Birgün: AYM’nin Twitter kararı hala uygulanmıyor

Anayasa Mahkemesi ‘kanuni dayanağı yok’ diyerek Twitter’a engelin ‘hemen’ kaldırılmasını istedi.aymnin-twitter-karari-hala-uygulanmiyor-1

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) bazı içeriklerle ilgili mahkeme kararlarını gerekçe göstererek sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın tamamına erişimi engellenmesi kararı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru üzerine AYM’nin erişim engelinin ifade özgürlüğü ihlali olduğuna ilişkin kararı bugün 11.30 itibariyle halen uygulamaya konulmadı.

“Sosyal medya vazgeçilmez niteliktedir”

İdari yargının Twitter’ın yasaklanmasına ilişkin işlem hakkında verdiği “yürütmeyi durdurma” kararının hala uygulanmadığına dikkat çeken AYM, kararını “Gereğinin derhal yapılması” için TİB, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’na gönderdi.

AYM kararında, “İnternet modern demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir araçsal değere sahip bulunmaktadır. İnternetin sağladığı sosyal medya zemini kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklama, karşılıklı paylaşma ve yaymaları için vazgeçilmez niteliktedir. Bu nedenle düşünceyi açıklamanın günümüzde en etkili ve yaygın yöntemlerinden biri haline gelen internet ve sosyal medya araçları konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır” denildi.

“Derhal uygulansın”

Kararın 24. maddesinde de şu ifadelere yer verildi:

“14. ve17. maddelerde yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca yargı kararının icaplarına göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olan idarece anılan internet sitesinin bu konudaki mahkeme kararına rağmen erişime açılmadığı, her ne kadar kanunda yargı kararının yerine getirilmesine ilişkin sürenin otuz günü geçemeyeceği belirtilmiş ise de bu sürenin azami bir süreye işaret ettiği anlaşılmaktadır.

“Hukuk devletinde yargı kararının uygulanması, yalnızca şeklen bir yerine getirmeyi değil, objektif koşullar altında, olabilecek en kısa süre içinde, tespit edilen hukuka aykırılığın giderilmesini gerektirir.

“Bu konuda verilen yürütmeyi durdurma kararının, işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği tespitine dayandığı ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen işlemin doğurduğu olumsuz etkinin idarece giderilmesi zorunluluğu da dikkate alındığında, TİB tarafından anılan sitenin derhal erişime açılmaması nedeniyle bu yükümlülüğün yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.”

Gül: Twitter ve YouTube yasağı kalkmalı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Kuveyt gezisinde Twitter ile YouTube yasaklarıyla ilgili konuşarak “Yasakların hemen kalkması lazım” diye konuştu.

“Bu yasakların kalkması lazım. Türkiye’de eğer bu konudaki yasalar çıkmamış olsaydı 2007’de çıkan yasa bize sıkıntılar açıyordu. YouTube’da bir şey çıkıyordu tamamen kapatmak zorunda kalıyorduk. O yasanın getirdiği sorunları gidermek için bu yasa çıkarıldı. Bu yasada da bir takım yanlışlar yapıldı ama bir hafta içinde düzeltildi.

“Şimdi artık bu Twitter ve YouTube yasağının bitmesi lazım. Bu süre içinde hem bakana, hem de ilgili daireye de söyledim, bunlarla sağlıklı kanalların oluşturulması lazım. Bu konularla ilgili İngiltere, Fransa da problemler yaşıyor ama sağlıklı kanallar oluşturmuşlar. O kanallar çalıştığı için bizdeki durum ortaya çıkmadan önlenebiliyor. Gerçekten sizin başınıza gelse görmeye tahammül etmeyeceğiniz olaylar oluyorsa hemen temas edip orada kapatmak lazım. Yeni yasa işte bunun için getirildi.

“Twitter ve YouTube’da yarın başkasına da olabilir. Şimdi Türkiye’de temsilcileri oldu. Hemen onlara ulaşıp cevap verilmesini sağlamak lazım. Twitter cevap vermeye başladığını söylüyor.”

4 Nisan 2014
Haberin devamı için tıklayınız; Birgün.net