Akyaka Dayanışması Basın Açıklaması

akyaka
Bizler, Akyaka Dayanışması Bileşenleri, kamuoyunun bildiği gibi, Akyaka’da kent hakkımız hiçe sayılarak kamu arazisi olan 19.300m2’lik bir zeytinlik alanın özelleştirilerek imara açılmasına karşı 24 Temmuz’daki basın açıklamamızla demokratik yollardan bir mücadele süreci başlattık. Geçen süre içinde bu süreçte işlenen hukuk ihlallerine, kent hakkı ihlallerine karşı kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk.

Zeytinliğimizi hukuka aykırı olarak imara açma ve özelleştirme sürecinin ne belde halkının oluşturduğu ve doğanın korunmasının önceliklendiği Akyaka Vizyonu ile, ne Özel Çevre Koruma Alanı olması ile, ne de üyesi olduğu Uluslararası Yavaş Kentler Birliği kriterleri ile bağdaşmayan bir doğa tahribatını ön görmektedir. Doğaya yalnızca rant gözlüğü ile bakan bu anlayışa karşı Akyaka’dan yükselttiğimiz haykırışımıza yalnızca Türkiye’den değil, tüm dünyadan onbinlerce duyarlı insan katıldı ve tek bir ses oldular : “Akyaka’nın Betonlaşmasına İzin Vermeyin !”. Akyaka Dayanışması olarak tüm bu duyarlı insanlara teşekkür ediyoruz.

Bugün mücadelemizde geldiğimiz yeni bir aşamayı daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Hukukçularımız tapu kayıtları üzerinde yaptıkları incelemelerde Akyaka İmar Planının hazırlanması ile başlayan ve Özelleştirme girişimi ile devam eden süreçte birçok hukuksuzluk daha tespit etmişlerdir. Akyaka Dayanışması olarak tespit ettiğimiz bu hukuksuzluklara karşı da yeni bir hukuk mücadelesi başlatma kararı aldık ve uygulamaya koyduk. Tapu kayıtlarına bakıldığında iki temel hukuksuzluk söz konusudur: Birincisi; Akyaka İmar Planının yapıldığı 1994 yılında zeytinliğimizin tapu kaydı “zeytinlik” olmasına, yani Zeytin Koruma Yasası’nın koruması altında olmasına karşın imara açılmış ve bu plan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından da onaylanmıştır. İkincisi; 2003 yılında tapu kaydı ilgili kurumların görüş ve onayı alınmadan gerekçesiz olarak zeytinlikten arsaya dönüştürülerek yeni bir vahim hukuksuzluğa imza atılmıştır.

Muğla Mimarlar Odası öncülüğünde ilgili kurumlara hukuksuzlukların düzeltilmesi konusunda dilekçeler vererek yasal girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu basın açıklamamız ile mücadelemiz açısından önemli bir etkinliği de kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Mücadele sürecinde yürüttüğümüz “Akyaka’nın Betonlaşmasına İzin Vermeyin” imza kampanyasında topladığımız imzaları arkadaşlarımız Zeytin Park’tan başlayarak Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önünde sonlandıracakları bir bisiklet turu ile muhataplarımıza iletecekler. Yol boyunca geçtikleri yerleşim birimlerinde taleplerimizi yurttaşlarla paylaşmaya, kampanyamıza destek toplamaya devam edecekler.

Muhataplarımızın taleplerimize kulak vermelerini, hukuksuzluklara son vererek zeytinliğimizin korunması, imar planlarının yapım sürecinden halkı dışlayan İmar Kanunun değiştirilerek katılımcı bir yasa yapılması ve doğa koruma alanlarının başının belası “Biyo-Çeşitliliği Koruma(ma) Yasası”nın tamemen geri çekilmesi için gereğini yapmalarını diliyoruz. Bu uzun yolda pedal çevirecek arkadaşlarımıza yolunuz açık olsun diyoruz.

27 Eylül 2013
Kaynak: Akyaka’nın Sesi