Bianet: Üniversite çalışanlarından polis şiddeti protestoları

Galatasaray, Sabancı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden öğretim elemanları ve çalışanlar yayınladıkları bildirilerle Gezi Parkı direnişine yönelik polis şiddetini protesto etti.

polis-siddeti

Gezi Parkı direnişine yönelik polis şiddetine üniversitelerin öğretim elemanları ve çalışanlarından tepkiler geliyor. Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve çalışanlardan oluşan 87 kişi, Galatasaray Üniversitesi’nin 113 çalışanıi İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden 261 öğretim elemanı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu saldırıyı kınayan bildiriler yayınladı.

“Şiddet kullananlar cezalandırılsın”

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışanlardan oluşan 87 kişi bir bildiri yayınladı:

“Biz aşağıda imzası olan Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanları, Taksim Gezi Parkı’nın yıkılmasını ve bu yıkıma karşı demokratik gösteri haklarını kullanan insanlara şiddet uygulanmasını kınıyoruz. Yıkımın durdurulmasını ve olaylarda şiddet kullananların cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”

Galatasaray Üniversitesi’nden 113 imza

Galatasaray Üniversitesi’nin 113 çalışanı ise eylemlerin ifade özgürlüğün parçası olduğu belirtilerek polis şiddeti kınadı:

“Son günlerde Taksim Gezi Parkında yaşanan olaylar, Galatasaray Üniversitesi çalışanları olarak aşağıdaki açıklamayı yapmamızı zorunlu kılmıştır:

Parka, meydanlarına ve kentlerine sahip çıkmak isteyen insanların barışçıl eylemleri, evrensel hukuk kurallarınca öngörüldüğü üzere ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Devletin ve güvenlik güçlerinin birincil görevi, bu özgürlüğü korumak ve kullanılması için uygun ortamı sağlamaktır.

Gezi Parkı’nda yapılmak istenen düzenlemenin hukuka ve şehircilik ilkelerine uygunluğu sorgulandığı gibi, kolluk kuvvetlerinin yaptığı ve yapacağı müdahalelerin hukuki temeli de başlı başına tartışmalı hâle gelmiştir.

Hukuki temel tartışması bir yana; müdahalelerin zamanlaması, çapı ve yoğunluğu son derece orantısızdır. Polisin her türlü müdahalede doğrudan ve artan bir yoğunlukta biber gazı, tazyikli su gibi insan sağlığına zararlı, zorlayıcı araçlara başvurmayı bir alışkanlık hale getirmesi, yapılanları bir “müdahale” olmaktan çıkararak adeta “şiddetli bir cezalandırmaya” dönüştürmektedir. Dolayısıyla burada bir “yetki aşımı” değil ”görev ve yetkinin kötüye kullanılması” söz konusudur.

Bu nedenle Galatasaray Üniversitesi çalışanları olarak yetkilileri göreve çağırıyor, sorumlular hakkında gerekenin yapılmasını ve bu şiddete bir an önce son verilmesini istiyoruz.”

 ”AİHM biber gazı kullanımında Türkiye aleyhine karar verdi”

Bilgi Üniversitesi öğretim elemanları Taksim Gezi Parkı olaylarına ilişkin açıkalmasında AİHM’in 2006’da kolluk gücünün biber gazı kullanımıyla ilgili Türkiye aleyhine karar verdiği hatırlatıldı.

Taksim Gezi Parkı’nda günlerdir uygulanan şiddet, ‘şeffaf bir karar alma sürecinin yokluğu’, ‘yerel katılımı küçümseyen bir karar alma tavrı’, ‘bu politikaya barışçıl bir biçimde karşı olanların ise güçle ezilmesi’ gibi bir tabloyu karşımıza çıkarıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2006 yılında kolluk gücünün biber gazı kullanımıyla ilgili Türkiye aleyhine verdiği bir kararda, diğerlerinin yanında, başka bir hak ihlalinin daha ortaya çıkacağına hükmetmişti: ‘Aşağılayıcı muamele yasağı’nın ihlali.

Dün ve bugün ortaya konulan polis şiddeti idarenin kendi yurttaşlarını birer ‘böcek’ gibi gördüğü ve etkisiz kılmak için her türlü dezenfektanla ortadan kaldırmaya çalıştığı bir performans halini aldı.

Demokratik toplumlarda, kolluk gücünün kuvvete başvurmasını gerektirecek ‘tehdit’ neyse ona karşı kullanılacak ‘tedbir’ de onunla ölçülü, orantılı olmak zorundadır.

Dolayısıyla, İstanbullular olarak, karşı karşıya kaldığımız ve bizim yakınlarımız, öğrencilerimiz, dostlarımız ve öğretim elemanlarımızın da maruz kaldığı şiddetin hiçbir biçimde kabul edilemez olduğunu dillendirmek zorundayız.

Ağaçlarını korumayı, düşüncelerini ifadeyi ve şeffaflığı, dolayısıyla demokrasiyi savunmayı barışçıl gösterilerle ortaya koymak isteyen insanlara uygulanan inanılmaz şiddeti kınıyor, yıkım faaliyetinin ve şiddetin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

“İnsan hak ve özgürlükleri ihlal edildi”

AÜ Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu  internet sayfasından yayınladıkları duyuruda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde teminat altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin açıkça ihlal edildiğini belirtti. Metni 81 akademisyen de imzaladı:

“Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Her ne kadar temel ve hak özgürlüklerin sınırlandırılması mümkün ise de Anayasamızın 13. maddesine göre bu sınırlamanın ölçülü ve demokratik toplum gereklerine uygun olması ve hakkın özüne dokunmaması gerekir.

“Son günlerde tanık olduğumuz şiddet içermeyen gösterilere kolluk güçleri tarafından yapılan müdahaleler ölçüsüz olup, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğünü aşırı ölçüde kısıtlamaktadır.

“Bu gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından vatandaşlarımızın yaşamını ve beden bütünlüğünü tehlikeye sokacak şekilde güç kullanılması suç teşkil eden bir fiildir. Bu şekilde suç işleyen kamu görevlileri hakkında taşıdıkları sıfat gözetilmeden soruşturma başlatılması kanun gereğidir.

“Öte yandan yaşanan olaylar sırasında mülkiyeti kamuya veya üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallara kasten zarar verilmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu kişilerin tespit edilerek haklarında hukuki işlem yapılması da kamu otoritelerinin görevidir. Aksi takdirde yasal sınırlar içinde gösteri yapan vatandaşların anayasal haklarını güvenli bir biçimde kullanmaları mümkün olmaz.

“Özgürlüklerin tek güvencesi hukuk devletidir. Yetkili makamlarda bulunanları, vatandaşların anayasal haklarını kullanmalarını sağlama konusunda sorumlu olmaya ve yaşanan olayların yatışmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

Ankara’da yarın meclis önünde basın açıklaması

Orta Doğu Ögretim Elemanları Derneği yaptığı yazılı açıklamayla 4 Haziran saat 11.30′da Meclis Dikmen kapısında Üniversite Dernekleri Platformuna üye üniversite dernekleri ile toplanılarak basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Sabancı Üniversitesi’nden imzalar:

Ayşe Betül Çelik, Özgür Kıbrıs, Arzu Kıbrıs, Ayşe Parla, Ersin Kalaycıoğlu, Deniz Tarba Ceylan, Ayten Sönmez, Ahmet Alkan, Ahmet Evin, İlker Birbil, Gürol Irzık, Alpay Filiztekin,Mehmet Barlo, Emre Hatipoğlu, İzak Atiyas, Nakiye Boyacıgiller, Ruken Alp, Ahmet Faik Kurtulmuş, Ayşe Gül Altınay, Ayhan Akman, Fatma Tevhide Altekin, Olcay Özer, Ayşe Yüksel, Ayşe Kadıoğlu, Özge Kemahlıoğlu, Leyla Neyzi, Ateş Altınordu, Dilek Çetindamar, Zeynep Nevin Yelce, Güvenç Şahin, Çağla Aydın, Mehmet Ali Alpar, İnci Gümüş, Sibel Irzık, Özgür Gürbüz, Tonguç Ünlüyurt, Ünal Ertan, Aytül Erçil, Annedith Schneider, Berrin Yanıkoğlu, Serhat Yeşilyurt, Erkay Savaş, Elif Ayıter, Oya Yamaç,Nesrin Balkan, Albert Erkip, Gülşen Demiröz, Özgür Erçetin, Evrim Uysal, Defne Uçer,Nilay Noya, Meriç Özcan, Burcu Taşoluk, Özgecan Koçak, Atakan Gürkan, Yücel Saygın,Mehmet Ali Gülgün, Zeynep Birsel, Tuğba Öztürk, Ayhan Bozkurt, Bülent Çatay, Melih Papila, Didem Kılıçoğlu, Esra Durceylan Kaygusuz, Zehra Öner, Mehmet Tütüncü, Kerem Bülbül, Murat Kaya, Selim Balcısoy, Osman Uğur Sezerman, Eren İnci, Selçuk Özyurt,Aslı Acar, Müge Küçük, Gürdal Ertek, Cihan Saçlıoğlu, Mustafa Oğuz Afacan, Zeynep Yılmaz, Hasan Sait Ölmez, Murat Çokol, Burçin Bozkaya, Stephen Moroz, Uluğ Çapar,Hülya Canbakal, Nilüfer Coşkuner, Esra Erdem, Zeynep İskenderoğlu Önel.

Galatasaray Üniversitesi’nden imzalar:

Ahmet Kuyaş, Alber Nahum, Ali Ergur, Aliye Kovanlıkaya, Alp Birol, Ata Özkaya, Attila Demircioğlu, Ayça Akarçay Gürbüz, Ayşe Toy Par, Ayşe Yılmaz Ceylan, Ayşecan Kartal Scifo, Ayşegül Ulus, Balca Çelener, Barış Kara, Başak Demir, Başak Karaman, Beyza Tekin, Bilge Öztürk Göktuna, Birden Güngören, Birol Caymaz, Bleda Kurtdarcan, Buket Türkmen, Burak Gürbüz, Cem Özatalay, Cemil Yıldızcan, Cengiz Baklavacı, Cenk Keskin, Ceren Sözeri, Çiğdem Ersayın, Demirhan Burak Çelik, Didem Danış, Dilruba Çatalbaş Ürper, Doğu Toksöz, Ece Vitrinel, Ege Göktuna, Elif Alaybeyoğlu, Emre Demircioğlu, Esra Atuk, Eylem Özkaya, Feyza Ak Akyol, Fülurya Yusufoğlu, Füsun Özbilgen, Füsun Üstel, Gaye Çankaya, Gonca Erol, Gönen Eren, Gözde Aytemur, Güçlü Akyürek, Gülsenem Çobaner, Gülsün Güvenli, Gülşah Kurt, Günce Keziban Orman, Hakan Yücel, Halime Yücel Bourse, Haluk Levent, Hamdi Yasaman, Hülya Uğur Tanrıöver,Hüseyin Murat Develioğlu, İdil Engindeniz, İlke Bereketli, İnci Çınarlı, İpek Merçil, İrem Zeyneloğlu, Kerem Rızvanoğlu, Mehmet Karlı, Menent Savaş, Meral Tosun, Merih Zıllıoğlu, Merve Tiryakioğlu Tümerk, Murad Özdemir, Murat Engin, Mustafa Ulus,Mutlucan Şahan, Nazlı Ökten, Nazlı Ülbay Aytuna, Nilgün Tutal Cheviron, Olcay Kunal,Osman Ergül, Ozan Çağlayan, Ömer Aygün, Özden Cankaya, Özen Ülgen, Özge Aksoylu,Özgür Adadağ, Özgür Mumcu, Özgür Türesay, Özgürol Öztürk, Özlem Danacı Yüce, Pelin Işıntan, Pınar Uluer, Seçil Doğuç, Seçkin Sertdemir, Sedef Koç, Selcan Serdaroğlu, Selin Pelek, Serhan Daniş, Serhat Güney, Sevgi Baraz, Sezgin Polat, Sıtkı Anlam Altay, Tolga Bilener, Tolga Çevikel, Tuba Akıncılar, Verda İrtiş, Vildan Mahmutoğlu, Yasemin İnceoğlu, Yeşeren Eliçin, Yeşim Kop, Yusuf Yıldırım, Zeynep Arıkanlı, Zeynep Atademir,Zeynep Güney, Zeynep Savaşçın.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İmzaları:

Ahmet Süerdem, Ahmet Şık, Alan Duben, Alım Erdemir, Alaattin Kanoğlu, Ali Alper Akyüz, Ali İhsan Özkeş, Ali Kural, Ali Nesin, Ali Nezihi Bilge, Ali Onat Türker, Ali Tan Aran, Alişan Çapan, Alper Derinboğaz, Aras Türay, Arzu Erdem, Asaf Savaş Akat, Aslı Tunç, Aslıhan Demirtaş, Asu Aksoy, Asuman Aytekin İnceoğlu, Atilla Eriş, Avşar Gürpınar, Ayça Alangoya, Ayça İnce, Aydın Uğur, Ayhan Kaya, Aylin Dağsalgüler, Aylin Seçkin, Ayşe Nur Esen, Ayşe Utkan Kahraman, Ayşe Uyduranoğlu, Ayşegül Akaydın,Ayten Zara , Bahar Deniz Çalış Kural, Banu Tomruk, Barış Ulus, Barış Yılmazsoy, Barika Göncü, Başak Başoğlu, Başak Uçanok, Bayram Cevdet Akdeniz, Bedia Ayşegül Tansen,Benay Gürsoy, Bengi Güldoğan, Bertan Tokuzlu, Bilgen Başal Pekin, Bulut Aslan, Burak Oder, Burcu Keskin, Burcu Kütükçüoğlu, Burcu Yasemin Şeyben, Burcu Yeşiladalı,Burhan Şenatalar, Bülent Bilmez, Bülent Özel, Bülent Somay, Can Altay, Can Çinici,Candan Yasan, Caner Bilgin, Cansu Alozkan , Cansu Muratoğlu, Celil Oker, Cem Başlevent, Cem Ersözlü, Cem Hakverdi, Cemal Bali Akal, Cemil Boyraz, Cemile Demir Gökyayla, Ceren Balkır Övünç, Cüneyt Süzel, Çağla Demir, Çağrı Bağcıoğlu, Çiğdem Aşarkaya, Deniz Gözler  Özenç, Deniz Manisalı Leba, Deniz Ünsal, Didem Yalınay,Doğan Güneş, Dolunay Özbek, Duygu Uygur, Duygu Ündeğer, Ebru Kunt Akın, Eda Çataklar, Ece Baş, Ege Yazgan, Elif Erdoğan, Elif Kendir, Elif Pınar Hacıbeyoğlu, Elif Simge Fettahoğlu, Emek Toraman, Emine Eser Telci, Emrah Altınok, Emre Altürk, Emre Erkal, Emre Gönen, Engin Volkan, Erdem Akyazılı, Eren Çıracı, Ergün Arsal, Erkan Saka,Ertan Önsel, Eser Ergün, Esra Ercan Bilgiç, Evren Hoşgör, Ezgi Taboğlu, Ezgi Tekin,Faruk Ziya Fırat, Ferda Keskin, Feride Çiçekoğlu, Figen Gönülcan, Filiz Leventoğlu, Fulya Akipek, Galip Beygü İsen, Gencer Özcan, Gökçeçiçek Ayata, Gökhan Tan, Gül Okutan Nilsson, Güneş Çoban, Güneş Ekin Aksan, Günkut Akın, Güventürk Görgülü, Hale Bolak Boratav, Halil Nalçaoğlu, Haluk Doğan, Haluk Yener, Han Tümertekin, Handan Can Otu,Hasan Kirmanoğlu, Hasan Otu, Hilal Akgül, Işıl Şenol, Itır Erhart, İdil Elveriş, İdil Erkol, İdil Işık, İdil Işıl Gül, İdil Karababa, İhsan Bilgin, İlgi Karaaslan, İlter Turan, İmre Hadi, İnan Ruma, İnanç Eray, İpek Özkal Sanver, İpek Tan Çelebi, İrem Güre, Jale Parla, Kemal Ilgar Eroğlu, Kerem Cem Sanlı, Kerem Çelikboya, Kurtuluş Turgay, Kübra Doğan Yenisey, Lale Duruiz, Levent Yılmaz, M. Erdem Kabadayı, Mehmet Ali Tuğtan, Mehmet Erdem Günay,Mehmet Fuat Beyazıt, Mehmet Gençer, Mehmet Kütükçüoğlu, Meliha Sermin Paksoy,Melike Altınışık, Meltem Yılmaz Şener, Meriç Kara, Mete Tümeri, Metehan Sekban, Mucip Ürger, Murat Belge, Murat İnceoğlu, Murat Orhun, Murat Özbank, Murat Paker, Murat Tabanlıoğlu, Murat Ünanoğlu, Mustafa Fazıl Serincan, Nevzat Sayın, Nihal İncioğlu, Nilay Özlü, Nilgün Başalp, Nilüfer Oral, Ohannes Kılıçdağı, Okan Tanşu, Onur Ceritoğlu, Onur Kemal Kerman, Ömer Turan, Öykü Gül, Özen Aksu, Özge Onursal, Özgür Atlagan, Özgür Toy, Pınar Artıran, Pınar Çağlı, Pınar Uğurlu, Pınar Uyan Semerci, Remzi Sanver, Rona Serozan, Salih Küçüktuna, Sarper Durmuş, Seda Ergüneş, Seda Kalem Berk, Selçuk Keser, Selen Gülün, Selime Sezgin, Selin Akçakaya, Sema Bayraktar Tür, Semih Yücel,Senem Aydın Düzgit, Seray Doğanyiğit, Serda Selin Öztürk, Serdar Karabatı, Serhan Ada, Sertaç Erten, Sevinç Eryılmaz, Seyhan Salman, Sibel Bozdoğan, Sibel İnceoğlu,Sinan Logie, Sinan Ödekan, Sonat Süer, Süha Oğuzertem, Süheyl Ünver, Şebnem Kuzulugil, Şebnem Yalınay, Şennur Baylar, Şerhaz Arslan, Şule Özmen, Tansel Korkmaz,Tolga Tüzün, Tolga Zafer Özdemir. , Tuğba Şahin, Tuğrul Artunkal, Tuğrul Yazar, Turgut Çirpanlı, Turgut Pöğün, Turgut Tarhanlı, Ufuk Sezgen, Uğur Özdemir, Uğur Özmen, Ulaş Karan, Ümit Akırmak, Vehbi Görgülü, Veliye Yanlı, Yalçın Tosun, Yaprak Gürsoy,Yasemin Kabaklıoğlu, Yasin Rofcanin, Yavuz Sezer, Yeşim M. Atamer, Yiğit Dağhan Gökdel, Yonca Aslanbay, Yörük Kurtaran, Yuk Yin Ng, Zafer Aracagök, Zehra Düzgit,Zehra Kafkaslı, Zeynep Altok, Zeynep Kabadayı Kuşçu, Zulal Nurdan Korur, Zülfiye Yılmaz. (BK)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu açıklamasında imzaları bulunan akademisyenler:

Prof. Dr. Ahmet KılıçoğluProf. Dr. Serap Akipek; Prof. Dr. Asuman Turanboy Prof. Dr. Gülin Güngör; Prof. Dr. Mithat SancarProf. Dr. Fügen Sargın; Prof. Dr. Çiğdem Kırca;Prof. Dr. İsmail Kırca; Prof. Dr. Vedat BuzProf. Dr. Nadi Günal; Prof. Dr. Kemal ŞenocakProf. Dr. Şebnem Akipek ; Prof. Dr. Hakan KaranDoç. Dr. Türkan Sancar; Doç. Dr. Sema Taşpınar AyvazDoç. Dr. Gülriz Uygur; Doç. Dr. Levent GönençDoç. Dr. Sanem Baykal; Doç. Dr. Süleyman BaşterziDoç. Dr. Yıldız Abik; Doç. Dr. Nevin Ünal Özkorkut;Doç. Dr. Özlem Erişgin; Doç. Dr. Rifat ErtenYrd. Doç. Dr. Saim Üye; Yrd. Doç. Dr. Cavid AbdullahzadeYrd. Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy; Yrd. Doç. Dr. Bülent AlganYrd. Doç. Dr. Eylem Ümit; Yrd. Doç. Dr. Burçak YıldızYrd. Doç. Dr. Hakan Furtun; Yrd. Doç. Dr. Burak ÖztürkYrd. Doç. Dr. Emel Hanağası  ; Yrd. Doç. Dr. Kadir GürtenYrd. Doç. Dr. Artuk   Ardıçoğlu; Yrd. Doç. Dr. Cenker GökerYrd. Doç. Dr. Sedat Sirmen; Yrd. Doç. Dr. İlke Göçmen Yrd. Doç. Dr. Ülkü Halatçı Ulusoy; Yrd. Doç. Dr. Başak ŞitYrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı; Yrd. Doç. Dr. Leyla Müjde KurtYrd. Doç. Dr. Cihat Öner; Yrd. Doç. Dr. İsmail DemirYrd. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı; Yrd. Doç. Dr. İnci Solak AkmanAr. Gör. Dr. Zeliha Hacımuratlar; Ar. Gör. Dr. Seda Örsten EsirgenAr. Gör. Dr. Fahri Gökçen Taner ; Ar. Gör. Dr. Levent BörüAr. Gör. Dr. Vehbi Umut Erkan; Ar. Gör. Dr. Şafak Parlak BörüAr. Gör. Harun Keskin; Ar. Gör. Sami AksoyAr. Gör. Dilan Mızrak; Ar. Gör. Nurcihan DalcıAr. Gör. Neva Övünç Öztürk; Ar. Gör. Serdar YılmazAr. Gör. Nasıh Sarp Ergüven; Ar. Gör. Zehra ÖzkanAr. Gör. Orhan Ersun Civan ; Ar. Gör. Deniz PolatAr. Gör. Burcu Yüksel; Ar. Gör. Bahar ÖcalAr. Gör. Murat Gürel; Ar. Gör. Nadire Özdemir;Ar. Gör. Yaprak Öntan; Ar. Gör. Pınar Çağlayan AksoyAr. Gör. Salim Işık; Ar. Gör. Ali Erdem DoğanoğluAr. Gör. Hakan Hasırcı; Ar. Gör. Merve ErdemAr. Gör. Eylem Baş;Ar. Gör. Tuğçe OralAr. Gör. Şeyma Kiriş; Ar. Gör. Kübra VarAr. Gör. Fatma Betül Damar; Ar. Gör. Funda KayaAr. Gör. Işıl Selin Tekdoğan; Ar. Gör. Melek Savaşçı Işık;Ar. Gör. Merve Ağzıtemiz; Uzm.  Fuat Türker.

* Fotoğraf: Çiçek Tahaoğlu / 31 Mayıs İstiklal Caddesi

3 Haziran 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; bianet.org