T24: Direniş ve boykota katılan, slogan atan öğrencilere öğrenim kredisi yok!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı direnişi ardından açıklanan öğrenim bursu ve kredi yardımı şartlarını açıkladı

burs

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK), “direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma” gibi eylemlerde bulunan öğrencilere öğrenim kredisi verilmeyeceğini açıkladı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından isteyen her üniversite öğrencisine verilecek kredi ve bursların şartları açıklandı.

www.kyk.gov.tr internet sitesinde açıklanan başvuru şartlarında “Öğrenim kredisi verilmeyecek öğrenciler” başlığı altındaki bir madde dikkat çekti.

Üniversite öğrencilerinin de katıldığı Gezi Parkı direnişi sonrası açıklanan öğrenim kredisi başvurusunda, “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere kredi verilmez” maddesi yer aldı.

Başka kimlere burs verilmiyor?

KYK tarafından açıklanan başvuru şartlarında “öğrenim kredisi verilmeyecek öğrenciler” şöyle sıralandı:

“Kurumdan burs alan öğrencilere,
Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç)
Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle DGS ile lisans öğretimine başlayan öğrencilere,
Önlisans’tan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilere, (intibak programı süresince)
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilere,
Kurumdan daha önce kredi almış olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç).
Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere,
(h) bendinde belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilere,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere,
Yabancı uyruklu öğrencilere,
Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
Kredi verilmez.”

Kredi ve burs başvuruları 29 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yapılabilmekte.

Kredi ve burs almak isteyenler için hazırlanan KYK açıklaması için tıklayınız.

Ahmet Küçük
30 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız;t24.com.tr