Yapı: Gezi Parkı Hukukunda Son Karar “İnşaet”

Gezi Parkı ile simgeleşerek tüm dünyaya umut olan ayaklanmada, hukuk hiç bu kadar hızlı işlememişti.

gezi-pankart

İdare mahkemelerin ortalama üç-dört yılda karara bağladığı itiraz davalarında, hükümetin Taksim Meydanı ve Gezi Parkı hırsı sebebiyle her ay yeni bir karara bağlanır olduk. Reddin reddinin de reddinden sonra, şimdi Gezi Parkı’na Topçu Kışlası kılıklı alışveriş merkezi veya rezidans ve otel, o da olmadı şehir müzesi yapılacak mı?

Üç Mahkeme: İki durdurma bir devam

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı betonlaştıracak, insansızlaştıracak ve sermayeye hizmet edecek proje için üç ayrı idare mahkemesi son aylarda karar üstüne karar alıyor.

1. İdare Mahkemesi’nin baktığı davayı Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası 11 Mayıs 2012 tarihinde, projeyi içine alan planların iptali istemiyle açmıştı. Gezi Parkı’nı betonlaştırmanın, Taksim Meydanı’nı insansızlaştırmanın önünü açan bu planlar mahkeme tarafından 6 Haziran 2013’te iptal edildi.

6. İdare Mahkemesi’nin baktığı davayı ise, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği 27 Şubat 2013 tarihinde, Gezi Parkı’na yapılacak olan Topçu Kışlası projesinin iptali için açmıştı. Bu projenin iptal kararı 31 Mayıs 2013’te alındı.

Mayıs ve Haziran aylarında yani hareketin ve ayaklanmanın en üst seviyede olduğu günlerde, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı için hükümet tarafından kurulan hayaller hukuken de durdurulmuş oldu.

Ancak hükümet yasaları ve bilimi hiçe saymayı çok iyi bildiği için, Gezi Parkı hırsı bitmediği için bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’nde 23 Temmuz 2013 tarihinde kararı tekrar bozdurdu. İki kez üst üste yürütmesi durdurulan proje için, yeniden ‘inşaet’ kararı verilmiş oldu.

Hukuksuz inşaatın şantiyesi haline gelen Taksim Meydanı ve Gezi Parkı projesi üç ayrı mahkemede görüldü, yedi ayrı karara tanıklık etti.

gezi-park

Parklar da, Meydanlar da bizimdir

Gezi Parkı’nın ‘halk’a açıldığını 8 Temmuz’da vali duyurmuş ve çağrı yapmıştı. Birkaç saat sonra parka gidenler, parkın yeniden kapatıldığını ve aslında kendilerinin bahsedilen ‘halk’ olmadığını öğrendiler. Gün içinde gece yarısına kadar birkaç kez açılıp-kapatılan Gezi Parkı’nda projenin bir iptali, bir devamı kararının çıkmasını da yadırgamadık.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın korunmasının yargı kararıyla güvence altında olduğundan artık emin olamıyoruz. Planlar iptal edilmiş olsa da, hükümet olmayan plan üzerinden proje üretecektir. Yeni bir planı belediye meclislerinden kolaylıkla geçirerek, park ve meydan kindarlığına devam edecektir. Ama meydanların ve parkların halkın meşru hakkı olduğu, sürdürülen mücadele ile kanıtlanmıştır zaten.

Aysun Koca
15 Ağustos 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; yapi.com.tr