‘Toplumsal Tarih’ten Gezi Parkı özel sayısı

‘Toplumsal Tarih’ dergisi, Temmuz sayısını Gezi Parkı olaylarına ayırdı. Kapak görselinde, sinema efsanesi Charlie Chaplin  ve usta oyuncunun filmlerinde komedi unsuru olarak sıkça kullandığı ‘polis’ figürüne yer veren ‘Toplumsal Tarih’ Temmuz sayısını, “Gezi Parkı’nın özelleştirilmesi ve yapılaşmaya açılması girişimine dur diyen direniş vesilesiyle: Taksim, Gezi Parkı, Topçu Kışlası” başlığıyla okuyucularına sundu. (T24)

toplumsaltarih

Dergide yer alan yazılar;

Nuran Yıldırım, III. Selim döneminde Beyoğlu Süvari Topçuları Kışlası’nda bulunan askerler için yaptırılan Osmanlı ordusunun ilk hastanesi olan Topçular Hastanesi’ni tanıtırken bölgenin tarihine de belgelerle ışık tutuyor.

Ahmet Tonak, ressam Yüksel Arslan’ın Kapital’den esinlenen arture’lerinden yola çıkıyor ve Gezi Parkı’ndaki süreci, devletin kamuyu mülksüzleştirerek özel sermayeye servet aktarmasına karşı bir direniş olarak ele alıyor.

Doğan Çetinkaya, Gezi Parkı’na polis müdahalesi sonrasında yaşanan olayları değerlendiriyor ve direnişi 1845 Berlin, 1968 Paris ve 2011 Kahire olaylarıyla da ilişkilendirerek tarihsel bir analiz sunuyor.

Ozan Torun, yıkılması gündemde olan İnönü Stadyumu’nun tarihini ve simgelediği değerleri öne çıkarırken, yıkımın planlandığı günlerde başlayan direnişe taraftar grubunun verdiği destek ve bu desteğin ardındaki dinamikleri de ortaya koyuyor.

Işık Tamdoğan, 19. yüzyılda Adana’nın Kozan bölgesinde orduda muhasiplik yapan Osman Sırrı Efendi’nin kişisel notlarından yola çıkarak oluşturduğu biyografi niteliğindeki çalışmasında bu döneme ilişkin bazı soruları da gündeme getiriyor.

Fatih Yeşil, III. Selim’in doğrudan kendisine bağlı, merkezi, muntazam ve daimi bir ordu kurma tahayyülünün sonucu olan Nizam-ı Cedid ordusuna ve bu orduya karşı 1807′de Kabakçı Mustafa önderliğinde örgütlenen ayaklanmaya değiniyor.

Zafer Toprak, Toplumsal Tarih’e bu ay iki yazı ile katkıda bulunuyor. Toprak, İlk yazısında Türkiye’de öğrenci hareketlerinin tarihine ışık tutma amacıyla üniversitede yaptigi bir konusma nedeniyle Aralık 1956′da Turhan Feyzioğlu’nun bakanlık emrine alınışı üzerine ortaya çıkan olayları konu ediyor.

İkinci yazısında Toprak, Şerif Mardin’in çalışmalarını ve Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimi içindeki önemini ele alan bir biyografi yazısı kaleme alıyor.

Beno Kuryel, önümüzdeki sayılarda da sürdüreceği serinin ilk yazısında matematiğin toplumsal yönünü ele alıyor. Kuramsal olarak matematiğin anlamını tartışan Kuryel, matematiğin gündelik hayatımıza nasıl nüfuz ettiğini güncel örnekler üzerinden tartışıyor.

Klara Volaric, 2012 yılında Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek’te gösterime giren “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin Balkanlar’da gördüğü ilgiyi ve çektiği tepkileri ele alıyor.

Mete Tunçay, TÜSTAV’ın Sosyal Tarih Yayınları dizisinden çıkan İstanbul Komünist Grubu’ndan (Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist Partisi’ne 1919-1926 başlıklı kitap vesilesiyle Türkiye sol tarihi üzerine genel bir değerlendirme yapıyor.

Fahriye Dinçer’in, Nisan ayında Türkiye’ye gelen, feminist tarih çalışmalarının en önemli isimlerinden Joan W. Scott ile yaptığı söyleşi yer alıyor.

Zerrin İren Boynudelik, 12 bölümdür süren “Avrupa Resim Tarihi” yazı dizisinin son bölümünde İncil’deki en çarpıcı konu olan İsa’nın çarmıha gerilişi sahnesini Jacob Cornelisz Van Oostsanen’in çiziminden ve diğer başka örneklerden aktararak ayrıntılı bir analiz sunuyor.

Her ay olduğu gibi Edhem Eldem “L’Illustration’dan Seçmeler”, Emel Seyhan ise “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” isimli köşeleriyle Toplumsal Tarih’in 235. sayısında yer alıyorlar.

Güncel bölümünde bu ay Orhan Esen’in 7 Haziran’da Salt Beyoğlu’nda gerçekleştirdiği “İstanbul’a Merkez Düşlemek / İstanbul’u Merkezinden Düşlemek:Taksim” isimli konuşması Berat Seçkin Demirok ve konuşmacının katkılarıyla;

Dimitri Guats’ın 23 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği “The Conquest of Knowledge: Transition and Civilization from Alexander the Great to Mehmed the Conqueror” isimli konuşması Didar Ayşe Akbulut tarafından aktarılıyor.

Güncel bölümünde ayrıca, Tarih Vakfı’nın Gezi Parkı olayları ve Taksim Topçu Kışlası’yla ilgili basın bildirisi ve 2 Haziran’da gerçekleştirilen Mütevelliler Kurulu toplantısının haberleri yer alıyor.

Öte yandan Ömer Türkeş, Haziran ayında hayatını kaybeden Tarih Vakfı mütevellilerindenm de olan Şair, çevirmen, yayıncı, ressam, fotoğrafçı ve grafik tasarımcı Sait Maden hakkında samimi bir anma yazısı kaleme alıyor. (Haberler.com)

14 Temmuz 2013