Radikal: Mersin’de 106 akademisyenden ‘Gezi’ bildirisi

Mersin’deki üniversitelerde çalışan akademisyenler tarafından yayınlanan bildiride, “Hükümetin şiddete, göz altılara, sindirmeye, tehdit etmeye, kibre dayalı, dolayısıyla, ifade özgürlüğünü hiçe sayan, antidemokratik uygulamalarını kınıyoruz” denildi.

akademisyenleraciklama

Mersin’deki üniversitelerde görevli akademisyenler tarafından hazırlanan açıklama ve imzacılar şöyle:

“Biz aşağıda isimleri bulunan ve Mersin’de yaşayan üniversite çalışanları, 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı ’nda başlayan demokratik toplum hareketini destekliyor, hareketin başladığı günden bugüne, yurdun çeşitli bölgelerinde, hükümetin şiddete, göz altılara, sindirmeye, tehdit etmeye, kibre dayalı, dolayısıyla, ifade özgürlüğünü hiçe sayan, antidemokratik uygulamalarını kınıyoruz.

Gezi Parkı’nda başlayan ve sonrasında bütün yurda yayılan eylemlerin, sadece ağaçların sökülmesine ilişkin bir tepki olmayıp,

• Kentsel dönüşüm projelerinin, kentte yaşayanları hiçe sayan dışlayıcılığı ve kentlerin kar hırsına terk edilmesi,
• Özel hayata yapılan müdahaleler,
• Gençlik, çevre , kadın ve benzeri alanlarda oluşan demokratik muhalefete karşı sergilenen otoriter tavırlar,
• Kadına dönük cinsiyetçi politikalar,
• Üniversitelerin akademik-demokratik özerkliğini ortadan kaldırarak bilimi piyasanın hizmetine sunan düzenlemeler,
başta olmak üzere, son yıllarda karşı karşıya kaldığımız antidemokratik uygulamalara bir tepki olduğunun farkındayız ve Taksim Gezi Parkı’nda ortaya çıkan talepleri destekliyoruz.

1. Akgün, Serap (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
2. Aksoğan, Orhan (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
3. Alkaya, Alkan (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
4. Altınay, Galip Deniz ( Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı)
5. Altun, Ziya Gökalp (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
6. Araz, Arzu (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
7. Arslan, Karadeniz (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
8. Aslan, Aslı (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
9. Atçeken, Kandemir (Mersin Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
10. Aydın , Arzu (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
11. Baş, Yener (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Dr.)
12. Başterzi, Ayşe Devrim (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
13. Bayraktar, Ulaş (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
14. Biber, Seçil (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
15. Biçmen, Zümrüt (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
16. Bilgin, Sinan (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
17. Birbiçer, Handan (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç.Dr.)
18. Boyacıgil, Onur (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
19. Burat, Esra Şahin (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
20. Burat, Sinan (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
21. Büyükakıllı, Belgin (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
22. Büyükakıllı, Kuddis (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
23. Coşkun, Filiz (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
24. Çakıroğlu, Mehmet (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
25. Çakmaklı, Selim (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç.Dr.)
26. Çalıkoğlu, Mukadder, (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
27. Çam, Alp (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
28. Çamlıca, Yusuf (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
29. Çamuroğlu, Eylem (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Dr.)
30. Çevik, Arzu (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi.)
31. Çığ, Ünsal (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr)
32. Çiftçi, Erdem (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
33. Çolak, Gülçin (Toros Üniversitesi İdari Personel)
34. Dayanır, Baki (Toros Üniversitesi İdari Personel)
35. Demir, Didem (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
36. Demir, Fevzi (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
37. Demir, Handan (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
38. Demircioğlu, Emre Can (Toros Üniversitesi Araştırma Görevlisi)
39. Derin, Oğuz (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
40. Doğan, Ali Ekber (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr)
41. Doğan, Çağlar (Toros Üniversitesi İdari Personel)
42. Duruel Erkılıç, Senem Ayşe (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
43. Ege, Fikri (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr.)
44. Ekilgen, Serkan (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
45. Erat, Selma (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
46. Erdoğan, Bilge (Toros Üniversitesi, İdari Personel)
47. Ergenoğlu, Mehtap (Mersin Üniversitesi, Öğretim Elemanı-Okutman)
48. Erkuş, Adnan (Emekli Öğretim Üyesi, Prof.Dr.)
49. Erol-Korkmaz, H. Tuğba (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
50. Ertunç, Aziz (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
51. Gözün, Ezher (Mersin Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
52. Gül, Demet (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
53. Gümüş, Adnan (Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof.Dr.)
54. Gümüş, Lülüfer Tamer (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
55. Gündoğdu, Hülya (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
56. Gürkan, Gülsen (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
57. Havare, Ali Kemal (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
58. Kandemir, Özlem (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
59. Kar, Özge (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
60. Kara, Hüseyin (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
61. Karabulut, Eytiş Devim (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
62. Karaca, Yasemin (Mersin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.)
63. Karakuş, Zekine (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
64. Kaya, Songül (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
65. Kemer, Tuğçe (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
66. Kilim, Esra (Mersin Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
67. Kurt, A. Öner (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
68. Kurtoğlu, Menderes (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
69. Küçük, Linda (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
70. Metin, Hülya, (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
71. Mişenko, Yuri (Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
72. Nutku, Hülya Can (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
73. Oğuz Toker (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
74. Öz, Selvi (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
75. Özdemir, Zeynep (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
76. Özenir, Alaattin (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
77. Öztepe, Sevgi (Toros Üniversitesi İdari Personel)
78. Özuğurlu, Yasemin (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr)
79. Pala, İrem (Toros Üniversitesi İdari Personel)
80. Polat, Selda (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr.)
81. Sağlar, Fikri (Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi)
82. Sakar, İrfan (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
83. Sofracı, İ. Erdem (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
84. Şahin, Günşah (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
85. Şener, Mustafa (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç.Dr.)
86. Şimşek, Yurdanur (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
87. Şimşek, Yurdanur (Mersin Üniversitesi, İdari Personel)
88. Takış, Mustafa, (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
89. Tamer Konca (Mersin Üniversitesi İdari Personel)
90. Tamer, Şefik (Toros Üniversitesi İdari Personel)
91. Tören, Tolga (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
92. Turunç, Aşkın Çok (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
93. Tümtaş, Mim Sertaç (Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Dr.)
94. Türedi, Erol (Toros Üniversitesi İdari Personel)
95. Ünlü, Tolga (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
96. Ünlü, Tülin Selvi (Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı – Uzman)
97. Veysal, Çetin (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
98. Yaman, Diler (Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
99. Yazıcı, Aylin Ertekin (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)
100. Yıldırım, Filiz (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
101. Yıldız, Emrah (Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi)
102. Yılgör, Ayşegül (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof.Dr.)
103. Yılmaz, Bediz (Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
104. Yoğun, Ayşe Esmeray (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.)
105. Yoloğlu, Ali Cenap (Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
106. Zeren, Yusuf (Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.)”

22 Haziran 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; radikal.com.tr