Hürriyet: Yarımada Paltformu, plajları işgalden kurtarıyor

GEZİ olaylarından sonra kurulan Yarımada İçin Elele Halk Platformu, Çeşme Yarımadası adına önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Her hafta pazartesi akşamı halka açık yaptıkları toplantılar dışında kurdukları birçok komisyon ile sadece lafta kalmadıklarını gösteriyorlar. En önemli çalışmalarından biri ise Kıyı Koruma Kanunu ile ilgili yaptıkları çalışma…

yarimada-platformu

Biliyorsunuz plajlarımızın çoğu, ya otellerin ya da beach-club adıyla hizmet veren işletmelerin işgali altında. İşgal diyorum çünkü söz konusu kanundaki yönetmeliğe göre;

“Kıyılar ve doldurma-kurutma yoluyla kazanılan araziler, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.”

Oysa plajlarımıza bakınca maalesef tam tersi bir durum söz konusu. Bırakın çitleri, telleri resmen binalar, localar kondurulmuş kıyılara… Neredeyse bir yağma kültürü sonucu kapanın elinde kalmış güzelim kumsallar… Hal böyle olunca Yarımada İçin Elele Halk Platformu, Çevre Komitesi bir güzel çalışmış, bu işgallerin fotoğraflarını çekmiş, dosyalar hazırlamış, gerekli yerlere ulaştırma yolunda… Yani, sizin bizim hakkımızı kolluyorlar. Ne diyelim, iyi ki varsınız, Yarımada’nın duyarlı insanları…

Ayçe Dikmen
29 Ağustos 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; hurriyet.com.tr