İstanbul Kent Savunması: Taksim Meydanı’na Dokunamazsınız!

meydanİktidarın Taksim Meydanı’nı düzenleme (!) şevki bitmek bilmiyor bir türlü! Bu uğurda her türlü zorbalığı, baskıyı, hukuksuzluğu ve şiddeti göze almış durumda; yurttaşlarını katletmek dahil! Anlı şanlı Gezi Direnişi bile iktidarın aklını başına getirmemiş belli ki!

İptal edilen Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planına aykırılığına rağmen, temcit pilavı gibi önümüze Taksim Meydanı ile ilgili peyzaj düzenleme projeleri gelip durmakta.

Koruma kurullarına aykırı, halkın hiç bir surette onayı alınmadan, üstelik onca itiraza, toplanan on binlerce imzaya, açılan davalara rağmen İstanbullular’ın gözlerinin içine baka baka yaptığınız dalış tüneli, bir kazulet gibi orada dururken; durduğu her bir saniye, gelip geçenlere hukuksuzluğu sergilerken, pişkin pişkin bir meydan düzenleme projesiyle İstanbul halkının karşısına çıkma cesaretini ayakta alkışlıyoruz!

Önümüze getirilen bu projenin, Taksim Meydanı’nın meydan olma vasfını ortadan kaldırmayı hedeflediğini biliyoruz. Açıktır ki bu, Taksim’in toplumsal, kültürel ve politik belleğini silmeye, Taksim’i yeniden tasarlamaya yönelik siyasi bir hamledir. Taksim tüm Türkiye’nin meydanıdır, öyle de kalacaktır! Daha önceki süreçlerde olduğu gibi bu projenin hazırlanma safhası da baştan aşağı otoriter bir biçim taşımaktadır. Kapalı kapılar ardında, iktidarın gönlünden geçenlerin işlendiği projelere İstanbul halkının hiç bir surette onayı yoktur, olamaz!

Ayrıca, Taksim Meydanı için uygun projenin yarışma yoluyla seçilebileceğini düşünmek, bu meydanın ruhunu, İstanbul halkının bu meydanla kurduğu ilişkiyi, bu meydana sahip çıkma inat ve iradesini, meydan için verdiğimiz mücadelelerde kaybettiğimiz gençlerimizin varlığına rağmen anlamamış olmayı gerektirir.

Unutulmasın ki, 27 Mayıs 2013’ten bu yana hepimiz, şehir plancısıyız, mimarız, mühendisiz, inşaat işçisiyiz… Dolayısıyla Taksim Meydanı’na çivi bile çakamayacağınızı size son bir uyarı olarak hatırlatmak isteriz!

İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin ve Danıştay 6. Dairesi’nin kararları ortadayken hukuka aykırılığı ortada olan uygulamalar meşrulaştırılmaya çalışılamaz! kentsel sit alanlarında anılan nitelikte mahkeme kararlarını gözetmesi gereken, arazi kullanım ve ulaşım başta olmak üzere tüm kararların bütüncül olarak alındığı koruma amaçlı imar planı hazırlandıktan sonra işlem yapılabileceği açıktır. Çevre Düzenleme Projesi ya da başka bir isim altındaki uygulamalar gayrı meşrudur.

Topbaş ve esas müellif Tayyip’e sesleniyoruz!
Taksim Meydanı, sizlerin kafasına göre eline kalem alıp şekillendireceği bir meydan değildir! Bu meydanın sahipleri vardır… Berkin’in kaşları, Ali İsmail’in gözleri, Mehmet’in bakışları, bu meydanın üzerinden çekilmeyecektir!

Zira,

Bu meydan ki Deli Meydandır gelip durmuşuz

Demek Ağaçdenizinde çadır kurmuşuz…

İSTANBUL KENT SAVUNMASI

3 Eylül 2014
Haberin kaynağı için tıklayınız; İstanbul Kent Savunması