Evrensel: ‘Ortak mücadele şart’ HDK

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Gezi Direnişi, Çözüm Süreci ve Türkiye’nin Demokratik Geleceği Forumu’nun sonuç bildirgesini yayınladı. Bildirgede Kürt halkının talepleriyle Gezi direnişinde ortaya çıkan taleplerin büyük ölçüde örtüştüğüne vurgu yapılarak, parklardaki forumlar ve meydanlarda yaşanan hareketliliğin büyütülmesi için forum katılımcılarının çaba göstereceği ifade edildi. Forumdaki tartışmalarda ortaya çıkan yaklaşımın; Gezi direnişinde dile getirilen özgürlük talepleri ile 25-26 Mayısta Ankara’da yapılan Demokrasi ve Barış Konferansı’nda ortaya çıkan demokrasi ve barışla ilgili ortak beklentilerin büyük ölçüde örtüştüğü ve ortaklaştığına dikkat çekilerek, “Bunun en önemli göstergesi Lice halkının “Kalekol” yapımına karşı gerçekleştirdiği protesto eyleminde bir kişinin ölümü ve 9 kişinin asker mermileriyle yaralanması karşısında gösterilen “Diren Lice İstanbul Seninle” sloganında ifadesini bulan tutumudur” denildi.

hdkprotesto

VALİ MUTLU’NUN GEÇMİŞİ AYDINLATILSIN

Gezi direnişinde devletin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında bir ayı aşkın süre boyunca süren şiddeti, farklı sınıf ve tabakalara ve politik eğilimlere mensup milyonların, “30 yıl boyunca Kürtlere yapılanı daha iyi anlamış olduk” değerlendirmelerinde karşılık bulduğunu belirtilen bildirgede şu ifadelere yer verildi: “Gezi eylemleri ve çözüm süreci çerçevesinde ortaya çıkan talepler özellikle beş alanda ortaklaşmaktadırlar. Bunlardan birincisi devlet şiddetine ve demokratik taleplerin şiddetle bastırılmasına kayıtsız şartsız karşı gelinmesidir. İkincisi Gezi Parkı direnişi ve daha sonra ortaya çıkan forumlarda, tıpkı çözüm süreci çerçevesinde Kürt Özgürlük Hareketinin defalarca belirttiği gibi, hakikat ve geçmişle yüzleşmenin önemi anlaşılmıştır. Özellikle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun 1990’larda onlarca zorla kaybetmenin gerçekleştiği Silopi ve Şırnak’ta kaymakamlık ve vali yardımcılığı, Ceylan Önkol öldürüldüğü sırada Diyarbakır’da valilik yapmış olması, Türkiye’nin tüm halkları için geçmişteki suçların aydınlanması ve cezalandırılmasının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkartmıştır.”

TALEPLER ORTAKLAŞIYOR

Bildirgenin devamında şöyle dendi; “Üçüncü olarak Gezi direnişi temsili demokrasiyi ve merkezin tüm yereli belirlemesini eleştirmekte ve merkezi hükümetin yaşamın her alanında karar alarak ‘farklı’ toplulukların kendini yeniden üretmesini engellemesine büyük bir itiraz yükseltmiştir. Benzer bir şekilde Kürt Özgürlük Hareketi de demokratik özerkliği, tüm Türkiye için isterken yereli merkeze karşı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Çözüm sürecinden beklenenlerden biri Kürt bölgelerinde yaşayanların kendi dillerini, kimliklerini, inançlarını, doğa ve mekanlarını biçimlendirme haklarının tanınmasıdır. Dördüncü olarak çözüm süreci başladığından beri Kürt hareketi ve demokratlar barışın bölgenin kayıtsız şartsız sermayeye açılması anlamına gelmediğini belirtmiş ve bölgede barajlara, kalekollara ve TOKİ’lere karşı yürütülen mücadelenin HES mücadelesi ile ortaklığının altını çizmiştir. Gezi direnişi de hayatın her alanının devlet kararıyla alınır ve satılır kılınmasına karşı yükselmiştir. Son olarak, nasıl ki Kürt özgürlük hareketi kadınların özgürlüğünü merkeze almıştır, Gezi direnişi de ciddi bir kadın katılımı sayesinde ortaya çıkmış, kadınların ve LGBT bireylerin özgürlük taleplerinden güç almıştır.”

MÜCADELE SÜRECEK

Bildirgede forum katılımcılarının Kürt sorununun çözümü, Gezi direnişinin taleplerinin karşılanması ve demokratikleşme için parklardaki forumların büyümesi gerektiği ifade edildi. Bildirgede ayrıca “Meydanlarda süren hareketin ilerletilmesi için çaba içinde olacağız” denildi.

TEPKİ NEOLİBERAL POLİTİKALARA

Gezi Direnişi’nde ortaya çıkan özgürlük ve demokrasi talebinin süregelen neoliberal-muhafazakar politikalara karşı bütün dünyada ortaya çıkan tepkilerden bağımsız olmadığı belirtilerek, bu etkileşimin çoğaltılarak, enternasyonal dayanışma ağlarının kuvvetlendirilmesine vurgu yapıldığı ifade edildi. Gezi Direnişi’nin yeni örgütlenme ve eylem biçimlerini açığa çıkardığı ve yeni bir siyaset yapma anlayışına ihtiyaç olduğuna değinildiği dile getirilen bildirgede, Gezi Direnişi’nde ve forumlarda yer alan örgütlü ve bağımsız güçlerin mücadelelerinin ve taleplerinin ortaklaştırılmasına, geniş ittifakların gerekliliğine de dikkat çekildiği belirtildi.(İstanbul\EVRENSEL)

10 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; evrensel.net