Alternatif Bilişim Derneği basın açıklaması

31 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da Gezi Parkı’nda, yaşadıkları kentteki bir alanın ticari amaçla AVM’ye dönüştürülmesini, kentin yeşil bir alanının betonlaştırılmasını protesto eden kendi yurttaşlarına, devlet erki ölçüsüz ve aşırı şiddet kullanmıştır. Anayasal ve temel insan hak ve özgürlüklerinin bir bileşeni olan toplanma özgürlüğü ve fikir-kanı beyan etme hakkını barışçıl yollarla kullanan yurttaşlarımıza İstanbul Emniyeti tarafından art niyetli ve orantısız cebir kullanımı gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’de temel sivil hakların ve Anayasa’nın toplanma ve ifade özgürlüğü ile yurttaş katılımı ile ilgili tüm temel hakların ihlali anlamına geldiği gibi, taraf olduğumuz BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa Temel Haklar Şartı’nın da açıkça ihlalidir.

Demokratik bir toplum içinde yaşamadığımız, temel hak ve özgürlüklerini kullanma talebi geldiği zaman yurttaşına sadece “biber gazı” ile nefes alma olanağı tanıyan bir ülkede yaşadığımızı görüyor, tecrübe ediyoruz. Demokratik bir rejimde devlet erkinin ve onun zorlayıcı iktidar aracı emniyet kuvvetlerinin iktidarının meşruiyetini temellendirdiği yurttaşına reva görüğü bu durumu ve cebiri kınıyoruz.

Türkiye’de her çeşit sivil yurttaş tepkisinde emniyet kuvvetlerinin olağan hale gelen ve getirilen bibergazı sıkma ediminin zorlayıcı ve baskıcı iktidarın şiddetinin bir göstereni olduğunu kamuoyuna duyuruyoruz.

2 Haziran 2013
Kaynak; alternatifbilisim.org

    This post is also available in: İngilizce