T24: Gökçek’ten greve katılan memurlara ‘Eyleme katılırsan ve pişman olmazsan atarım’

Melih Gökçek imzasını taşıyan genelgede, işe gelmeme çağrısına katılan çalışanlarla ilgili yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

melihgokcek

KESK’in iş bırakma eylemine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı “İşten atılırsınız” tehdidiyle yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyede örgütlü KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’e üye çalışanların iş bırakması halinde “işten atılacakları” yönünde bir genelge yayınladı.

Hacer Boyacıoğlu’nun radikal.com.tr’de yer alan haberine göre, Melih Gökçek imzasını taşıyan genelgede, Tüm Bel-Sen’in “AKP faşizmine karşı işyerlerinde ve alanlarda mücadele çağrımızdır” başlığıyla bir bildiri dağıttığına dikkat çekilerek, bu bildirgeyi dağıtan ve işe gelmeme çağrısına katılan çalışanlarla ilgili yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Genelgede “belediyenin demokratik anlayışı çerçevesinde” 5 Haziran akşamına kadar pişmanlık bildiren çalışanlar için işlem yapılmayacağı belirtilirken, eyleme katılanların ise devlet memuriyetinden çıkarılacağı belirtildi. Birim müdürlerinin 4 ve 5 Haziran günü her saat başı imza alarak eyleme katılanları tespit edeceği belirtilen genelge, büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun tüm birimlerinde dağıtıldı.

4 Haziran 2013 tarihini taşıyan genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO’da Tüm Bel-Sen üyeleri tarafından ‘AKP faşizmine karşı işyerlerinde ve alanlarda mücadele çağrımızdır’ başlığıyla bir bildiri dağıtılmıştır. Bildirinin son kısmında ‘tüm yerel yönetim emekçilerini bu baskıcı, otoriter ve hukuk tanımaz hükümete karşı mücadeleyi ortaklaştırmaya ve yükseltmeye çağırıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz’ denilmektedir.

Tüm Bel-Sen memur haklarını korumak için kurulmuş bir sendikadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesi, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiileri düzenlemektedir. 125/5 maddesinde şöyle denilmektedir:

‘125/E a-ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumların, huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ve bu amaçla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak

125/E b-Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek’

Görüldüğü gibi şu an itibariyle belediyede dağıtılan bildiri, belediye önündeki eylem ve greve çağrı suçları fiilen işlenmiş olup yukarıdaki iki maddeye birebir uymaktadır. Bu fiile katılanlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Ancak iş barışı ve demokratik anlayışımız gereği bu fiile ilk anda katılan kişiler 5 Haziran 2013 akşamına kadar pişmanlıklarını bildirmeleri halinde işlem yapılmayacaktır.

Fiile katılıp, pişmanlıklarını bildirmeyenler ile işe gelmeyerek iş barışını siyasi ve ideolojik olarak sabote eden memurlar (sözleşmeliler dahil) hakkında 657 sayılı kanunun 125/E maddesi gereğince yasal işlem yapılarak devlet memuriyetinden çıkarılacaklardır.“

Birim müdürleri 4 ve 5 Haziran günü her saat başı imza alarak bu eyleme katılanları tespit edecektir. Ayrıca bu genelge imza karşılığı tüm memurlara tebliğ edilip, tebliğ evrakları Özel Kalem Müdürlüğü’ne sunulacaktır.

5 Haziran 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; t24.com.tr