İnsan Haber: LGBT tüm kimlikleri kendi içinde var ediyor

‘Çapulcular Gezi’yi Anlatıyor’ dosyasında Avukat Fırat Söyle, LGBT bireylerinin Gezi Direnişindeki varoluşunu ve süreci insanhaber.com’a anlattı.

lgbt-onuryuruyusu

2012’de toplanmaya başlayan TaksimDayanışması’ndan; Lambda istanbul’a ayda bir iki ileti geliyordu. Lambda’ da uygun olanımız toplantılara katılmaya çalışıyordu. Katılamadığımız zaman ise bilgilendirme yapılıyordu zaten. Pek çok demokratik kitle örgütünün (DKÖ) yer aldığı Taksim Dayanışması’nın varlığı  ve çalışma alanı bire bir LGBT bireylerini de ilgilendirmekteydi.

LGBT bireyler sokakta

Toplumsal olarak bir çok alandan dışlanan ve toplumun sosyal olarak en alt tabakasına itilen LGBT bireyler; kendi alt kültürünü ve kendi sosyal alanlarını oluşturdular; fakat heteronormatif devlet ve toplumun sahip olduğu genel ahlak anlayışı her zaman olduğu gibi LGBT’lerin yarattığı bu alanlara saldırısını sistematik olarak devam ettirdi. Yakın tarihe baktığımızda 1980 dönemindeki cunta LGBT bireyleri ve özellikle Trans Kadınları Cihangir ve çevresinden sürmüştü. Bugün üst sınıfın yerleşkesi olan Cihangir’le aynı kaderi 2010’larda Tarlabaşı, Gezi Parkıve İstiklalin LGBT’lerce gettolaştırılmış ara sokakları yaşamaktadır.

Emek Sineması ve civar sokakları, Gezi Parkı ve civarı; LGBT bireylerinden kimileri için çark alanı kimileri içinse seks işçiliğini icra ettiği yerler arasındaydı. Mesela Demirören AVM’nin arka tarafı orada yaşayan trans bireyler için seks işçiliği ve yaşama alanı iken kentsel dönüşüm ile trans bireylerin bu yaşam alanı nerdeyse bitme noktasına getirilmiş durumda. AVM’den sonra sokaklarda özel güvenlikli kafe-barlar açılmaya başlanmış ve bununla da orada yaşam alanı bulamayan seks işçileri orayı terk etme zorunda bırakılmıştır. Bayram Sokak, Sadri Alışık Sokak, Tarlabaşı Caddesi üzerindeki mekânlar tek tek kapatılmaya, yıkılmaya başlaması ile seks işçiliği yapan translar Beyoğlu’ndan sürgün edilmişlerdir diyebiliriz.

LGBT’liler Gezi Direnişinde

Gezi Parkı ise daha çok eşcinsel erkeklerin buluşma, çark alanıdır. Parka yıllardır devam eden polis veya polis destekli homofobik saldırılara rağmen eşcinseller orayı terk etmemişlerdir. Kimilerinin partner bulduğu kimilerinin kitap okuyup dinlendiği kimilerinin de piknik yaptığı bir yerin yok edilmesine tabi ki LGBT bireylerinin tepkisiz davranması beklenemezdi. Şayet az öncede belirttiğim gibi LGBT bireylerin; yıllarca getirdiği deneyim birikiminin mevcut kıldığı bu sosyalleşme alanları ve bunların korunması; kimlik mücadelesinin en önemli alanlarından biridir.

Mayıs 2013’te başlayan ve her tarafı bir anda saran isyan ateşi sadece Gezi Parkı yerine AVM yapılması olmadığı kanaatindeyim. AKP hükümetinin ve devletin diğer kurumlarının neo-liberal politikaları ile başlayan yağmaya, “tek parti” ve “tek adam” ideolojisi ile muhafazakarlaşlanın en önemli etkenler olduğu kuşkusuzdur. Beton sevdası, toplumsal mücadeleye baskın çıkamamıştır.

LGBT bireyler, tüm bu ideolojik saldırılar karşısında Kürt hareketinden kadın hareketine, ekoloji hareketine, işçi hareketine kadar pek çok demokratik kitle örgütü ile dayanışma içinde hareket etmektedir. Yürütülen cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği mücadelesi tek başına bir varoluş sağlamamaktadır. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği mücadelesi içerisinde kendilerinin de ait olduğu başkaca kimlikleri de sahiplenmeyi ve bu yönde mücadele etmeyi tercih eden LGBT bireyler Gezi Direnişi içerisinde kendilerini var edebilmişlerdir. Gezi’de kurulan pek çok DKÖ ile birlikte LGBT BLOK çatısı altında örgütlenen LGBT bireyler gerek devlet şiddetine karşı gerekse homofobik-transfobik yaklaşımlara da karşı durmuşlardır. Hatta direniş süreci içerisinde homofobik-transfobik ve cinsiyetçi sloganlara müdahale edilmeye çalışılmış ve önemli geri dönüşler sağlanmıştır.

Onur Yürüyüşü’nde 10 binler yürüdü

21. LGBT Onur Yürüyüşü on binlerce insanı bir araya getirmesinin en önemli araçlarından birisi Gezi Direnişindeki dayanışmadır. O günlere değin eşcinsellere, trans bireylere karşı önyargılı bireyler-gruplar bu direnişte homofobileri transfobileri ile yüzleşmek zorunda kaldılar…

Bir LGBT birey aynı zamanda Kürt, Ermeni, Hıristiyan, Alevi, Yaşlı, Engelli, Yoksul, İşçidir. Bu yüzdendir ki; Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği mücadelesi yanında tüm bu kimlikleri kendi içinde var ederek; alanlara çıkılmıştır.

Fırat Söyle – LGBT avukat
21 Ağustos 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; insanhaber.com