TMMOB, bu gece yarısı darbesini kabul etmeyecek! – Ertuğrul Kürkçü

Ertuğrul Kürkçü’nün 9-10 Temmuz gece yarısı AKP’nin giriştiği TMMOB operasyonu üzerine yaptığı konuşmayı tutanaklardan aktarıyoruz:

tmmob-yasa-eylem

“Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen Ertuğrul Kürkcü, Mersin Milletvekili.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ertuğrul Bey, sakin…

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Heyecanlanan sizsiniz daima, ben iyi gidiyorum.

Sevgili arkadaşlar, önce, diğer arkadaşlarımızın niye burada olduğunu bilmiyorum ama benim gerekçem, bu akşamüzeri ağır bir çene operasyonu geçirdiğim için -çenem düştüğünden değil de dişim düştüğünden- dinleniyordum. Seçmenlerimizin uyarısı üzerine buraya gelmek gerektiğini anladım, geldim o yüzden. Yokluğumuz için özür dilerim, fakat Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar konuşmam için bir fırsat sağladılar, onlara da bu dayanışma için teşekkür ediyorum. Sanıyorum ilk kez böyle bir çapraz bağ aramızda kuruluyor, sizlerin de zorda kaldığınız zamanlarda bu desteği alacağınızdan şüpheniz olmasın. Herhâlde, aslında daha iyi bir Meclis böyle olabilir.

Şimdi, birincisi, bu bir torba yasa meselemiz var, hep birlikte bunu biliyoruz. Dolayısıyla, zaten böyle bir torbanın mevcudiyeti, gece yarısı, apansız, aslında gündemde olmayan bir meseleyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu torba işinden vazgeçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonunda yapılan iş, aslında sizler tarafından bile yeterince bilinmediği için gece yarısı kendi kanun teklifiniz aleyhinde oy kullanmak durumuna düştünüz. Yani bu durumu biliyorsunuz. Böyle olmaz, böyle yapmayacağız. Fakat burada bizi birinci dereceden ilgilendiren mesele, apansız, kanunun muhatabı olan kuruluşlarla herhangi bir biçimde görüşülmemiş, kamuoyunda paylaşılmamış, bir yaygın tartışma devresinden geçmemiş yasaların buradan çıkartılabilmiş olması.

Artık, buradan geçtiği için Anayasa Mahkemesinde görüşülecek olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinde yaptığınız değişiklik hakkında bir çift söz söyleyip bu söz hakkımı kullanmak istiyorum. Bu kanunun (i) maddesinde aslında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ve onun bağlı odalarına tanınmış olan bir hakkı kaldırdınız. Anayasa’nın 135’inci maddesine göre bir kamu kuruluşu niteliğinde olan TMMOB’nin üyeleriyle kurması mümkün olan biricik ilişki biçimini yasayla devreden çıkarttınız, vize ve buradan doğan gelir haklarını Şehircilik Bakanlığına devrettiniz.

Şimdi, sevgili arkadaşlar, bunun önceden bu yasadan olmayıp bu gece yarısı buraya gelmesi Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Mücella Yapıcı’nın bu gece sorguda olmasıyla yakından ilgilidir. Gezi Parkı’nın öcünü almaktadır Hükûmet. Bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil, şundan ötürü iyi bir şey değil: Bakın, sizin bu akşam yaptığınız şeyi 24 Mart 2011 tarihinde meşhur müteahhidiniz, İstanbul’un her tarafına, ormanlara, çayırlara, meralara, mahalle ortalarına binlerce, on binlerce dairelik apartmanlar diken, AVM’ler diken, kentler diken Ali Ağaoğlu’nun şu talebini ne kadar net karşılıyor. Der ki Ali Ağaoğlu 24 Mart 2011’de: “Yetkim olsa mimarlar odası ve STK’larını kapatırım.” Sadece ve sadece açgözlülük, hırs, tamahkârlığın yol gösterdiği bu müteahhidin talebini bu gece yarısı yerine getirmiş olmuyor musunuz? TMMOB’yi ve onun bağlı kuruluşlarını, üyeleriyle kurabilecekleri biricik pozitif ilişki durumundan yoksun bırakıp üyelerle kuruluş arasında hiçbir bağ olmaksızın ve meslek deontolojisini kontrol edebilecek hiçbir kurum bırakmaksızın buna son veriyorsunuz.

Hatırlayın, Başbakanınız bundan dört beş yıl önce Rize’de etrafındaki binalara bakıp şöyle demişti: “Hain kötü binalar yapıyorsunuz, böyle olmaz.” Peki, bunu kim denetleyecek? Bunu ancak mimarların, mühendislerin odaları denetleyebilirdi. Şimdi, bu yetkiyi onlardan aldınız, Şehircilik Bakanlığına verdiniz, kendi kendine sadece ve sadece onay üretebilecek bir kuruma meslek deontolojisini emanet ettiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Mimarlar odasına ve TMMOB’nin köküne kibrit suyu ekmeye hazırlandınız. Odalar, mimarlar, mühendisler buna razı olmayacaklardır, bundan haberiniz olsun.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kürkcü.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Sakın ha, sokağa çıktıklarında “darbe yapıyorsunuz” demeyin çünkü darbeyi bu gece yarısı siz yaptınız arkadaşlar.

10 Temmuz 2013
Kaynak; ertugrulkurkcu.org