Park Gazetesi: Koşuyolu Forumu bölündü

koşuyoluKoşuyolu Parkı’nda toplanan forumun bir bölümü ayrılarak Yaşam Parkı Forumu’nu kurdu. Türkiye Komünist Partisi (TKP) mensubu bir grubun parkta başkalarına söz hakkı bırakmadığını, grubun siyasi görüşüne uymayan duyuru ve oluşumları engellediğini iddia eden diğer grup 3 Ekim’den itibaren Yaşam Parkı’nda toplanacak.

Grup aşağıdaki açıklama ile ayrılık kararını duyurdu;

Neden Yeni Bir Forum !?

Park forumları, ortaklaştığımız noktalarda buluştuğumuz ve doğrudan demokrasiyi kurup deneyimleyeceğimiz, Gezi’den sonraki mücadele ve direniş alanlarıydı. Gezi’yle birlikte ortaya çıkan dayanışma ruhu, her kesimi onlarca park forumunda bir araya getirdi. Anti-demokratik uygulamalar, inkar politikaları, yaşam tarzlarına müdahaleler gibi birçok baskıya karşı, her görüşten insan park forumlarında bir araya geldi ve mücadeleyi yerellerde de örmeye başladı.

Şimdi ise biz Koşuyolu Parkı katılıcımları olarak yaklaşık üç aydır emek harcayıp, etkinlikler yaptığımız parkımızın, tek bir siyasetin –kimi zaman kaba yöntemlerle- kendi iradesini dayatarak tek başına var olmak istediği, anti-demokratik tutum ve davranışlar sergilediği bir alan haline geldiğini görmekteyiz. Parktaki forum katılımcılarının sayısı yüz küsurlardan, onlarla ifade edilebilecek sayılara düşmüş ve çeşitli örgütlerden ve bağımsızlardan oluşan bizler için de kendimizi bu parkın dışında var etme ihtiyacı doğmuştur. Parkımızda yaşadığımız sorunları sizlerle paylaşmak ve yeni bir forum hazırlığı içerisinde olduğumuzun bilgisini de vermek isteriz…

Dayanışma ruhuna aykırı olan uygulamalar:

Parkımızda kendilerini uzunca bir süre yürütme olarak tarif eden, yürütmeyi feshettiklerini ve yürütmeden istifa ettiklerini çeşitli kereler deklare eden, yetkilerini(!) ‘gençlik komitesi’ne devreden ama hala kendi öngördükleri şekilde bir yürütme gibi davranan ve Facebook grubu ile ilgili bütün tasarrufları ellerinde tutan bir grup insan –ki bu arkadaşların büyük çoğunluğu tek bir partiye üyedirler, aralarında ikinci bir parti ya da örgüt üyesi yoktur- dayanışma ruhuna aykırı olarak Taksim Dayanışması’nın ve Yoğurtçu Parkı’nın çağrılarını çok defa dikkate almamış ve foruma eksik bilgi vererek, yanlış yönlendirmişlerdir. Yaşanan olaylardan bazıları şu şekildedir:

· 2 Temmuz’da Sivas Katliamı’nın yıl dönümünde Kadıköy’de düzenlenen yürüyüşle eş zamanlı olarak Koşuyolu Parkı’nda Ezel Akay’ın davetli olduğu bir etkinlik düzenlenmiştir. Ezel Akay son anda yürüyüşten haberdar olarak forumdaki arkadaşları aramış ve gelmeyeceğini söylemiş, buna rağmen başka bir etkinlik konulmuştur.

· Yeryüzü Sofrası etkinliği yürütmeyi oluşturan grubun neredeyse tamamı tarafından istenmemiş, forumun kararlılığı sonucu etkinlik düzenlenmiş, yaklaşık üç yüz kişinin katıldığı etkinlik sonrasında aynı grup Facebook grubunda sistemli olarak Anti-kapitalist Müslümanlar’ı ve etkinliği kötüleyen yazılar paylaşmış, sayfada uzayıp giden polemiklere sebep olmuşlardır.

· 1 Eylül’de Barış İçin El Ele eyleminin duyurusu uzunca bir süre yapılmamış, Facebook yürütme grubunda “duyuralım mı?”, “hayır biz ayrı etkinlik yapacağız” gibi cümleler sarf edilmiş, forumdakiler etkinliği diğer forumlardan öğrendiklerinde, “gizlilik kararı vardı” denilmiş, “bu açıklamadan iki üç gün önce Abbasağa’nın Yoğurtçu’nun ve pek çok parkın sayfasında duyuru yapıldı, siz duyuruları sansürlediniz” tepkisine de “diğer parklar gizlilik kararını delmişler bu onların sorunu” şeklinde cevap verilmiştir. Ayrıca yürütme ekibi 1 Eylül ile ilgili Yoğurtçu’da yapılan ortak toplantıda alınan toplanma yeri kararına uymamıştır.

· Rojava için yapılan yürüyüş ve yardım kampanyası foruma aktarılmamıştır.

· 15 Eylül Forumfest etkinliğinde yürütme ve ‘gençlik komitesi’ pankart ve afiş asma işlerini üstlenmemiş, etkinlikte gönüllü görev alma çağrısına kayıtsız kalmışlardır. (Bu gruptan örgütsüz iki kişi yalnızca etkinlik videolarının çekiminde görev almıştır.)

· Taksim Dayanışması’nın Gezi Parkı’nın açılışı için yaptığı çağrı foruma duyurulmamış, aynı saate başka bir etkinlik konulmuş, sadece gözaltılar olduktan sonra konu hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.

· Taksim Dayanışması’nın Gezi şehitlerinin aileleri, Gezi tutsakları ve Berkin Elvan’ın ailesiyle dayanışma çağrısı duyurulmamış, bu konularla ilgili tek bir etkinlik dahi yapılmamıştır.

· Validebağ Öğretmenevi’nde Üsküdar’daki parklardan gelen arkadaşlarımız ile kahvaltı sonrası gerçekleştirdiğimiz forumla eş zamanlı ve eş mekanlı olarak, her zaman hafta içi ve akşam yapılan yürütme toplantısı gerçekleştirilmiş, dayanışma toplantısı resmen provoke edilmiştir.

Forum kurallarına aykırı olan uygulamalar:

· Forum üyeleri forumun bilgisi ve onayı olmadan yürütmeden, Facebook grubundan, yürütme grubundan atılmış, bir kişi forumdan alenen kovulmuş ve kendisine “hala burada ne oturuyorsun”, “sinsi” gibi hakaretler edilmiştir.

· Etkinliklerin iki hafta önceden yürütmeye bildirilmesi kuralı getirilmiş, yürütmeye forumdan daha önemli bir misyon atfedilmiş, iki hafta önceden bildirilen etkinliklerdeki bazı teknik değişiklikler bile önceden bildirilmedi diye yürütme tarafından kabul edilmemiş, forumda ve Facebook grubunda duyurulmamıştır. Aynı grup, 1 Eylül Pazar günü parkta yapacağı bir etkinliği (Aydemir Güler’in ve sol.org yazarlarının katıldığı bir etkinlik) sadece üç gün kala duyurmuş ve bu etkinliği forumun onayına bile sunmamıştır.

· Taksim Dayanışması, Parklar Federasyonu ve Anadolu Yakası Parkları toplantılarına gidecek temsilciler, foruma danışılmadan doğrudan yürütme tarafından seçilmiştir.

· Parkın pankartına yazılacak sloganla ilgili toplantıda yürütme tarafından “boyun eğme” yazılması önerilmiş, öneri kendileri dışında herkes tarafından tek bir partinin sloganı olması gerekçesiyle reddedilmiş, “neyse bunu sonra konuşalım” denilmiş ancak bu konu tekrar foruma danışılmadan , “boyun eğme” sloganının yazılı olduğu Koşuyolu Parkı pankartı hazırlanmıştır. Park boyama etkinliğinde yine foruma danışılmadan aynı slogan parkın zeminine boyanmıştır.

· Forumda kendilerinin önerdiği ancak yürütme dışındaki katılımcılar tarafından benimsenen etkinlikleri yapmaktan vazgeçmişlerdir (Merdan Yanardağ için imza kampanyası kararı gibi…).

· Yaklaşık otuz ila kırk kişiden oluşan forumun yarıya yakını yürütmeye girmiş, komitelerde görev almamış, zaman zaman “bu komitelerin yürütmeye hesap vermesi gerek” gibi ifadeler kullanılmış, kadın ve seçim komitelerinin etkinlikleri provoke edilmiştir. Feminist yazar Handan Koç’a sınıfsal bakmadığı gerekçesiyle tepki gösterilmiş, konuşma sürerken “sadede gel!” denilmiş, konuşma bitmeden de yürütme ve gençlik komitesi forumu terk etmiştir. Seçim komitesinin etkinliğinde forum alanının dışına oturulmuş, konuşmalara ve oylamalara dahil olunmamış, sonrasında da bu etkinlik için “dördüncü sınıf seviyesinde bir etkinlikti” eleştirisi getirilmiştir.

· Taksim Dayanışması’nın seçimlerle ilgili çağrısı foruma duyurulmamış ve seçim komitesinin çalışmaları Dayanışma’ya iletilmemiştir.

· Forumlarda eril bir şiddet dili hakim olmuş, insanlar “senin kalemini kırarım” gibi tabirlerle tehdit edilmiş, özellikle kadın konuşmacıların kürsü dokunulmazlığı sağlanamamış, insanlara bağırarak “sen sosyalizmi bilmiyorsun, komünizmi bilmiyorsun” gibi sözler söylenmiştir.

· Yürütme bir kere kendisini tamamen feshetmiş ama sonrasında forumun onayı olmadan hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam etmişlerdir.

· Forumda karar verilen “Direniş Kahvaltısı” anlaşılmayan bir nedenden ötürü yürütmenin gündeminden düşmüş, Facebook grubunda başa tutturulan duyuru indirilmiş, 15 Eylül sabahı düzenlenen kahvaltı ile ilgili olarak Facebook grubundan “menüde helva var mı?” sorusu sorulmuş ve etkinliğe gidenler ölen gençleri umursamamakla suçlanmıştır.

· Forum ve toplantı notları uzunca bir süre tutulmamış ve paylaşılmamıştır.

Facebook grubundaki anti-demokratik uygulamalar:

· Grupta sistemli bir biçimde sansür uygulanmıştır. Forumda neredeyse herkesin en az bir iletisi, herhangi bir açıklama yapılmaksızın silinmiş durumdadır. Grupta ağırlıklı olarak sol.org sitesinden paylaşımlar yapılmıştır.

· Başta üye olmayanların da içeriğini görebildiği Facebook grubu -gruptan bazı üyeler atılarak- dışarıya tamamen kapalı hale getirilmiş, grubun durumu ile ilgili hiçbir değişiklik önerisi foruma sunulmamıştır.

· Grup moderatörü olmak isteyenlerin talebi kabul görmemiş, diğer yandan forumda kimsenin tanımadığı, görmediği kişiler Facebook grubunda moderatörlük yapmıştır.

· Forumun onayı alınmadan, bu örgüte mensup arkadaşlar tarafından düzenlenen etkinlikler Facebook grubunda aynı anda hem kapak yapılmış, hem de başa tutturulmuştur.

· Facebook grubunda içlerinde muhalif gazetelerin de olduğu bazı yayınlar doğrudan yürütmedeki kişiler tarafından seviyesiz bir dille eleştirilmiş, bu yayınların okurlarının itirazlarına dalga geçilerek cevap verilmiştir.

İşte bizim ayrılma sebebimizin bir kısmı bunlardır. Parkta kalanların söylediği gibi olay parktan bir kişinin kovulması ve birilerinin onun peşinden parktan ayrılması şeklinde gelişmemiştir… Mesele söz konusu örgütün, parkın yürütmesine yerleşip kastlaşarak, forumun iradesini hiçe saymasıdır.

Mesele bir demokrasi sorunudur!

Bu dayatmaların Gezi ruhunu ve onunla gelişen demokrasi anlayışını yok etmesine izin vermiyoruz. 3 Ekim Perşembe günü saat 20.00’da Koşuyolu Yaşam Parkı’nda (Koşuyolu Mahalle Evi, eski Kalp Hastanesi karşısı) forumumuzu yeniden topluyoruz. Hepinizi Perşembe akşamı, gündemini hep birlikte belirleyeceğimiz forumumuza bekliyoruz!

Yaşam Parkı Forumu

(Koşuyolu Parkı eski katılımcıları)

3 Ekim 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; http://parkgazetesi.com