Evrensel: TTB ve TİHV “Yaralıları bize sormayın, internetten ulaşabilirsiniz”

TTB VE TİHV’DEN YANDAŞ BASIN KARALAMASINA YANIT:

ttb

Emniyet ve Türk Tabipleri Birliği arasındaki yazışmaların hükümete yakın medya kuruluşları tarafından TTB’yi itibarsızlaştırma çabalarına karşı tepkiler devam ediyor. TTB ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Gezi eylemlerinde 12 kişinin gözünü kaybetmediği iddiasındaki haberlere cevap verdi: “Sadece TİHV’e gelen şikayetlere göre 13 kişi gözünü kaybetti. Bu süreçte meslek ahlakına aykırı davranmayarak topladığımız hasta bilgilerini kimlik bilgilerinden arındırılmış olarak derledik” dedi.

Yeni Şafak, Star, Türkiye, Bugün gibi hükümete yakınlığı bilinen gazetelerin Emniyet ve TTB arasındaki yazışmaları TTB’yi karalamaya dönük haber yapması üzerine TTB ve TİHV ortak basın açıklaması düzenledi. TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, İçişleri Bakanlığı’nın 23 Haziran günü basın kuruluşlarına yansıyan Gezi Raporunda 4 bine yakın insanın yaralandığı bilgisini duyurduğunu söyledi.

13 KİŞİDE GÖRME KAYBI

İlhan, 8 Eylül tarihi itibariyle Gezi eylemleri süresince kötü muamele ve işkenceyi belgeleme amacıyla 297 kişinin TİHV’e başvuruda bulunduğunu belirtti. İlhan, “Bu 297 başvurudan maalesef beşi “glob (göz küresi) kaybı” tanısı ile tam görme kaybıyla sonuçlanan polis şiddetine maruz kalmıştır. Yine, iki kişi kafa travmasına bağlı olarak görme kaybı yaşamakta olup, tedavilerine devam edilmektedir. İki başvurumuz “glob perforasyonu (göz küresinde delinme)”, üç başvurumuz “retina dekolmanı (göz iç arka duvar ayrılması)” tanısı ile cerrahi operasyon geçirmiş olup, tedavileri sürmektedir. Bir başvurumuz ise ciddi kornea travması nedeniyle halen tedavi görmektedir. Yanı sıra, gerek tazyikli su nedeniyle gerekse kafa travmasına bağlı olarak onlarca başvurumuz geçici görme kaybı yaşamıştır. Görülmektedir ki, sadece TİHV’e yapılan başvurular, halen tedavileri ya da cerrahi işlemleri devam etmekte olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, maruz kalınan vahşi polis şiddetinin görünen yüzünün sınırlı bir tarafını temsil etmekte, bu haliyle dahi 13 göz/görme kaybı olgusu ile karşımıza çıkmaktadır” dedi.

YARALILARA ULAŞMAK İÇİN İNTERNET YETERLİ

Emniyet ve TTB’yi karalayan medya kuruluşlarının yaralıları tespit etmek için çok fazla uğraş vermesine gerek olmadığına dikkat çeken İlhan, “Sıradan bir internet taramasında ilgili kayıtlara ulaşabilmenin ötesinde, yaşanan bu şiddetin her bir karesi, görüntüsü pek çoğumuzun hafızasına da kaydedilmiştir” dedi. İlhan, bahsi geçen yayın organlarını eleştirirken, bu gazetelerin Gezi sürecini objektif, doğru, yansız aktarmak yerine polis şiddetini ve hak ihlallerini dile getirmekten kaçındığını söyledi. TTB ve TİHV’in bu tür baskılarla ilk kez karşılaşmadığını belirten İlhan, uluslar arası insan hakları kuruluşları ve Dünya Tabipler Birliği’nin yayınladığı tutum belgelerine uygun davrandıklarına dikkat çekti.

Hükümete yakınlığı ile bilinen bazı gazeteler Gezi eylemleri  sürecinde gözünü kaybeden kişilerin sayısı konusunda TTB’nin yalan söylediğini iddia etmişti. Yeni Şafak “Göz göre göre” başlığıyla verdiği haberde “Gezi eylemlerini açıklamalarıyla kışkırtan TTB” gibi ifadeler kullanmıştı. Haberlerde Gezi sürecinde gözünü kaybedenlerin sayısının 12 değil 3 olduğu TTB’nin yalan söylediği iddia edilmişti.

18 Eylül 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız: evrensel.net