Bianet: “Odtü’de tünel olmaz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ODTÜ içinden yol değil tünel geçişi olacağına dair açıklamasını Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar ile konuştuk.

Odtu-Tunel

“Tünel açılması doğru değil. Metro bitmeden böylesi büyük maliyetli yatırıma girilemez” diyen Uyar, ODTÜ içinden geçecek yol planının üniversitenin açtığı dava sonucu iptal edildiğini hatırlattı. Uyar bu durumda yol yerine tünel yapılmasının da mümkün olmadığını vurguladı.

Bakan: Maliyet 100 milyon

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dün haber sitelerinde yer alan açıklamalarında ODTÜ için 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı tekliflerinin ODTÜ Rektörlüğü’nün 3 Mayıs tarihli yazısıyla Bakanlığa iletildiğini ve planların bir iki gün içinde onaylanacağı bilgileri yer aldı.

Bayraktar, ODTÜ’nün batı kıyısından geçecek yolun yanı sıra ODTÜ’nün doğu-batı doğrultusundaki yol yerine de tünel geçişi yapılacağını belirtti. Bu tünelin ODTÜ’deki ağaçlara ve dokuya zarar vermeyeceğini söyleyen Bakan maliyetin 100 milyonu bulacağını kaydetti.

ODTÜ Rektörlüğü yazılı açıklamasında, hazırladıkları 1/1000 ve 1/5000 ölçekli “Koruma Amaçlı İmar Planı” önerisini Üniversite Yönetim Kurulu’nca benimsenerek onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) sunulduğunu belirtti.

Uyar: Koruma İmar Planında öncelik yol değil

ODTÜ Ormanı’nın doğal sit alanı ilanının, yol projesinin onaylanmasından sonra gerçekleştiğini hatırlatan Uyar bu nedenle eski imar planlarının geçersiz olduğunu söyledi. ODTÜ’nün başvurduğu “koruma amaçlı imar planı”nın önemini şöyle açıkladı:

“Koruma imar planında öncelik imar planında olduğu gibi yapılaşmada değil korumada olmalı. Yollar, tünel açmak değil, alanı korumak için neler yapılacağı, hangi önemlerin alınacağı dikkate alınmalı.”

Uyar, Bayraktar’ın her iki yolun da ağaçlara ve ODTÜ’nün dokusuna zarar vermeyeceği açıklamalarıyla ilgili 100. Yıl Mahallesi tarafında devam eden yol yapım çalışmalarından örnek verdi:
“Burada ağaçlar sökülüyor ancak uzmanlar ağaç sökümü için doğru mevsimin olmadığını söylüyor. Yapraklı ağaçların tüm yapraklarını döktükten sonra sökümünün yapılabileceği belirtiliyor ancak buradaki ağaçlar üzerlerindeki elmalarla söküldü. Bu söküm ve başka yere dikim işlemleri sadece tepkiyi azaltmak için yapılıyor.”

ODTÜ rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada ODTÜ’den geçmesi istenen iki yol olduğu belirtiliyor.

1. Yol

* Anadolu Bulvarı’nın devamı olan, Konya yolu ile Eskişehir ve İstanbul yollarını birbirine bağlayan 1982′de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce (BŞB) onaylanan yol. ODTÜ, bu yolun kısmen arazisinden geçmesini kabul etti ve 1993-1994 yıllarında onaylanan ODTÜ İmar Planı’nda yer aldı. Yolun 1,8 kilometrelik kısmı ODTÜ arazisi doğu sınırından geçtiği için ODTÜ 1980′den beri bu bölgede ağaçlandırma yapmadı.

* “Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu”, 1995 yılında ODTÜ arazisi içindeki doğal ve arkeolojik sit alanlarını belirledi. Planda yer alan yol güzergahının ODTÜ arazisi içindeki yaklaşık 400 metrelik kısmı bu sit alanı ile örtüştü.

2. Yol

* BŞB’nin 2007′de tarihinde “Ankara Nazım Planı 2023″ önerisine eklenen yol. ODTÜ Kampusunun Bilkent (YÖK) Yolu üzerindeki kapısından girerek Kampusu doğu-batı yönünde ikiye bölecek bir hemzemin yol olarak tasarlandı.

* ODTÜ, Kampusunu ikiye ayıracak, eğitim ve araştırma binalarına ve altyapısına zarar verecek, can ve mal riski yaratacak ve doğal sit alanlarını tahrip edecek bu hemzemin yol önerisine itiraz etti. Ankara BŞB’nin hemzemin yol üzerinde ısrar etmesi üzerine, ODTÜ 2007 yılında iptal davası açmıştır. Dava ilk önce bölge mahkemesinde ve Ankara BŞB’nin mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine de Danıştay’da ODTÜ lehine sonuçlanmış ve Kampusu ikiye bölecek olan bu ikinci yol önerisi iptal edilmiştir.

* ODTÜ, Ankara’nın ulaşım planı için önemi ve katkısı da tartışmalı olan bu yolun ancak tünel olarak yapılması halinde kabul edilebileceğini yaklaşık 10 yıldır ifade etti.

Rektörlük: 3 bin ağaç etkilenecek

ODTÜ Rektörlüğü yazılı açıklamasında yol inşaatından üç bin ağacın etkileneceğine, ODTÜ’lülerin ve mahallelilerin tepkilerine ve yolların ulaşım sorununa uzun vadeli çözüm olamayacağına dikkat çekti.

* Toplam 629 ibreli ağacın nakledilmesi; 292 adedi çam, 133 adedi dişbudak, 916 adedi ahlat, 293 adedi badem, 58 adedi kavak ve 696 adedi diğer yapraklılar olmak üzere toplam 2.388 ağacın kesilmesi gerekecektir.

* Titizlikle koruduğumuz ağaçlardan bir kısmının yol yapımı nedeniyle kesilecek olması, ODTÜ mensuplarının, öğrencilerinin, mezunlarının ve doğasever Ankaralıların tepkisine neden olmaktadır. ODTÜ olarak, bu ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü önlemin alınmasını önemli ve gerekli görüyoruz.

* Benzer şekilde, yolun 100.Yıl ve Çiğdem mahallelerinin sosyal dokusu ve fiziksel çevresi üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin yetkililer tarafından değerlendirilmesinin ve bölge sakinleri ile görüşülmesinin sorunun çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

“Yol, ulaşım sorununu çözmeyecek”

ODTÜ, “Ankaralıların ulaşım ihtiyacını düşünerek” söz konusu yol ve tünele itiraz etmemekle birlikte, bu yolların ulaşım sorununa uzun vadeli çözüm olmayacağını vurguladı, raylı sistemin gereğine dikkat çekti.

* Ankara’nın sağlıklı kentleşmesi, arazi ve ulaşım ihtiyaçlarının planlı şekilde karşılanmasına ve bu kapsamda toplu taşıma sistemlerinin bir an önce yeterli düzeye getirilmesine bağlı.

* Ankara’nın ulaşım altyapısının ve özellikle raylı sistemler başta olmak üzere toplu taşıma olanaklarının çok yetersiz olduğu açıkça görülüyor. Bugün nüfusu beş milyona yaklaşan Başkentimizde, ulaşım ihtiyacının etkili raylı sistemler olmadan karşılanması mümkün değil.

* Bu yetersizlik giderilmediği sürece, sürekli olarak yeni yolların açılması Ankara’nın ulaşım ihtiyacını karşılamayacak; kentin sosyal dokusu ve zaten kısıtlı olan yeşil alanları yollara kaybedilecektir.

* Eskişehir Yolu boyunca, kentin batı koridorunda görülen çok hızlı yapılaşmanın yarattığı yoğun ulaşım talebinin, sürekli yeni yollar açılsa da karşılanamayacağı ve çözüm için toplu taşıma sistemlerine büyük ihtiyaç duyulduğu ortadadır.

* Devam eden yol çalışmalarının hukuksuz olduğunu vurgulayan ODTÜ’lüler, 100. Yıl ve Çiğdem Mahallesi sakinleri ile bu akşam saat 19.30’da 100. Yıl Migros önünden şantiye alanına yürüyüş yapacak.

Beyza Kural
19 Eylül 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız; http://www.bianet.org