Radikal: NTV Tarih’in kapatılması protesto edildi

Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı Forumu, NTV Tarih’in Gezi özel sayısının bastırılmaması ve derginin kapatılmasını NTV binasını önünde protesto etti. Grup, “Üç maymunu oynayan NTV’ye inat buradayız” dedi.

ntvtarih-protestosu

Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı forumu, NTV Tarih’in Gezi direnişi özel sayısının bastırılmaması ve ardından derginin yayın hayatına son verilmesini ‘#Cesaretin var mı yaşayan tarihe?’ afişiyle NTV binası önünde protesto etti. ’#Diren Heredot’ ‘Nankör Tele-Vizyonculuk’ (NTV) ‘Dergime Dokunma’ pankartlarıyla kanal önüne gelen grup ’Tarih biziz,biz sokaktayız’, ‘Sansüre karşı omuz omuza’ sloganları attı.

Grup adanı Büyükdere Parkı Forumu’ndan Efe Baysal,  yaptığı basın açıklamasında “Cadı avının en son kurbanı NTV Tarih dergisi oldu. 2009 Şubat ayında yayın hayatına başlayan NTV Tarih Dergisi, son sayısında Gezi Direnişi’ni “Yaşarken Tarih Yazanlar” adlı özel bir sayıyla okuyucularıyla buluşturmak istedi. Ancak dergi matbaada basım aşamasına geçmek üzereyken derginin bağlı bulunduğu Doğuş Yayın Grubu önce sayının yayımlanmasını engelledi, ertesi gün derginin yayın hayatına son verdi” dedi.

Açıklamada şunlar vurgulandı: “Gezi Direnişi, ülkemizin büyük bir karartma altında olduğunu iyiden iyiye görünür hale getirdi. Haber alma özgürlüğümüz kısıtlandı. Kısa zamanda dergicilik alanında saygın bir yer edinen ve Doğuş Yayın Grubu dergileri arasında yüksek bir tiraja ulaşan NTV Tarih Dergisi’nin kapatılması bizlere bir kez daha göstermektedir ki:  İktidarın medya üzerindeki baskısı artık dayanılmaz bir raddeye ulaşmış, günlük haberler üzerindeki sansür uygulamaları düşünsel hayatın her alanına sirayet etmeye başlamıştır.  Medya patronlarının medya alanı dışındaki iş girişimleri, basın ve ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının ihlal edilmesine neden olmakta ve bu ihlaller gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Medya kuruluşlarında çalışanların her türlü editoryal özgürlüğü ve iş güvencesi ciddi bir tehdit altındadır. Öyle ki medya çalışanları işten atılma kaygısıyla emek verdikleri çalışmalarında otosansür uygulamak zorunda kalmaktadır. NTV’nin bağlı olduğu yayın kuruluşu Doğuş Yayın Grubu son bir ayda medya alanında karşılaştığımız hak ihlalleri bakımından yüz karası bir örnek olmuştur. Gezi Direnişi’nde başından itibaren sansür uygulayıp bütün habercilik ilkelerini ve etiğini ayaklar altına alan Doğuş Yayın Grubu, NTV Tarih Dergisi’ni kapatma kararıyla bir başka utanç verici olaya daha imza atmıştır. Son olarak, biliyoruz ki diğer medya kuruluşlarındaki emekçi arkadaşlarımız gibi arkamızda yer alan Doğuş Power Center’daki medya emekçileri de büyük bir baskı altında işlerine devam etmeye çalışmaktadırlar.  Gezi Parkı ’nı, kentlerin meydanlarını, sokaklarını özgürleştiren yüzbinler olarak medya emekçilerinin yanındayız. İfade özgürlüğüne ve haber alma hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Elif İnce
5 Temmuz 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; radikal.com.tr