Bianet: Kışla dahil tüm Taksim projeleri iptal

Taksim Dayanışması’ndan Kahraman, Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasının dayanağı olan planların iptal edilmesini değerlendirdi. Kararın gerekçesinin önemini vurguladı, temyizde kesinleşirse yargının projeye izin vermediğinin ortaya çıkacağını söyledi.

taksimprojesi

Taksim Dayanışması’nın sözcülerinden ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Topçu Kışlası’nın yeniden yapılması ile ilgili projenin dayanağı olan planların 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran’da iptal edildiği bilgisini teyid etti.

Ancak kararın gerekçesinin çok önemli olduğunu, fakat henüz gerekçeyi bilmediklerini belirtti.

Ama genel olarak, planın iptal edilmesini “temyiz sürecinin işletilmesinden sonra kararın nihaileşmesiyle birlikte bu projenin burada gerçekleştirilmesine yargı tarafından izin verilmediği ortaya çıkacaktır” diye değerlendirdi.

Yeni ortaya çıktı

Zaman gazetesinde bugün Kadir Kökten imzasıyla yayınlanan haberde, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin, 6 Haziran 2013 tarihli kararıyla ‘Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni iptal ettiğinin ortaya çıktığı yazıldı.

“İptal kararı, Topçu Kışlası’nın yeniden inşası ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın itirazını reddeden İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin kararında yer aldı.

“Kararda, Topçu Kışlası’nın yeniden yapılması ile ilgili projenin dayanağı olan planların 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran’da iptal edildiği belirtildi.

“Karar, Taksim’de çalışmaları devam eden yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi bütün projeleri kapsıyor.”

Gerekçenin önemi

Tayfun Kahraman bu yöndeki kararı bildiklerini, ama genel bir karar çıkmadan kamuoyuyla paylaşmak istemedikleri anlattı.

“Bundan haberimiz vardı ama kamuoyuna yanlış bir bilgi vermemek için bu paylaşılmadı. Çünkü karar metnini ve gerekçelerini görmemiz gerekiyordu. Çok hassas bir konu.”

Mahkeme kararını tebliğ edilmediği için hala gerekçeleri görmediklerini söyleyen Kahraman, kararın ne şekilde verildiğinin ve ne gerekçeyle bu şekilde düzenlendiğinin önemini vurguladı.

“Avukat arkadaşlarımız kararı almaya çalışıyor. Gerekçe çok önemli…

“Burada alınmış olan lehimize bir bilirkişi raporu var. Daha önce açıklamıştık. Hem dalış tünellerinin hem de topçu kışlasının yapımının uygun olmadığını, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olacağına ilişkin bir rapordu bu.

“Şimdi karar bu rapora istinaden mi verildi, yoksa başka gerekçeyle mi verildi bunu görmemiz lazım.

“Ama planın iptal edilmesi ve temyiz sürecinin işletilmesinden sonra kararın nihaileşmesiyle birlikte bu projenin burada gerçekleştirilmesine yargı tarafından izin verilmediği ortaya çıkacaktır.”

Kamu yararı!

Kahraman Taksim’deki dalış tünellerinden birinin ilerlemiş durumda olmasını da şu ifadelerle değerlendirdi.

“Dalış tüneline dair inşaat büyük oranda bitmiş durumda. Büyük ihtimalle hep yapıldığı gibi, şimdi dava açanlara karşı da ‘kamu kaynaklarının israfına neden oldular’ suçlaması gelecek.

“Burada şunu sormak lazım: Kim kamu kaynaklarının israfına neden oldu? Mahkeme kararlarını beklemeden alelacele bu projeye başlayanlar mı, yoksa bu projelerin şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğunu görerek kamu yararı için dava açan meslek odaları mı? Bunu da kamu vicdanının sorgulaması gerekiyor.”

Kahraman yargı kararlarını değerlendirirken Başbakan Erdoğan’ın yargı iptal kararı verirse buna saygı duyulacağı yönündeki açıklamasını da hatırlattı.

“Bundan sonra da bu projelerin sonlandırılması ve imalatın yapılmaması yönünde bir irade göstereceklerini söylemişti.

“Bir başbakanın bir hukuk devletinde yargı kararına uyacağız demesinin tartışmasını size bırakıyorum…

“Ama artık olayı sadece Gezi parkı etrafında konuşmak süreci baltalıyor.” (YY)

Yücel Yöney
3 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org