulunan ilgi (a) ve (b) önergelerinizin sadece Başbakana veya bir bakana yöneltilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilgi (a) ve (b) önergelerinizin (1) numaralı sorularının ikinci soruları ile (2), (7) ve (12) numaralı soruları İçtüzük’ün 96’ncı maddesinde, ilgi (c) önergenizin (8) numarala sorusu İçtüzük’ün 96 ve 97’nci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımadığından önergeleriniz işleme konulamamış ve ekte iade edilmiştir.”

ÖNERGELER YENİDEN VERİLDİ

İçtüzük’ün 96 ve 97’nci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiasıyla önergeler işleme konulmayıp iade edildi. Soru önergeleri iade edilen Tüzel ise aynı soruların Başbakan ve İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesini yeniden Meclis Başkanlığı’na verdi.

SANSÜRLENEN SORULAR
* Türkiye halklarına günlerdir yaşatılan insanlık dışı olaylardan dolayı özür dileyecek misiniz?
* Demokratik bir ülkede, bir kentin neresine ne yapılacağına Hükümet mi, o kentin halkı mı karar vermektedir?
* Hükümetinizin yaptığı halkı küçümseyici, kışkırtıcı açıklamaları üzerine sokağa dökülen halka karşı düşmanca saldıran polisin işkence suçu işlediği için yargılanmasına izin verecek misiniz?
* Bu olayların yaşanmasına neden olan, ‘ben istedim oldu, olacak’ tarzı politik tarz ve söylemden, ne zaman vazgeçeceksiniz?
* Gezi Parkındaki ağaçların sökülmesi nedeniyle patlak veren ve ülke geneline yayılan, bir ay süren olaylarda binlerce insana gözaltı işlemi yapılmış, tonlarca tazyikli su, binlerce gaz bombası, binlerce eli coplu, çivili sopalı kolluk kullanılmıştır. Buna rağmen, binlerce insanın yaralandığı, metropol kentlerin hastanelerinin savaşın sürdüğü kentlerin hastaneleri gibi; kolu, bacağı alçılı, kafası sargılı, gözü bantlı, ortopedi, acil ve yoğun bakım ünitelerinin yaralı yurttaşlarla dolduğu, biri polis olmak üzere dört yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bu olayları önleyemediğiniz için istifa edip, Gezi Parkı ‘ileri demokrasi’ tarihine dipnot düşmeyi düşünmez misiniz?

TÜZEL: HÜKÜMETİ AKLAMA ÇABASI

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Meclis Başkanlığına verdiği üç ayrı soru önergesinin, Gezi Parkı direnişindeki devlet şiddetinin ortaya çıkmasını engellemek için işleme konulmadığını söyledi. Meclis Başkanlığının, önergedeki soruların usulünce sorulmadığını iddia etmesinin gerçekçi olmadığını belirten Tüzel, “Soru önergelerine kural getirmek demokrasiye bağdaşmaz” dedi.
Meclis Başkanlığının, sokağa inen işkencede Başbakan, İçişleri Bakanlığı ve Valilerin sorumluluğunu gizlemeye çalıştığını dikkat çeken Tüzel, Meclis Başkanının tarafsız davranmayarak bir hükümet temsilcisi gibi hareket ettiğini vurguladı.

Tüzel, soru önergesinin reddedilmesinin aynı zamanda Hükümeti aklama çabası olduğunu belirtti. Gezi Parkı direnişine yönelik yürütülen operasyonlara da değinen Tüzel, Hükümetin kendisini haklı göstermek için operasyonlarla Gezi Parkı direnişine kara çalmaya çalıştığına dikkat çekti. Tüzel, gerçek sorumluların bir an önce hesap vermesi gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

5 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; evrensel.net