TMMOB Basın Açıklaması: Mimarlar Odası’na “korsan kitap” bahane edilerek yapılan polis baskınını kınıyoruz!

tmmob-polisOdamız tarafından depo olarak kullanılan Ziya Oralay Caddesi No: 32-Ankara adresinde “korsan kitap” bulunduğuna ilişkin polis tutanağına binaen Cumhuriyet Savcılığının arama emri verdiği ve bu emir üzerine polisin arama yaptığı anlaşılmıştır.

Yapılan aramada yıllardır Mimarlar Odasınca hazırlanan yayınlara hukuka aykırı bir şekilde soruşturma sonuna kadar el konulmuştur.

Kurulduğu 1954 yılından beri telif haklarını koruma doğrultusunda mücadele eden Odamıza karşı “korsan yayın” yaptığına ilişkin başlatılan soruşturma manidardır. Meslek Odası olarak “mesleğe katkı ve mesleki eğitim” amaçlı kitapçık, kitap, tanıtım, broşür ve mimari eserlerin tanıtıldığı albümlerden oluşan yayınlar “kamu yararı” ilkesi doğrultusunda meslek mensuplarına bedelsiz dağıtılmaktadır. Bu durumun bilinmesine rağmen ve Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bandrol bulunmasına gerek olmamasına karşın yapılan bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu açıktır.

Bu girişimin bilimin rehberliğinde “kamu yararı” ilkesi doğrultusunda çalışan; “doğal ve kültürel” değerlere sahip çıkan; Meslek Odalarına yönelik İktidarın “sindirme ve itibarsızlaştırma” operasyonlarının devamı olduğunun farkındayız.

Bu vesile ile tamamen hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen polis baskınını kınıyor; bir kez daha “rant ve otorite” sevdalılarına sesleniyoruz; Hiçbir baskı bizleri “kamu yararı ve meslek ilkeleri” doğrultusunda çalışmaktan alıkoyamayacaktır..!
Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

MİMARLAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu

4 Ekim 2013
Kaynak: http://www.mimarlarodasi.org.tr